Mevzuat Takip Sistemiİhalenin İptal Edilmesi

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Sözleşme imzalanmış olan ihalenin iptali 02.06.2017

Sayın Hocam, Personel Hizmet Alımı için 4734 sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince açık ihale yapılmıştır. İhale sonuçlandıktan sonra KİK. e itiraz başvurusu yapan bir firmanın başvurusu reddedilmiştir. Bunun üzerine 18.01.2017 tarihinde KİK' in verdiği red kararı sonrasında İhale üzerinde bırakılan firma ile belediyemiz arasında 01.03.2017 tarihinden geçerli 34 aylık bir sözleşme imzalanmıştır. Fakat bu arada KİK başvurusu reddedilen firma 13.04.2017 tarihinde İdare Mahkemesinden KİK' in Ocak ayında vermiş olduğu red kararının yürütmesinin durdurulması kararı aldırmıştır. Bunun üzerine KİK. 10.05.2017 tarihinde daha önce 18.01.2017 tarihinde aldığı kararı iptal etmiştir. Daha sonra yeniden dosya üzerinde inceleme yaparak bu sefer 31.05.2017 tarihinde ihalenin iptali yönünde karar almıştır . 01.03.2017 tarihinde imzalanan sözleşme ile hizmet halen devam etmektedir. 31.05.2017 tarihli karar henüz belediyemize tebliğ edilmemiştir. Bu duruma göre; karar tebliğinden sonra izlenmesi gereken yol nedir? Yeni bir ihaleye çıkılması(4734 21/b) gerekeceğinden ihalenin ve dolayısıyla sözleşmenin iptali hangi süre içinde olmalıdır. Halen çalışan personelin mağdur olmaması ve hizmetlerin aksamaması için yeni bir ihale için zaman gerekecektir. Hukuki sonuçlar hakkında görüşlerinizi arz ederim.

» İhale iptali 09.12.2015

Hocam Merhaba; Kurumumuz tarafından 4734 sayılı kanuna göre açık ihale usulü ile elektrik alımı ihalesi yapılmış ve bu ihaleye tek firma katılmıştır ve teklifi yaklaşık maliyetin altındadır. Yeterli rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmemizde bir sakınca var mıdır? Nasıl bir yol izlemeliyiz?

» İhale iptali 15.06.2015

Merhaba Hocam; Belediyemiz tarafından 06.04.2015 tarihinde yapılan ve iş başlangıcı 04.05.2015 tarihi olan personel çalıştırma ihalesine katılan firmalardan biri ihale sonuçlandıktan sonra Kamu İhale Kurumuna şikayette bulunmuş ve dosya tarafımızca incelenmek üzere kuruma gönderilmiştir.Yapılan inceleme neticesinde düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiş olup süreç çok uzadığı ve alınacak personele ihtiyaç kalmadığı;ayrıca bu personelin çalıştırılması durumunda kurumumuz zarara uğrayacağı için düzeltici işlem yapmak yerine ihaleyi iptal etmek istiyoruz. Bu ihalenin iptali mümkün müdür? Syg.

» İhalenin İptali 21.03.2015

4734 SK 21/b maddesine göre yapılan bir ihaleye katılma istemiyle yapılan basvurunun reddi ve ihale dökümanı verilmemesine iliskin işlemi ve bu ihalenin iptali istemiyle açılmıstır. Mahkemede "pazarlık usulüyle yapılan ihaleye davet edilme ve ihale dökümanının verilmesi isteminin, mali ve teknik yeterlilikler degerlendirilmeksizin ve 4734 sayılı Kanun'un 28. Maddesi'nde; ilan yapılmayan ihalelerde, ihale dökümanının sadece idare tarafından davet edilenlere satılacağının yer aldıgı belirtilerek reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." değerlendirmesi ile dava konusu işlemleri iptal etmiştir. Karar temyiz edilmiştir. Bu arada dava konusu işin süreside sona ermiştir. Bu aşamadan sonra yapılması gereken bir işlem var mıdır? Davacının idareden hak anlamında bir talebi olabilir mi?