Mevzuat Takip Sistemiİhtisas Komisyonları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Partisinden İstifa Eden Komisyon Üyeleri ile Katip Üyenin Durumu Hk. 25.04.2018

Nisan 2018 Meclisinde ihtisas Komisyonlarına üye seçimi yapıldı, 4 MHP, 1 CHP li üyeler belirlendi. MHP den 3 Meclis Üyesi ve 1 Bağımsız üye İYİ Partiye geçti İYİ partili 4 meclis üyemiz oldu. İYİ Partili Meclis Üyeleri herhangi bir Komisyonda üye değil. Üye sayısına göre İhtisas komisyonlarının yeniden seçilmesine gerek var mı? Diğer bir husus İYİ Partiye geçen üyelerden biri aynı zamanda Katip üye, Katip üye için tekrar seçim yapılır mı? İyi çalışmalar,

» Komisyon Üye Dağılımı 03.01.2018

Sayın Hocam; Mahalli İdareler Seçimleri doğrultusunda Belediyemizde; Başkan Dahil AK PARTİ:16 MHP:8 CHP:2 şeklindedir. Buna göre 5 kişilik ihtisas komisyon oluşumlarında Ak Parti:3 MHP:2 aday ile komisyonlar kurulmaktadır. Soru1-) MHP den istifa eden iki meclis üyesi bağımsız meclis üyesi olarak mı devam edecek yoksa başka bir partiye geçtiğinde belediyede geçmiş olduğu parti İYİ partiyi mi temsil edecektir? Soru2-) MHP üye sayısı 6 ya düştüğünden dolayı ihtisas komisyonları oluşumunda Akparti:3 Mhp:1 diğer bir kişinin nereden seçilecektir? Ya da Yapılan oranlama üzerinden artık Ak Parti 4 üye veya MHP 2 üye verebilecek midir? Oran hesaplamasında çıkan sayıdan fazla verilebilir mi? Verilmez ise CHP ya da bağımsızlardan mı seçilecek kalan bir üye?

» İhtisas Komisyonları Uzman Ücretleri 15.08.2017

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakada dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediye Meclisi tarafından havale edilecek imar konuların değerlendirilmesi için Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir, hükmü gözününde uzman kişilere resmi bir şekilde herhangi bir ücret verilebilir miyiz? Konu ile ilgili gerekli detaylı bilginin verilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim. 

» İhtisas Komisyonu Huzur Hakkı 01.06.2017

Belediyemiz meclisi nisan ayı meclis toplantısında iki adet dosyayı ihtisas komisyonuna sevk etmiştir. Komisyon her dosya için beş gün, toplamda on gün huzur hakkı istemektedir. Komisyona kaç gün huzur hakkı ödeyeceğimiz konusunda görüşlerinizi sunmanızı arz ederim.

» Plan ve Bütçe Komisyonu Çalışma Süresi Hk. 18.05.2017

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin "Bütçe kesin hesabının düzenlenmesi ve görüşülmesi" başlıklı 40. maddesinde "Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır" hükmü yer almaktadır. Yine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Ve 29. maddelerinde "Meclisin bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi plan ve bütçe komisyonu toplantı süresi de dâhil olmak üzere en çok yirmi gündür. Meclis bu süre içinde bütçeyi görüşüp karara bağlar" ve “Komisyon kendisine havale edilen bütçe tasarısını beş iş gününden fazla olmamak üzere meclisin belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü içeren bir rapor düzenler ve meclise sunar.” hükümleri yer almaktadır. Bu hükümlerden; Meclisin ilk toplantıda havalesi ile birlikte, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısının en fazla 20 günlük süre içerisinde toplamda 5 kez toplanabileceği mi? Yoksa meclis toplantısını takip eden 5 iş günü içerisinde plan ve bütçe komisyonu çalışmalarının tamamlanması gerektiği anlaşılmalıdır? Teşekkürler.

» İhtisas Komisyonlarında Üyelerin İmzası Hk. 13.04.2017

Seçildiği komisyon üyeliğinden istifa ile komisyon üyesi olarak attığı imzadan feragat etmeyi belediye meclisi olarak nasıl çözümleyeceğiz? Üye atılan imzadan feragat edilebilir mi, yeniden üye seçmede engel var mı?

» Faaliyet raporunun komisyonda görüşülmesi 02.04.2017

Hocam iyi çalışmalar. Belediye başkan faaliyet raporu, herhangi bir sebepten dolayı plan bütçe komisyonuna havale edilebilir mi? Teşekkürler.

» Huzur Hakkı 08.09.2016

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz Meclis Üyesi olup, Büyükşehir Belediye Başkanlığında, Belediye Başkanı V. olarak görevlendirilen, Meclis Üyemiz Belediyemizin Meclis toplantısına katılıp, huzur hakkı verilebilir miyiz? Hem Belediye Başkanı V. hem de Meclis toplantı huzur hakkı bir arada almasında herhangi bir olumsuzluğu var mı?

» Komisyona ödenecek huzur hakkı 28.07.2016

Değerli Hocam, Belediye meclisimizce geçtiğimiz ay içerisinde yapılan toplantıda "Belediye taşınmazlarının değerlendirilmesi komisyonu" adında bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon söz konusu olması durumunda belediyemize ait bazı taşınmazların satışı için ön çalışma ve değerlendirme işlemleri yapacaktır. İlgili komisyonun, meclis tarafından oluşturulan diğer ihtisas komisyonları gibi (hukuk, imar, plan bütçe komisyonları vs.) Belediye Meclisi tarafından kendisine herhangi bir gündem maddesi havale edilip daha sonraki toplantıya kadar kendisine havale edilen konu üzerine çalışması gibi bir durum söz konusu değildir. Yani belediye meclisi kurulan bu "Belediye taşınmazlarının değerlendirilmesi komisyonu" na meclis gündemindeki herhangi bir konuyu incelemek üzere havale etmeyecektir. Söz konusu "Belediye taşınmazlarının değerlendirilmesi komisyonu"na, diğer meclis ihtisas komisyonlarına ödenen şekilde huzur hakkı ödemesi yapılması gerekli midir?

» Komisyon oturum ücreti 24.05.2016

Sayın Hocam; İhtisas komisyonları Belediye Meclisi tarafından gündemden konu havale edilmeden toplanabilir mi, meclis tarafından görev verilmeden toplanırsa komisyon üyelerine oturum ücreti ödenebilir mi?