Mevzuat Takip Sistemiİhale Usulleri ve Uygulaması

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Eski Yapı Restorasyon İşi İhale Usulü Hk. 12.06.2018

Selam Hocam, Belediyemiz tarafından eski bir yapının restorasyonu yapılacak. Bu işi 4734 sayılı Kanunun 3/i maddesi kapsamında doğrudan temin limiti üstünde ihalesiz yaptırabilir miyiz?

» Pazarlık usulü ihale 14.05.2018

Kırsal mahallelerimizde yapacağımız yol ve sanat yapılarının yapım işini sadece aciliyet gerekçesi ile pazarlık usulü kullanarak ihale edebilir miyiz?

» Taksitli arsa satışı 04.05.2018

Saygılar sayın Hocam, Belediye olarak Belediyemize katılan yeni mahallelerimizden köy tarlası olan taşınmaz 2886 sayılı kanun gereği peşin bedele ihale edildi katılan olmadığından söz konusu tarlanın yeniden -şartname hazırlanarak taşınmaz bedeli değiştirmeden taksitli satış yapabilir miyiz? teşekkür ederim

» Kesimhane kiralama 11.04.2018

Saygılar hocam, İlçemizde belediyemize ait kesimhanemiz yıkıldığından ilçemizde kesimhaneye uygun vatandaşa ait bir yerin belediyemiz tarafından bedel karşılığı aylık veya yıllık kiralanma işlemi encümen kararıyla yapabilir miyiz? Kiralama işlemi 2886 sayılı kanun 51 mad. göre mi yapılacak? Başkada uygun kesimhane yok, Fen işleri tarafından tutulacak uygunluk belgesine göre kiralama yapabilir miyiz? Saygılarımla

» Mevcut Sisteme İlave Yazılım Alımı 28.01.2018

Belediyemizde kullanmakta olduğumuz Coğrafi Kent Bilgi Sistemi Yazılım Programına yeni yapılacak İlave yazılımlar için yeni ihale yapılacaktır. Daha önce almış olduğumuz yazılım firmasına ile belediyemiz arasında imzalanan uyum ve standardizasyon süresine ait 3 yıllık süresi dolduğunda 4734 Sayılı ihale Kanununun 22/c Maddesine göre ihale yapamadığımız için ancak daha önce sözleşme imzaladığımız Firmanın Türk Patent Enstitüsünden almış olduğu marka tescil belgesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden almış olduğu Kapasite Raporuna istinaden 4734 Sayılı ihale Kanununun 22/b Maddesine göre özel hakka sahip maddesinden ihale yapabilir miyiz? Bu konuda bize açıklama yaparsanız memnun oluruz. Hocam Selamlar

» İhaleye Katılım Olmaması 26.01.2018

Belediyemiz tarafından Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik sigortası) İhalesine 3 kez çıkıldığı halde katılım sağlanamadığında ihale iptal edilmiştir. Bu durumda izleyeceğimiz süreç ne olmalıdır? Alım doğrudan temin limitlerini aşmaktadır? belli istekliler arasında ihale edilmesi uygun mudur?

» Yıkım ve yapım ihalesinin birarada ihale edilmesi 08.12.2017

Sayın Hocam; Belediyemiz mülkiyetine ait arsa üzerinde eski bir işyeri bulunmaktadır. Bu arsa üzerine proje ihalesine çıkılmıştır. Bu arsa üzerine otopark yapımı düşünülmektedir. Yıkım ve yapım ihalesine aynı anda çıkılabilir mi? İki ihale bir arada 4734 sayılı kanuna göre yapılır mı?

» Ödeneği yetersiz olan iş için ihaleye çıkılması 12.11.2017

Sayın hocam, 2018 yılından itibaren süreklilik arz eden hizmet alım ihalesine 2017 yılında çıkılmak istenmektedir. Ancak işin yaklaşık maliyetinin altında bir bütçe ödeneği mevcuttur. Böyle bir durumda ihaleye çıkılarak sözleşme imzalanabilir mi?

» Akaryakıt Alımında Kısmi Teklif 10.11.2017

Akaraykıt ihalesinde Motorine kısmi teklif LPG ye ayrı kısmi teklife açabilir miyim? İsteklilerden motorine düşük teklif verenle ayrı sözleşme LPG ye düşük teklif verenle ayrı sözleşme yapabilir miyim? Saygılar

» 21/b uygulaması 10.11.2017

Sayın Hocam Belediyemiz Yatırım Proğramında yer alan FERHAT TUNELİ yapım işi 4734 Sayılı Kanunun 19. Maddesi gereği 12.15.2015 ihalesi yapılarak 21.300.000,00-TL + KDV bedelle ÖZCE İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ne ihalesi kalmış olup ilgili şirket ile 25.11.2015 tarihinde sözleşme yapılarak 02.12.2015 tarihinde yapım işine başlanmıştır. Yapım işi ile ilgili Tunel kazısı tamamlanmak üzere iken Belediyemizin diğer yapılmakta olan AMASYA BELEDİYESİ SERGİ VE MÜZE BİNASI LASTİK BENT VE YENİLEBİLİR ENERJİ - ÇEVRE - PEYZAJ DÜZENLEMESİ YEŞİLIRMAK ŞİŞİRTME projesi su yükseltme denemeleri esnasında Yeşilırmak nehrindeki su kotunun yükselmesi nedeni ile bu yükselmeye bağlı olarak yapımı devam eden Ferhat Tunelinde Yeşilırmak ile tünel arası et kalınlığı 100 metre olan tünel güzergahının en düşük noktalarından itibaren su baskını meydana gelmiştir. Tunel Projesinde su yalıtımı ile ilgili tek kat mebran öngörülmüş olup bu yalıtımın kenarlardaki hareketsiz su ve tünel kırmızı kotundan 1,5 metre yükseklik için öngörülmüş maximun su kotu 386,73 metredir bu verilere göre bir dış basınç ve hareketli su ile karşılaşılacağı ve ırmak yatağınının tünel altına kadar ciddi sızma yapacağı öngörülememiştir. Bu projedeki sızma ile ilgili Mebran yalıtımı ile önlenmesi mümkün olmadığı yüklenici firma ile yapılan yazışmalarda yalıtımla ile ilgili proje imalatının yetersiz kalacağı belirtildiğinden henüz trafiğe açılmamıştır. Tunel trafiğinin hizmete açılması sonucunda olumsuz olabilecek su ve sel baskınlarının meydana geleceği can ve mal kaybının yaşanması olaylarının olması idaremiz tarafından öngörülmektedir. İdaremizce yapılan hesaplamalara göre yeni yaptırılması düşünülen su yalıtımı ile ilgili imalatların 1.500.000,00-TL + KDV olarak tespit edildiği ancak bu yalıtım Projesinin yapım işine ait ilave artış içerisinde tünele ait diğer eksik imalatlar (İnşaat-Elektrik ve Mekanik) bulunduğunda iş artışında bu imalatlar yapılacak olup yalıtım projesinin artış içerisinde yaptırılması imkansızdır. Tunel yapımı ile ilgili aciliyet arz eden yeni yalıtım Projesinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununu 21. Maddesinin B Bendi gereğince “DOĞAL AFETLER ,SALGIN HASTALIKLAR, CAN VEYA MAL KAYBI TEHLİKESİ GİBİ BEKLENMEYEN VEYA İDARE TARAFINDAN ÖNGÖRÜLMEYEN OLAYLARIN ORTYAYA ÇIKMASI ÜZERİNE İHALENİN İVEDİ OLARAK YAPILMASI ZORUNLU OLMASI” maddesi kapsamın da değerlendirilerek yapılıp yapılmayacağı konusunun açıklığa kavuşturulması, bu maddeye göre yapılamaması halin de hangi ihale usulü ile yapılmasının mevzuata uygun olacağı ve uygulayacağımız usul ve yöntemin tarafımıza cevaben bildirilmesini arz ederim Selamlar…