Mevzuat Takip SistemiİHALE MEVZUATI

» Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik / Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 05.05.2018

» Gerçek veya Tüzel Tek Kişinin İhtiyaç İle İlgili Özel Bir Hakka Sahip Olması / Osman Can YENİCE 23.04.2018

» Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 17.02.2018

» Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1) / Kamu İhale Kurumu 19.01.2018

» Taşeron İşçilerinin İşçi Statüsüne Geçiş Sürecinde Hizmet Alım Sözleşmelerinin Durumu / Gazi SERT 02.01.2018

» Mahalli İdarelerde İşçi Statüsüne Geçiş Sürecinde Başvuruların Alınması ve Diğer Öncelikli İşlemler / Halil MEMİŞ 02.01.2018

» Mahalli İdarelerde İşçi Statüsüne Geçiş Sürecinde Kapsam / Halil MEMİŞ 02.01.2018

» Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375-KHK Geçici 23 ve Geçici 24 / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 01.01.2018

» Belediyede Çalışan Memurlara, Yemek Kuponu Verilmek Suretiyle Yemek Yardımı Yapılıp Yapılamayacağı / Sayıştay Temyiz Kurulu 22.11.2017

» Yerli Ürün Kullanılması / Başbakanlık 08.11.2017