Mevzuat Takip SistemiİHALE MEVZUATI

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» Maden Sahaları İhale Yönetmeliği / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 21.09.2017

» Türkiye Noterler Birliği Satın Alma ve İhale Yönetmeliği / Türkiye Noterler Birliği (TNB) 09.08.2017

» Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğ (MHG/20 / Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 05.05.2017

» Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ / Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 04.05.2017

» Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2017/1) / Kamu İhale Kurumu (KİK) 21.01.2017

» Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketinin (TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği / Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) 11.01.2017

» Belediye Şirketlerinin Devlet İhale Kanunu Karşısındaki Durumu / Halil Memiş 12.12.2016

» Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği / Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) 10.11.2016

» Belediyeler Elektrik Alımını İhalesiz Yapabilir Mi? / Osman Can Yenice 21.08.2016

» Avrupa Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği / Avrupa Meslek Yüksekokulu 12.07.2016