Mevzuat Takip SistemiGörüşler

» 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Kanun Kapsamında Yapılan Finansal Kiralama Sözleşmesi Süresi Sona Ermeden Tapuda Yapılacak Tescil İşleminden Harç Aranılıp Aranılmayacağı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 28.05.2015

» Hakedişe Tabi Hizmet Sözleşmelerinde Fatura Düzenlenme Tarihi Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 31.03.2015

» Şoförlü Araç Kiralama İşinde KDV Tevkifatı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 10.03.2015

» Gelir Vergisi Kanununun Geçici 84 üncü Maddesi Kapsamında Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Tevkifat / Gelir İdaresi Başkanlığı 05.03.2015

» Mobilya Çizimi Teknik Detaylandırma ve Danışmanlık Hizmetlerinin Serbest Meslek Faaliyeti Olup Olmadığı / Gelir İdaresi Başkanlığı 09.02.2015

» İcra Müdürlüğünün 1998 Yılındaki Satış İlamı Gereğince İpotek Alacaklısına İhale Edilen Taşınmazın Günümüzde Yapılacak Tescilinden Ne Şekilde Harç Aranılacağı Hususunda / Gelir İdaresi Başkanlığı 25.12.2014

» Yap-İşlet-Devret Modeline Göre İnşa Edilecek Binanın Vergisel Boyutu Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 28.05.2014

» Finansal Kiralama Sözleşmesi Kira Bedelinde KDV Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 11.04.2014

» İhale İle Satışı Yapılan Traktörün Ruhsatına Kayıtlı Olmayan Sonradan Takılma Kepçe Bulunması Nedeniyle Traktörün Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı İle Adliye Binası Dışında Yapılan Satışların Haciz, Teslim Ve Satış Harcına Tabi Olup Olmayacağı Hususunda / Gelir İdaresi Başkanlığı 11.04.2014

» Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşinde İşin Başlangıç ve Bitim Tarihi Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 11.04.2014