Mevzuat Takip SistemiGörüşler

» 2972 sayılı Kanun Hükümlerine Göre Seçimle Belediye Başkanı Görevine Gelenlerin 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi Uyarınca Silah Taşıma Ruhsatı Harcından Muaf Olup Olmayacağı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 22.06.2015

» 775 sayılı Gecekondu Kanunu Uyarınca Gecekondu Önleme Bölgesi Olarak İlan Edilen Taşınmazın Noter, İfraz, Tevhit ve Cins Tashihi İşlemlerinin Harçtan İstisna Olup Olmadığı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 22.06.2015

» Doğalgaz Satış Anlaşması’nın Süresinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Düzenlenecek Protokole 3996 Sayılı Kanun Kapsamında Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağına Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 18.06.2015

» Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Cins Değişikliği İşleminden Harç Aranılıp Aranılmayacağı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 18.06.2015

» Uzaktan Eğitim Uygulama Araştırma Merkezine Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce Yapılacak Olan Nakit Bağışın KDV Karşısındaki Durumu / Gelir İdaresi Başkanlığı 17.06.2015

» Özel Maliyet Bedeli Olarak Aktifleştirilen İktisadi Kıymetin Bedelsiz Olarak İşyeri Sahibine Bırakılması Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 16.06.2015

» Yolcu Taşıma Kooperatiflerine Ödenen Gecikme Ücretleri Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 16.06.2015

» Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşi Yapan Adi Ortaklığın Tutacağı Defter Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 12.06.2015

» Retinitis Pigmentiz Rahatsızlarının Kullanacağı Led Aydınlatmalı Fener Alımında KDV İstisnası / Gelir İdaresi Başkanlığı 12.06.2015

» Hasta Taşıma Sandalyesi ve Kan Alma Koltuğu Satışında KDV Oranı / Gelir İdaresi Başkanlığı 12.06.2015