Mevzuat Takip SistemiHakediş, Fiyat Farkı ve İş Artışı

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» İftar Yemeği Hizmet Alımında İş Artışı 21.06.2018

Sayın hocam: 4734 Sayılı Kanuna göre 58000 kişilik Ramazan için İftar Yemeği Hizmet alımı ihalesi yaptık 248.240,00 TL ye verildi bitti, ancak 58000 kişilik yemek ramazanın 20. günü bitti ve iş artışı yapılması gerekir. Ancak Hizmet alımına ait sözleşmenin 29. Maddesi: Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi başlıklı yazı. 29.1. Öngörülmeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin: a- Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması, b- İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartıyla, sözleşme bedelinin %20' sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir. ibaresi bulunmaktadır. Buna göre mi % 20 artış yapmalıyız yoksa adet (58000 kişi) üzerinden ihale yapıldığı için % 10 luk bir iş artışımı yapılması gerekmektedir? Bilgilendirirmisiniz. Saygılarımla

» Ortak Girişim Banka Hesabı Hk. 19.04.2018

%51 oranına sahip pilot ortak % 49 oranına sahip diger ortağın bilgisi dışında Iban numaralarını degiştirebilir mi, bu değişen Ibana hakediş ödemesi yapılır mı?

» Fiyat Farkı Hesabında Kullanılacak Katsayılar hk. 27.03.2018

İyi günler hocam, benim sorum; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin istihdam edildiği sözleşmelerin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımlarının, personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlarının iş eksilişi yapılarak mevcut sözleşmenin sonunda kadar devam etmesi yönündedir. Bu çerçevede fiyat farkı hesabında kullanılacak katsayılarda değişmektedir. Sözleşmenin kalan kısmı için fiyat farkı katsayılarında yeni duruma göre revize yapılıp ona göre mi fiyat farkı ödenmeli bu konuda ki görüşlerinizi paylaşmanızı arz ederim. şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım.

» İhalede iş artışı hk. 05.02.2018

Sayın Hocam; 696 sayılı K.H.K. sonrasında Belediyemiz ihalesi 31.12.2017 de sona eren firma ile sözleşme kurullarının aynen geçerli olması şartıyla K.H.K. doğrultusunda 3 ay süreyle iş uzatımına gidilmiştir. Bu süreç içerisinde bu işle ilgili iş artışı yapabilir miyim? 31.03.2018 tarihine kadar geçerli olan bu süre uzatımında iş artışı ile personel girişi yapılabilir mi?

» Süre uzatımı 24.01.2018

Sn. Hocam, İhalesi yapılan yapım işinde öngörülemeyen maddi yetersizlikten dolayı yükleniciye ara hakediş ödemesi yapılamamıştır. Bu sebepten dolayı yüklenici işi tamamlayabilmek için hakediş ödemesinin yapılmadığı gün kadar süre uzatımı istemektedir. İşin süresi dolmak üzeridir. Süre uzatımı verilebilir mi?

» Ek kesin teminat 21.12.2017

İş artışı ile yükleniciden talep edilen ek kesin teminat bedeli, sözleşme gereği istenen kesin teminat bedeli içerisinden karşılanabilir mi? Teşekkürler.

» iş artışlarında damga vergisi 19.12.2017

İş artışlarında ihale kararı ve sözleşme kararına ait karar pulları ve damga vergisi alınır mı?

» İş Artışında Damga Vergisi 13.11.2017

Selam hocam, belediyemiz tarafından ihalesi yapılarak sözleşmesi yapılan ihalelerde %20 iş artışı yapıldığından tekrar % 20 hakkediş için de ihale karar pulu ve sözleşme damga vergisi kesilir mi?

» İş artışı hk. 12.11.2017

Selam hocam, belediyemiz 75 kalem kırtasiye malzeme alımı ihale ile aldı. Üst yöneticinin onayı ile %20 iş artışına gitti. Sormak istediğim ihtiyaç duyulan 34 kalemin her biri için mi % 20 artış yapılır veya toplam sözleşme bedelinin özerinde mi % 20 artışa gider?

» Asgari ücret destek kesintisi hk. 08.11.2017

Sayın Yetkili, Muhasebat Genel Müdürlüğünün 20/04/2016 tarih ve 7082 sayılı Asgari Ücret Desteği konulu yazısı gereği taşeron işçi çalıştırmak suretiyle yapılan hizmet alım ihalelerinde söz konusu kesinti yapılmaktadır. Bazı yapım işlerine ait hakediş ödemelerinde, firmanın kendisi ve alt yüklenicileri için E-SGK üzerinden yapılan "Asgari Ücret Destek Tutarları" sorgusu nedeniyle gerçekleşen kesintiler Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'ne yatırılmaktadır. Ancak kesinti yapılan firmalarca bu duruma itirazlar gelmektedir. Yukarıda anlatılan nedenlerle, firmanın kendisi ve alt yüklenicilerinden kesinti yapılıp yapılmaması hususunda tereddüt oluştuğundan konu hakkında bilgi verilmesini rica ederiz. İyi çalışmalar.