Mevzuat Takip SistemiHizmet (Danışmanlık-Diğer) Alım İhaleleri

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Hukuki konularda danışmanlık hizmet alımı-Belediye şirketinden hizmet alımında KDV oranı 14.05.2018

1) Sayın Hocam, Belediyemizde 18.madde uygulamaları ile imar mevzuatı konularında oluşabilecek hususlardaki tereddütleri gidermek ve hukuki konularda hizmet verecek olan avukattan doğrudan temin limitleri dahilinde sözleşme yapılarak danışmanlık hizmet alımı yapılması mümkün mü dür?

2) 2018/11658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Belediye şirketlerinin personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımları faturalarına uygulanacak KDV oranı 1 haziran itibariyle %1 olarak mı uygulanacaktır?

» Yevmiyeli işçi 03.04.2018

Belediyemizce gerçekleştirilmiş olan 10.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında devam eden 48 personel ile 7812 yevmiyeli miktarlı, “İlçemiz Kırsal Mahallelerinde Genel Temizlik Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere işçilik Hizmet Alımı” işi kapsamında alt işveren bünyesinde olup Belediyemiz hizmetlerinde çalışan 47 kişi bulunmaktadır. Gerçekleşen ihale gereği çalışanların çalışacağı mahalleye göre ay içerisinde kaç yevmiye çalışacağı belirlidir.Bunların içerisinde hiçbirisi tam ay 30 gün olarak çalışmamaktadır. Dolayısıyla SGK primleri de çalıştığı yevmiye (gün) sayısı olarak bildirilmektedir. 24.12.2017 tarih ve 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesine eklenen geçici 24. Maddesinde; “Bu maddenin uygulanmasında, mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinde yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır. Buna göre Sayın Hocam; Bu yevmiyeli işçilik hizmeti alım ihalesi 696 sayılı K.H.K. kapsamından haftalık çalışma saatlerini tamamlamadığından yararlanamıyor. Bu hizmet alımına Belediyemizce devam edilebilir mi? Yevmiyeli işçilik ihalesi bu kapsamda 696 K.H.K. dışında olduğundan belediye şirketlerine haftalık mesai saatinin tamamını Belediye için kullanmadığından dolayı bu hizmet alımına devam edilir mi? Ya da belediyenin yüzde yüz hissesine sahip olduğu şirket üzerinden yevmiyeli işçi çalıştırılması için nasıl bir yöntem izlenmelidir? Belediyenin bu işçileri çalıştırmaya ihtiyacı bulunmaktadır.

» Hizmet alımında aşırı düşük teklif 14.12.2017

Hocam merhaba, belediyemizde personel çalıştırılmasına dayalı işçilik hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. Teklif veren isteklilerden biri işçilik hesaplama modülünden hesaplanan %4 sözleşme ve genel giderlerin dahil olduğu karsız yaklaşık maliyetin altında fiyat vermiştir. Bu durumda bu isteklinin teklifi nasıl değerlendirilir?

» Süre Uzatımı 13.11.2017

Müdürlüğümüzce yapılan 2017 yılı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet alımı ihalesinin sözleşme bedeli, yıl sonuna kadar % 80 oranını karşılamayacaktır. İşin tamamlanabilmesi adına 2018 yılında bu ihaleye devam edebilir miyiz? Ayrıca bu ihale 5393/67. maddesi kapsamına girer mi?

» Tekliflerin ve açıklamanın değerlendirilmesi hk. 12.10.2017

Sayın Hocam; SORU1:)Personele dayalı hizmet alım ihalesi yapılmış olup, ihale teklif zarfında sunulması zorunlu kendi malı araç için; En az 2013 Model klimalı 5 adet 8+1m³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Aracı Çalıştırılması, motor hacmi en az 3700cc en çok 4000 cc olacaktır. Motor gücü en az 152 hp en çok 160 hp olacaktır. Şoförsüz / Akaryakıt idare tarafından karşılanacaktır. hükmü istenmiştir. Geçerli teklif veren bu firmanın kendi malı istediğimiz yukarıda belirtilen araç için araç satış sözleşmesi noterden, araç tescil belgesi özeti, imzalı amortisman kayıtları sunulmuştur. Aracın özelliklerini belirten ruhsat yoktur ama araç tescil belgesi özetinde teknik bilgiler bulunmaktadır. İnceleme yapılarak bizim istediğimiz Motor gücü en az 152 hp en çok 160 hp olacaktır denilmiş olup firmanın sunduğu 185 hp gücünde olduğundan firmanın bu sunduğu araç kabul edilir mi? Bu bir teklif değerlendirilmesinin red edilmesini gerektirir mi? SORU2:) Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin açıklamalarda hizmet alım ihallerinde sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir, denilmektedir. Komisyon olarak bizde önemli maliyet bileşini olarak araçların sigorta giderlerini açıklamalarını istedik fakat istekliler genel be bölge müdürlüklerinden teyit yazılarını alamadıklarını gösteren yazı ile müracaat ettiler. Bu müraacatı dikkatte alınması yönünde nasıl bir yöntem izlenmelidir? Acentelerden alınan sigorta giderleri ile açıklama yapan firmalar müdürlük teyit yazıları olmadan değerlendirmeye alınabilir mi?

» Hizmet alımında personel sayısı sınırlaması 05.10.2017

Selam hocam, belediyemizde 133 kadrolu işçi memur ve sözleşmeli personel görev yapmakta olup, 300'e yakın hizmet alım personeli bulunmaktadır. Sormak istediğim hizmet alım Personel alımında parasal ve sayı olarak bir sınırlama var mı?

» Hizmet Alımında Süre Uzatımı 13.09.2017

Merhaba Sn Hocam, Size sormak istediğim bir sorum olacak. Biz personel alımı ihalesi yapmıştık. Ancak daha sonra bu ihaleyi personel artışı ve araç-makina gibi ekipman eklemek istediğimizden miktar ve nitelik artışını gerekçe göstererek iptal ettik ve akabinde 2 aylık bir ihale yaptık. Ancak yapılacak yeni ihale süreci zaman alacağından dolayı, biz yapmış olduğumuz 2 aylık ihaleyi 4 aya çıkarabilir miyiz (süre uzatımı yapabilir miyiz). Bu konuda Bizi yönlendirebilir misiniz? Saygılarımla

» Hizmet Alım İhalesi Asgari Ücret Prim Desteği 30.03.2017

İyi günler Hocam. Belediyemiz 2016 yılı 6. ayında 30 personel destek hizmet alım ihale sözleşmesi yaptı ve halen devam etmekte. Yüklenici Firma SGK Prim borçlarını süresi içerisinde ödemediğinden Uygulanmakta olan olan Asgari ücret SGK Prim desteğinden faydalanamıyor. 1- Aylık hak edişler düzenlenirken firmanın 30 personel için faydalanamadığı SGK Prim Destek tutarlarını hak ediş tutarından düşmeden ödememiz mi gerekir? 2- Firma SGK'ya karşı sorumluluğunu zamanında yerine getirmediği için faydalanamadığı Prim Destek tutarını hakediş tutarından düşerek mi ödememiz gerekir?

» Araç Kiralama 22.03.2017

Selam hocam belediyemiz 2017 mali yılı bütçe eklerine T cetveline binek otomobil alımı öngürülmemiş 2 pikap cetvelde mevcuttur. T Cetveli konulmadan belediye Başkan yardımcılarına makam aracı olarak binek araç (taksi) alınabilir mi? Kara taşıt alımı bütçe ödeneğinde ödenek mevcuttur veya taksi kiralarsak bunun aylık kira sınırı var mı, belediye istediği aracı kiralayabilir mi?

» Hizmet Alımı 20.08.2016

Sayın hocam, belediyemizde imzalamış olduğumuz hizmet alım sözleşemesine göre 7 personel çalışmaktadır. 1 personel kendi isteği ile işten ayrılmıştır. İşten ayrılan personel yerine işçi almadan işe devam edebilir miyiz?