Mevzuat Takip SistemiİMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

» Otopark Yönetmeliği / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 22.02.2018

» Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 03.07.2017

» TS 8737 Formlar-Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliğ / Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 27.05.2017

» Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (MHG/2017-13) / Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 05.05.2017

» Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ / Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 04.05.2017

» Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Bulunan Alandaki Taşınmazların Durumunun İnşaat Çalışmalarından Olumsuz Etkilenmesinin Kamulaştırmasız El Atma Sonucunu Doğurup Doğurmayacağı / Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 25.04.2017

» Kuru Bağ Niteliğindeki Taşınmazın Değeri Belirlenirken Uygulanacak Kapitalizasyon Faizi Oranı / Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 17.04.2017

» Etrafında Kamulaştırma Yapılması Nedeniyle Durumu Etkilenen Kargir Ev ve Avlusunun Kamulaştırma Kanunun 12. Maddesi Karşısındaki Durumu / Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 04.04.2017

» Yıkılmak Suretiyle Afet Riski Kalmayan Bina İçin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Hükümlerinden Yararlanılamayacağı / Danıştay 14. Daire 18.01.2017

» Riskli Alanların Sağlıklı Yapılaşması, Taşınmaz Kültür Varlıklarının İhya ve Restorasyon Çalışmalarının Yapılması Amacıyla Mahalle, Ada ve Parsel Numarası Gösterilmek Suretiyle Tek Tek Belirlenerek Acele Kamulaştırma Kararı Alınması / Danıştay 6. Daire 23.12.2016