Mevzuat Takip SistemiHarcama Esasları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Evde bakım hizmeti hk. 08.02.2018

Selam hocam, belediyemiz yardıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşlara evde traş (saç sakal) yapılması için hangi bütçe ödeneğinden yapılması gerekir?

» Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı 02.02.2018

Soruyu Soran: Recep SARI Görev: Şef Kurum: Korkuteli Belediyesi Sorulma Zamanı: 10.01.2018 17:42 Cevap Zamanı: 11.01.2018 01:39 Soru: Hocam iyi çalışmalar. 4734 sayılı Kanun 22-d doğrudan temin usulüne göre alımlar da, muayane ve kabul tutanağı belgesine kaç personelin imza atması gerekir? Ayrıca bu belgeye mal ya da hizmetin alındığı firma yetkilisi de imza atacak mıdır? Cevap: Muayene ve kabul komisyonları biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az üç kişiden oluşturulacaktır. Komisyonca muayene ve kontrol yapıldıktan sonra Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı veya Raporu düzenecek olup, muayene tutanaklarına, ihale dokümanında yazılı niteliklerle, muayenede bulunan nitelikler ayrı ayrı yazılır. Bunlar karşılaştırılır ve sonuç “niteliklerine uygundur” veya “niteliklerine uygun değildir” şeklinde kesin olarak belirtilir ve komisyon üyeleri tarafından imza edilir. Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Muayene ve kabul komisyonları kararlarını verirken, varsa ara denetim raporlarını da dikkate alır. Karara karşı olanlar, karşı olma gerekçelerini kararın altına yazarak imza etmek zorundadır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Diğer taraftan, Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı yüklenici tarafından da imzalanacaktır. diye cevap vermiştiniz. Bu cevap Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu ve Görevleri Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu Madde 5- e mi dayandırılıyor hocam yoksa başka bir dayanak varmı? Hocam bu dayanak ise Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda idareye teslim edilen hizmet işlerinin muayene ve kabul işlemleri için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri kapsar. Yani doğrudan temin ihale usülü olmadığından 3 imzaya gerek olmaması gerekmez mi? Yüklenici yine muayane kabul belgesini imzalamalı mıdır?

» Vergi Borcu Yoktur Belgesi 31.01.2018

Her yıl 2.000,00-TL nin üzerini geçmeyen ödemelerde (faturalarda) vergi borcu yazısı istenmekte olduğundan 2018 yılı için bu limitin ne kadar olduğuna dair sağlıklı bir bilgiye ulaşamadık. Teşekkür ederim.

» Kırtasiye yardımı 30.01.2018

Hocam iyi çalışmalar. Belediye olarak öğrencilere doğrudan temin usülü ile kırtasiye yardımı yapmak istiyoruz. 1) Bunu kırtasiye giderleri (03.02.01.01) kodundan mı çıkacağız? Yoksa eğitim amaçlı transferlerden mi (05.04.02.01)

2) Her öğrenciye aldıkları kırtasiye ürünlerini imzalamamız gerekir mi?

» Vergi Borcu Yoktur Belgesi 26.01.2018

Hocam iyi çalışmalar. Gerçek kişi veya Tüzel kişilerin fatura karşılığı 2.000 tl dan fazla olan alacakları için bütçeye emanete alırken borç sorgulama evrağını istiyoruz. Borç sorgulama evrağı 15 gün geçerli. Kişinin alacağını 15 gün içerisinde ödeyemezsek, ödeme yapacağımız zaman tekrar maliyeden borç sorgulama evrağı istiyoruz. Biz faturayı emanet alırken bu evrağı istemesek, ödeme yapacağımız zaman istesek bir sıkıntı olur mu?

» Taşınmaz kiralaması 24.01.2018

Belediyemiz 4734 sayılı kanunun 22/e maddesine istinaden taşınmaz kiralayacaktır. Bu kiralamada kira kontratı almamız yeterli mi yoksa harcama pusulası mı eklemeliyiz? Stopaj oranı kaçtır?

» Ödemelerde Vadesi Geçmiş Borcu Yoktur Belgesi. 17.01.2018

İyi Çalışmalar . 6183 Sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkında ki kanun gereği 05/12/2017 tarihinde yayınlanan değişikliğe göre istenmesi gereken durumlarda ilgililerinden belge istiyoruz. Son dönemlerde Maliye Bakanlığınca düzenlenen vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgelerde sorumlu tutulacak tutar ve sorumlu tutulmayacak tutar diye göstermektedir. 35,00 TL lik bir borcu bile sorumlu tutulacak kısımda göstermektedir. Benim sorum Belgede belirtilen 1.000,00 TL nin altındaki borçlar değerlendirmeye alınmadan ilgilisine alacağı tam olarak ödenir mi yoksa tutar ne olursa olsun ilk önce vergi dairesine mi ödenir. Diğer bir ifade ile borç sayılmayacak bir tutar var mıdır. Teşekkür ederim.

» Sponsorluk ücreti ödenmesi 23.12.2017

İlçemiz kalesi içerisinde Zifir isimli sinema filmi aynı zamanda ilçenin kültürel faaliyetlerini ülke genelinde tanıtacağından ilgili firmanın özel bir hakka sahip olduğunu iddia edilmektedir. Yapılan giderlerin 4734 sayılı kapsam içerisinde 22. maddenin d bendi dışına ödenmesinin yasal olup olmadığı veya hangi fasıl üzerinden ödemenin uygun olacağı.

» Tiyatro Oyunu Ücreti 21.12.2017

2018- 2019 dönemi Belediyemiz kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında oynanılması planlanan tiyatro oyununun telif hakkı ücreti ödemesi yapılacaktır. Bu kapsamda yapılacak olan ödemeye ilişkin harcama belgeleri neler olmalıdır? Ayrıca yapılacak olan ödemeden gelir vergisi kesintisinin yapılması gerekir mi?

» Fatura kesme tarihi hk. 20.12.2017

Selam hocam, hizmet alımı hakediş ve mal alımı, yapım ve diğer ödemelere ait 2017 yılı Fatura kesme son tarihi ayın kaçı olur? Vereceğiniz cevaptan dolayı teşekkürler.