Mevzuat Takip SistemiİMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

» Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 03.07.2017

» TS 8737 Formlar-Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliğ / Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 27.05.2017

» Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (MHG/2017-13) / Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 05.05.2017

» Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ / Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 04.05.2017

» 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Uyarınca Uygulama Yapılan Rezerv Yapı Alanları ile İlgili Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 04.10.2016

» TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ / İçişleri Bakanlığı 06.08.2016

» Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 29.06.2016

» 'ÇED Olumlu' veya 'ÇED Gerekli Değildir' Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı ve/veya Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin Tebliğ / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 08.06.2016

» Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazların Harç Muafiyeti / Halil Memiş 28.05.2016

» Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik / Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12.05.2016