Mevzuat Takip Sistemiİhaleye Katılım Kuralları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» İhale Yasakları 07.05.2018

Sayın hocam: 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - 4734 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ve 5393 Belediye Kanununun 28. Maddeleri

Biz yukarıda yazılı olan Kanunlarla ilgili ihaleleri yaparken hangi kanuna uyarak ihale yapmamız gerekir? Saygılar

» İş Deneyim Belgesi 27.12.2017

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. 1- Belediyemizce yapılan yapım işi ihalesine katılan A şirketin sunmuş olduğu İş Deneyim Belgesi Belediyemizden almış olduğu Özel Bina (20 daire+1 dükkan) yapı tekniği betonarme karkas sunmuş bulunmaktadır. İlişiğinde herhangi bir belge ihale dosyasında bulunmamıştır. İsteklinin yapmış olduğu binaların tümü şirkete aittir. 2- İsteklinin sunmuş olduğu ihale doküman dosyası içerisinde tüm belgeleri ile birlikte teklif mektubu küçük bir zarf içerisinde olduğu halde olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda yazılı bulunan sorulara kanun hükümleri ile birlikte açıklayıcı bir şekilde gerekli cevabın bildirilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim. 

» Köy Döneminde Satılan Arsalar 14.12.2017

İyi çalışmalar, 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki geçici madde eklendi: “Geçici Madde 5- (Ek: 28/11/2017-7061/4 md.) Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine göre satışı yapılan taşınmazlara ilişkin olarak anılan maddede belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31/12/2020 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31/12/2020 tarihine kadar ek süre verilir. Ancak bu süre içerisinde de hak sahiplerince bina yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilir.” 442 sayılı köy kanunu: Ek Madde 13 – (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 15 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Köy tüzelkişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok 2000 m2 olmak üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılır. Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil edilerek, o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır. Köy ihtiyar meclisince satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina yapılması zorunludur. Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemezler. Buna göre: 1-“A” kişisine satılan taşınmaz, üzerine bina yapılmadan, “B” kişisine satılmış. “B” kişisine bu taşınmaz üzerine bina yapması için tebliğ yapılacak mı? 31.12.2020 ye kadar bina yapmazsa resen tapu tescili yapılacak mı? 2-Bazı arsalar üzerinde Bina yok, Kanunda “Bina”dan kasdedilen projeli ev mi? Taşınmaz üzerine Vatandaşın dört duvar çevirerek (kapısı, penceresi ve çatısı olan yapılar) yaptıkları, Bina olarak kabul edilecek mi?

» İktisadi İşletmenin İhaleye Girmesi 12.12.2017

İyi günler...Belediyemizin bünyesinde kurulu bulunan Bütçe içi işletmesinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonumuz 4734 sayılı kanuna tabi idarelerin ihalelerine girebilir mi?

» İşçinin İhaleye Katılımı 04.07.2017

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğumuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce açılan bir ihaleye katılacak kişi, şirket tarafından vekalet verilen bir işçimiz olarak bulunmaktadır. Buna göre şirket tarafından verilen vekalet gereği ihaleye katılmasında herhangi bir sakıncasının olup, olmadığı konusunda gerekli açıklayıcı bilginin verilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim.

» İhaleye Katılma Belgeleri 05.04.2017

Hocam Merhabalar vermiş olduğunuz cevaplar için çok teşekkür ederiz. Hocam Belediye olarak Yapım İşi ihalesi yaptık. İhalede 2 firmanın teklif zarfında Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi yoktu. Teklifleri etkilemediği için kararsız kaldık. Bu durumda belirttiğimiz firmaları değerlendirme dışı bırakmalı mıyız? Saygılarımla.

» Vasi Olarak İhaleye Katılma 04.04.2017

Sayın hocam, Yaşı 18 den küçük 3 kardeş var bunların Mahkeme Kararı ile amcaları vasi tayin edilmiş. Bu şahıslar adına amcaları vasi olarak 3 kardeşin adına ihaleye katılabilir mi, yoksa 18 yaşından küçük olan şahıslar ihaleye katılabilir mi bizi bu konuda aydınlatır mısınız?

» Eksik evrak sunulması 02.03.2017

Bir firma ihale teklif zarfında ticaret sicil gazetesini sunmamıştır bu firma elenmeli midir? Bir diğer firma ise 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı resmi gazete 8. md örnek göstererek oda kayıt ve faaliyet belgesini sunmamış. Sözleşme aşamasında sunulması gerektiğini söylemiştir. Bu firmalar hakkındaki değerlendirmemiz ne olmalıdır?

» Sözleşmeyi imzalayanın sabıka kaydı 09.03.2014

Hocam İyi Cumalar; Sözleşme tarihi itibari ile yükleniciye ve vekaleten sözleşmeyi imzalamaya gelen şahısın ihalelerden yasaklı olup olmadığına dair teyit alınmış olup yasaklı olmadıkları tespit edilmiştir. Ayriyeten sözleşmeye gelen şahıstan sabıka kaydı istememiz gerekiyor mu? Saygılarımla.