Mevzuat Takip Sistemiİç Denetim Sistemi

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Ön mali kontrol 06.03.2018

Ön mali kontrolde nüfus kriteri var mı?

» İç Denetçi Atanması Hk. 16.05.2017

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65'inci maddesine dayanarak hazırlanan, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince; kurulması ve oluşturulması; 1- Eli listede öngörülen şeklinde nasıl kurulacak? 2- Hangi kadrolardan oluşturulacak? Belediyemizin Norm Kadroları arasında bulunmamaktadır. 4- İç Denetim Biriminde yer alacak unvan hangileridir? Yukarıda yazılı bulunan şekil ile nasıl kurulacak ve oluşturulacak neler yapılması gerekir ayrıntılı olarak bilgi verilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim. 

 

» İç Denetim Birimi Oluşturulması 08.05.2017

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizin bulunduğu C 10 grubu gözönünde bulundurularak İç Denetim Kurulu'nun kurulması zorunlu olup, olmadığı ile hangi belediyelerde kurulması gerektiği konusunda gerekli bilginin verilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim. 

» İç denetçilerin soruşturmayla görevlendirilmesi hk. 10.02.2017

Başkanlığımız Müfettiş kadrosunda bulunan personel olmadığından disiplin soruşturmaları görevlendirilen Avukatlar tarafından yürütülmektedir.Teftiş Kurulunca yürütülecek bu soruşturmalar İç Denetçi tarafından da yapılabilir mi?

» Muhasebe Yetkilisinin Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmesi 01.12.2015

Hocam, Kurumumuzda Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi yardımıcısı görevini yürüten iki personel var.Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı görevini ifa eden kişiye Kurum ayrıca Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü görevi verdi.Şimdi Muhasebe Yetkilisi izin,rapor vs.görevinden ayrıldığında Ön Mali Kontrol Şube Müdürü(Muh.Yetk.Yrd) Muhasebe Yetkilisi olabilir mi? Eğer olamazsa yasal dayanağı nedir? Teşekkürler

» İç Denetçi Sertifika Derecesi Hk. 10.08.2015

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 30. maddesi uyarınca, Belediyemiz İç Denetim Birimi Başkanlığınca Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kuruluna sunulan Kamu İç Denetçi Sertifikası Derecelendirme Raporunda "Sertifika Derecelendirmesine Esas Puan" 60'ın altında çıkarsa ilgili iç denetçi hakkında ne gibi bir işlem yapılması gerekmektedir?

» İç Denetim Birimi 11.06.2015

Başkanlığımızda 2 adet İç Denetçi kadrosunda görev yapan personelimiz bulunmaktadır. 2 aylık eğitim süresini tamamlayan personelimiz İç denetim biriminin kurulması hususunda talepte bulunmuştur.Birim kurulması için en az 3 iç denetçi bulunması gerekmiyormu?Bilgi verirseniz sevinirim.

» Taşeron İşçileri İçin Görev Tanımlaması 18.04.2015

Sn. hocam, Maliye Bakanlığınca hazırlanmış ve yayınlanmış bulunan " Kamu İç Kontrol Standartları Rehberine" göre "Kamu İç Kontrol Standartlarında da ifade edildiği üzere idarelerin birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevlerin yazılı olarak tanımlanması, personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesinin oluşturulması gibi hususlar idarenin misyonunun gerçekleştirilmesi açısından önemlidir." denilmektedir. Buna göre hizmet alımı yöntemiyle personel çalıştıran birimlerde harcama yetkilileri bu personele yazılı görev tanımını yapabilir mi? Sakıncası var mı dır?

» İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 04.12.2014

Hocam 2009 yılında il belediyesi iken bir iç kontrol standartlarına uyum eylem planı hazırlamıştık. Yönetmelik kapsamında şimdi Büyükşehir belediyesi olduk ya revize değilde yeniden yapılması gerekecek. Ancak bunun hazırlama süresi var mı varsa bu süre nedir? Nelere dikkat etmeliyiz? Örnek verebileceğiniz bir büyükşehir var mıdır?

» Sözleşme Öncesi Ön Mali Kontrol Formu 06.11.2014

İyi Çalışmalar. Harcama birimi tarafından temizlik hizmeti alımı ihalesi yapılmış olup, iç kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin usul ve esasların 17.maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğünden sözleşme öncesi ön mali kontrol işleminin yapılması istenmektedir. Bu işleme ilişkin uygunluk görüş yazısı içeriği ne olmalıdır. Buna ait Hizmet alımı sözleşme öncesi ön mali kontrol formunu yönetmelik eklerinde bulamadım yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.