Mevzuat Takip Sistemiİl Özel İdarelerine İlişkin İşler

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» İl özel idaresince amatör spora nakdi yardım 23.09.2017

İyi çalışmalar. İl özel idareleri amatör spor kulübüne nakdi yardımda bulunabilir mi? Hayırli işler

» Jeotermal Tesis İl Özel İdare Payı 14.01.2015

Belediyemizde jeotermal enerji ile ısıtma yapılmaktadır. Belediyemiz ve özel idare arasında yapılan protokole istinaden jeotermal ısınma gelirinin %10’u özel idareye pay olarak verilmektedir. Sorum şudur: Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte idare payı %1 olarak ödenir.Sorum şudur:Kurum olarak %10 idare payı ödenecektir şeklinde protokol yapılmış olsa da yasada %1 ödenir şeklindedir. Özel idare ile yazışma yapıldı bundan sonra paylar %1 olarak ödenecektir diye kabul etmediler protokolümüz var diye böyle bir durum karşısında kurum olarak dava açmamız halinde davayı kazanma şansımız var mıdır? Yapılan protokol yasanın önüne geçer mi?

» Kapanan İl Özel İdaresine İlişkin Dava 27.11.2014

Sayın Hocam, 2013 yılında İl Özel İdaresine işyeri açma ve çalışma ruhsatı talebiyle yaptığı başvuru, yapı kullanma izin belgesinin olmadığı gerekçesiyle reddedilen başvuru sahibi, idare mahkemesinde dava açmış, mahkemece yapı kullanma izin belgesine gerek olmadığı belirtilerek idari işlemin iptaline karar verilmiştir. 6360 sayılı yasa ile ruhsat işlemleri belediyemize devredildiğinden başvuru sahibi kendisine mahkeme kararı gereğince ruhsat verilmesini talep etmiştir. Belediyemizce dosya incelendiğinde yapı kullanma izni dışındaki diğer evrakların bir kısmının süresinin dolduğu ve evrak asıllarının dosyada olmadığı görülmüş, bu durum başvuru sahibine bildirilerek evrak sürelerinin güncellenmesi ve asıllarının dosyaya sunulması gereği bildirilmiştir. Başvuru sahibi ise, İl Özel İdaresine başvurduğu dönemde yapı kullanma dışındaki belgelerin uygun olduğuna dair elinde İl Özel İdaresinin verdiği yazı olduğunu, evrak asıllarının belediyemiz tarafından ilgili kurumlarından istenilmesini talep etmiştir. Burada süreleri geçmiş evraklara göre ruhsat düzenlenip düzenlenemeyeceği, düzenlenebiliyor ise evrak asıllarının kim tarafından temin edilmesi gerektiği hususunda tereddüt doğmuş olup, bu konularda görüşlerinizi rica ederiz.

» 6360 sayılı Kanun Gereğince Belediye Sınırlarına Dâhil Olan Yerlerinin Altyapı Hizmetleri 30.05.2014

Hocam merhaba benim sorum; "6360 sayılı yasanın geçici 1 maddesinin 24 fıkrası uyarınca Büyükşehir İlçe Belediyeleri ve Bağlı idareler Yatırım bütçelerinin en az % 10 unu 10 yıl süreyle bu kanun kapsamında Belediye sınırlarına dahil olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar" denilmektedir. Burada yatırım bütçesinin %10 ayrı bir hesap olarak mı tutulacak yoksa yatırım bütçesinin % 10 olarakta bütçeye ilave mi edilecek ayrı bir kodda mı izlenecek?

» Kapanan il özel idaresinin devir işlemleri 28.03.2014

Sayın Hocam; 6360 sayılı kanundan dolayı kapanmaktayız. Devir tasfiye ve paylaştırma komisyonu nakit teminatları, teminat mektuplarını ve bankada bulunan paraları merkez ilçeye devretme kararı almış olup bu kararı bize tebliğ etmişlerdir. Yalnız merkez ilçe, seçimlerden sonra kurulacağından belediyenin hesap numarası olmadığından biz bu nakit teminatları, teminat mektuplarını ve bankada bulunan paraları bir yazı ile liste ekinde merkez ilçeye bildirmeyi düşünüyoruz. Teminat mektuplarının muhasebe programından çıkışını vereceğiz. Ancak muhasebe tekniği açısından nakit teminatların çıkışını ve bankadaki nakit işleminin devrini nasıl yapmalıyız? Hangi hesaplar nasıl çalışmalı? Acil bilgi verirseniz seviniriz. Teşekkür ederiz.