Mevzuat Takip SistemiGörüşler

» % 35 Oranında (Görme) Engelli Olduğuna Dair Sağlık Kurulu Raporu Bulunan Birinin Hemşire Olarak Atanıp Atanamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 15.01.2015

» % 71 Engel Oranına Sahip Devlet Memuruna Nöbet Görevi Verilip Verilmeyeceği İle Engelli Aile Bireyi Bulunan Devlet Memuruna Nöbet Görevi Verilip Verilmeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 14.08.2013

» % 95 Oranında Engelli, Günlük Yaşam Aktivitelerinde Tam Bağımlı ve Çalışamaz Olan Kişinin Engelli Mmeur Olamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 19.08.2013

» 'Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak' Fiillerinden Alınan Cezaların Memuriyete Etkisi / Devlet Personel Başkanlığı 02.08.2013

» 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına' Karar Verilmesinin Memuriyete Etkisi / Devlet Personel Başkanlığı 08.07.2013

» 'Kamu Görevlisine Hakaret' Suçundan 1 Yıl 5 Ay 15 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılan ve Denetimli Serbestlik Kapsamında Tahliye Edilen Memurun Memuriyetine Son Verilip Verilmeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 14.06.2013

» 'Poranoid Şizofreni Hastası ve % 80 Oranında Engelli (Tedavi İle Çalışma Olanağı Vermeyen)' İfadeli Raporu Bulunan Memurun Durumu / Devlet Personel Başkanlığı 16.04.2013

» 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışında Lisansüstü Eğitim Amacıyla Geçirilen Sürelerin Memuriyetten Sayılması İle Bakanlık Adına Yurt Dışına Gönderilenlerden Yüksek Lisans Derecesi İle Dönenlerin Hangi Statüde İstihdam Edileceği Hk. / Devlet Personel Başkanlığı 09.05.2014

» 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışında Lisansüstü Eğitim Amacıyla Geçirilen Sürelerin Memuriyetten Sayılmasını Düzenleyen Hükümlerin 2914 Sayılı Kanuna Tabi Görev Yapan Öğretim Elemanları Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 15.05.2014

» 16 Yaşındayken Kasten Yaralama Suçundan 2 Yıl 9 Ay 10 Gün Hapis Cezası Alan, Bu Cezası İnfaz Edilen Ve Adli Sicil Belgesinde 'Adli Sicil Kaydı' ve 'Adli Sicil Arşiv Kaydı' Bulunmadığı Belirtilen Kişinin, Devlet Memuru Olup Olamayacağı Hususunda / Devlet Personel Başkanlığı 01.04.2013