Mevzuat Takip Sistemiİhaleye Katılamayacak Olanlar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Belediye Şirketinden Araç Kiralanması 27.12.2017

Sayın hocam: %99 hissesi Belediyemize ait olan şirketimizden 2886 Sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde Araç ve iş Makinaları kiralaması yapılabilir miyiz? Saygılar

» Belediye başkanı ve meclis üyeleri yakınlarından doğrudan teminle mal ve hizmet alımı 26.07.2017

Sayın Hocam; 4734 S.İhale Kanununun 11/e maddesinde ihaleye katılamayacak olanlarla ilgili ” (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri “ hükmü ile 5393 S.Kanunun 28.maddesinde ,Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin doğrudan veya dolaylı olarak sorumlulukları açıklanmıştır. Buna göre,ihale usulü olmayan doğrudan temin kapsamında piyasa araştırması yapılarak,belediye başkanı veya meclis üyelerinin birinci derece yakınlarından mal ve hizmet alımı yapılıp yapılmayacağı hususunda uygulamaya esas görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Belirtilen konuda ,vereceğiniz cevabınız için teşekkür eder,sağlık ve esenlikler dilerim.

» Terör Sorgulaması 09.12.2016

Yapılan değişiklikle kanunun 11. maddesinin g bendinde ''Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler.'' İhale dışı bırakılması gerektiği vurgulanmıştır.İdarelerce ihaleye katılan firmaların söz konusu madde kapsamında olup olmadığı nasıl sorgulanacaktır.Saygılarımla.

» Adli Sicil Kaydı 14.11.2016

Sayın Hocalarım 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, 33 aylık personel hizmet alımı ihalesine çıkıldı. İhalenin dokümanlarının hazırlık aşamasında idari şartnameye idaremiz tarafından Olağan Üstü Hal Kapsamında olduğumuz için katılımcılardan Adli Sicil Belgelerinin ibraz edilmesi istenmiştir. Belgelerini ibraz etmeyen firmaların ihale dışı bırakılması hukuksal açıdan uygun mudur?

» Belediye Şirketinden Hizmet Alımı Yapılması 26.11.2015

Merhaba Hocam, Belediye Başkanlığımızca hizmet alımı ihalesi yapılacaktır. Bu ihaleye belediyemize ait olan Limited Şirketi de katılmak istemektedir. Fakat bu ltd şti nin imza yetklisi Belediye Başkanıdır. Hem Belediyenin imza yetklisi hem de şirketin imza yetkilisi aynı kişi olamayacağı için nasıl bir yol izlememiz gerekir? Şirketin başına Meclis üyesi atanarak bu iş çözülebilir mi?

» Meclis üyesinin babasına ait taşınmazın kiralanması 10.11.2015

Hocam, X belediyesi, encümen ve meclis üyesinin babasına ait bir taşınmazı 22/e maddesine göre kiralayabilir mi? Teşekkürler

» Şirket personeli çalıştırma 03.10.2015

Sn Hocam, %100 Hissesi belediyemize ait olan şirkete meclis kararına istinaden temizlik çöp toplama vb işleri belediye şirketine yaptırılabilir mi?

» Meclis Üyesinin Yönetim Kurulunda Görev Yaptığı Belediye Şirketinin İhalelere Girmesi 26.01.2015

Merhaba Hocam, Belediye Meclis Üyesinin Belediyemize ait Anonim Şirkete Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması halinde, Belediyemizin açmış olduğu 4734 Sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere, Belediyemize ait Anonim Şirket katılabilir mi? Belediye Meclis Üyesinin Yönetim Kurulunda almış olduğu görev (Başkan, Başkan Yrd. vb.) şirketin, Belediyemizin ihalelerine girmesine engel olur mu? teşekkürler.

» Belediye Şirketinin İhaleye Girmesi 17.10.2014

Sn Hocam, 100% hissesi belediyeye ait olan şirketimiz yapacağımız olan temizlik ihalesine katılmak istiyor. ancak 4734 kanunun 11. maddesinin c ve d bentleri gereğince katılamayacağını yazmışsınız.( belediye başkanımız tek üye olup başka bir ortak yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır) soru: böyle bir durumda ihaleye katılmamız için ne yapmamız gerekir? ( yönetim kuruluna üye alıp o kişiye yetki vererek yada şirket muhasebecisine yetki vererek ihaleye katıla bilinir mi?)

» Belediye Şirketinin Belediye İhalesine Girmesi 11.10.2014

Sayın Hocam,100 % hissesi belediyemize ait olan belediye şirketinin belediye temizlik işleri ihalesine girebilir mi? (Belediye Başkanı aynı zamanda Belediye şirketinin tek yetkilisi olup başka bir personel veya yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.)