Mevzuat Takip SistemiHakediş, Fiyat Farkı ve İş Artışı

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» İhalede iş artışı hk. 05.02.2018

Sayın Hocam; 696 sayılı K.H.K. sonrasında Belediyemiz ihalesi 31.12.2017 de sona eren firma ile sözleşme kurullarının aynen geçerli olması şartıyla K.H.K. doğrultusunda 3 ay süreyle iş uzatımına gidilmiştir. Bu süreç içerisinde bu işle ilgili iş artışı yapabilir miyim? 31.03.2018 tarihine kadar geçerli olan bu süre uzatımında iş artışı ile personel girişi yapılabilir mi?

» Süre uzatımı 24.01.2018

Sn. Hocam, İhalesi yapılan yapım işinde öngörülemeyen maddi yetersizlikten dolayı yükleniciye ara hakediş ödemesi yapılamamıştır. Bu sebepten dolayı yüklenici işi tamamlayabilmek için hakediş ödemesinin yapılmadığı gün kadar süre uzatımı istemektedir. İşin süresi dolmak üzeridir. Süre uzatımı verilebilir mi?

» Ek kesin teminat 21.12.2017

İş artışı ile yükleniciden talep edilen ek kesin teminat bedeli, sözleşme gereği istenen kesin teminat bedeli içerisinden karşılanabilir mi? Teşekkürler.

» iş artışlarında damga vergisi 19.12.2017

İş artışlarında ihale kararı ve sözleşme kararına ait karar pulları ve damga vergisi alınır mı?

» İş Artışında Damga Vergisi 13.11.2017

Selam hocam, belediyemiz tarafından ihalesi yapılarak sözleşmesi yapılan ihalelerde %20 iş artışı yapıldığından tekrar % 20 hakkediş için de ihale karar pulu ve sözleşme damga vergisi kesilir mi?

» İş artışı hk. 12.11.2017

Selam hocam, belediyemiz 75 kalem kırtasiye malzeme alımı ihale ile aldı. Üst yöneticinin onayı ile %20 iş artışına gitti. Sormak istediğim ihtiyaç duyulan 34 kalemin her biri için mi % 20 artış yapılır veya toplam sözleşme bedelinin özerinde mi % 20 artışa gider?

» Asgari ücret destek kesintisi hk. 08.11.2017

Sayın Yetkili, Muhasebat Genel Müdürlüğünün 20/04/2016 tarih ve 7082 sayılı Asgari Ücret Desteği konulu yazısı gereği taşeron işçi çalıştırmak suretiyle yapılan hizmet alım ihalelerinde söz konusu kesinti yapılmaktadır. Bazı yapım işlerine ait hakediş ödemelerinde, firmanın kendisi ve alt yüklenicileri için E-SGK üzerinden yapılan "Asgari Ücret Destek Tutarları" sorgusu nedeniyle gerçekleşen kesintiler Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'ne yatırılmaktadır. Ancak kesinti yapılan firmalarca bu duruma itirazlar gelmektedir. Yukarıda anlatılan nedenlerle, firmanın kendisi ve alt yüklenicilerinden kesinti yapılıp yapılmaması hususunda tereddüt oluştuğundan konu hakkında bilgi verilmesini rica ederiz. İyi çalışmalar.

» Elektrik Alım İhalesi İş Artışı 12.10.2017

Belediyemiz tarafından ihale yolu ile elektrik alımı serbest piyasadan sağlanan elektrik alımı kapsamında, öngörülemeyen nedenlerden dolayı yüklü faturalar gelmesi nedeniyle gider taahhüttü eylül ayı sonu itibariyle bitmiştir. İş artışı yapılması uygun mudur ? Oranı nedir ? Ekim- Kasım ve Aralık ayı hakedişlerinin ödenebilmesi için ne gibi bir yol izlenmelidir?

» Akaryakıt alımı iş artışı 10.09.2017

Akaryakıt alım ihalesini 1 yıllık yaptık. Sözleşmede belirtilen litreyi 9. ay sonunda dolduracağız. İş artışını sözleşme bedelinin %20'si olarak yapacağız. Sözleşme bedeli 200000 tl ise 40.000 iş artışı fiyat farkı hesaplanarak mı yoksa litre hesabı yapıp ihale birim fiyat üzerine fiyat farkı mı hesaplayacağız? Akaryakıt alımını bir yıldan uzun süreli yapabilir miyiz?

» Hizmet Alımı Hakediş Ödemesi 21.07.2017

Hizmet Alımı ihalesi ile belediyemizde 11 ay süreli çalışmakta olan büro personelinin yüklenicisi hakediş ödemelerine ait evrakları her ayın sonunda belediyemize vermesi gerekirken bir hafta, on gün gibi gecikmelerle teslim etmektedir. Bu nedenle hakediş ödemesi zamanında yapılamadığından, personelin ücreti geç ödenmektedir. Hakediş evraklarının belediyemize teslim edileceği tarih sözleşmede bulunmamaktadır. Bu konuda yüklenici firmaya herhangi bir yaptırım uygulanabilir mi? Çalışanın mağduriyeti nasıl giderilebilir?