Mevzuat Takip Sistemiİhalelere Yönelik Başvurular

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» İdareye Şikayet Başvurusu ve Yapılacak İşlemler 28.11.2016

Sayın hocam; Çatı yapım ihalesini açık ihale usulü ile 11.11.2016 da yaptık. İhale komisyonu 17.11.2016 tarihinde karar verdi ve ilk kararı tebligatını 17.11.2016 da gerçekleştirdik. En avantajlı ikinci teklif sahibi 22.11.2016 tarihinde karara itiraz etti ve ihale komisyonu birinci teklifin aşırı düşük teklif olduğunu ve idari şartnamece aşırı düşük sorgusu yapılmadan teklif değerlendirme dışı kalacağını atlamış olup ihale komisyonu ikinci ihale kararını 26.11.2016 düzelterek alarak tebligatı da 26.11.2016 tarihinde gerçekleştirmiş bulunmaktadır. İhale komisyonun karar ve tebligatları ile ilgili süre konusunda mevzuata aykırılık var mıdır? İhale idarece iptal edilmek istense ne gibi bir yol izlenmeli? Teşekkürler.

 

 

» İtiraza Cevap 24.07.2015

Merhaba, 1-) Belediyemiz ihale komisyonunun kararına, kesinleşen ihale kararının bildiriminden sonra itirazen başvuru yapılmıştır. Şikayete vereceğimiz cevap, ilgililerin hepsine birden verilmeli midir? Yoksa sadece şikayet eden tarafa mı bildirilmelidir? 2-) İhaleye sunulan iş deneyim belgesinde bulunan sayı, ekap üzerinden alınan iş deneyim belgelerinde bulunan sayı olmadığından dolayı, 10.07.2015 tarihinde yapılan ihalede belgenin sorgulaması yapılamamaktadır. Bu durumda belge için açıklama istemek, bilgi eksikliği mi belge eksikliği mi kapsamına girer?

» İtiraz süreci 22.05.2014

Açık ihalede ihaleye itiraz süresi kaç gündür. 10 günden sonra komisyon kararı verip kesinleştirirse itiraz edilirse, kurum KİK sonucunu bekleyecek mi yoksa ihale sonuçlandırılıp yüklenici işe başlarsa, KİK itirazı yerinde bulursa nasıl davranılacak? Genel şartnamede Geçici teminat süresi yeterli olmasa ihale iptal gerekçesi olur mu ve dokümana itiraz kaç gün önceden yapılır? İhale günü yapılan doküman itirazı dikkate alınacak mı?