Mevzuat Takip Sistemiİş Sağlığı ve Güvenliği

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» İş Güvenliği Uzmanı hk. 10.04.2018

Belediyemizce kurulan Personel Ltd. Şti’ ye 85 işçinin geçişi gerçekleştirilmiştir. Daha önceki şirkette iş güvenliği uzmanı ve yarı zamanlı hekim çalıştırılmaktaydı. Biz 85 işçi için yeni şirketimizde iş güvenliği uzmanı olarak iş güvenliği uzmanlı belgesi olan memur personelimizi ücret karşılığında çalıştırabilir miyiz? Saygılar.

» İşyeri Hekimi Görevi 31.01.2018

Belediyemizde 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine istinaden çalışan sözleşmeli personellerin primleri 4857 sayılı kanuna göre yatmaktadır. Bu personellerin 6331 sayılı kanun kapsamında değerlendirilip, değerlendirilemeyeceğinin bildirilmesini arz ederim.İyi çalışmalar

» Tabiplerin Diğer Kurumlarda İşyeri Hekimi Olarak Görevlendirilmesi 10.10.2017

Başkanlığımız Tabip kadrosunda görev yapan Doktorumuz 6331 sayılı kanunun madde 8(7) maddesince işyeri hekimi veya işgüvenliği uzmanı olma niteliğine sahipse asli görevinin yanında üst yöneticinin onayıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilir denildiğinden bahisle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde İşyeri Hekimliği görevini asli görevinin yanında yürütmek istemektedir.Doktorumuzun bu şekilde görev yapması mümkün müdür?

» İşyeri hekimi sözleşme ücreti 22.08.2017

Sayın Hocam, Soru 1- Tabipler odasının işyeri hekimi ücret tarifesinde, 275-299 sayıda personel için 5.597,92 tl.(az tehlk.) 5.768,80 tl.(tehlk.), 5.936,00 tl.(çok tehlk.) olarak belirlenmiştir. Kurum olarak günde 2 saat üzerinden sözleşme yaparsak bu ücretleri ne kadar ödemeliyiz. Soru 2- İşyeri Hekimi kurumda belli bir yerde görev yaptığında bu yerde bulunması gereken malzemeler ne olmalıdır. Bu malzemelerin temini kuruma mı hekime mi aittir?

» İşyeri hekimi 21.08.2017

Sayın Hocam, işyeri hekimi ile sözleşme yapılmış olup, işyeri hekimine muayene olmak için nasıl prosedür izlenmelidir? İşyeri hekimi kuruma ait bir odada belli saatlerde görev yapmalı mıdır? Aynı zamanda başka hastanede çalışan hekim, anlaşmalı olduğu kurumdaki hastalar geldiğinde sıra yok diye başka saate erteleyebilir mi? Sözleşmede görev yapacağı saate göre ücret belirlenebilir mi? Personel sayısı belirlenirken işçi-memur- sözleşmeli toplamı mı alınmalıdır?

» İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırılması Hk. 01.08.2017

Sn Hocam, İş Güvenliği uzmanı ve İş yeri Hekimi Çalıştırılması az tehlikeli ve 50 den az çalışanı bulunan iş yerleri için çalıştırma zorunluluğu 2020 yılına kadar uzatılmıştır. Belediyemiz 8 memur 6 işçi ve 2 sözleşmeli personel , başkan ve hizmet alım yöntemi ile 25 adet taşeron işçi olmak üzere faaliyet göstermektedir. Belediyemizce 2015 yılında 2021 yılında revize olacak şekilde risk analizi, acil durum eylem planı ve personele eğitim sertifikası aldırdık. soru1: belediyemiz iş yeri SGK nacesinde genel işler olarak bildirilmiş olup İş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğumuz var mıdır? soru2: Belediyemize ait şirketimizde 2 müdür ve 25 adet belediyede çalıştırılmak üzere taşeron işçi çalışmakta olup şirketimizin açılımı Susuz Bel.Taş.Tem.Pet.İn.Tah.Harf.Tar.Hay.Park ve Eğlence Yer İşlt.Fide Yet.Jeotermal.Tur.Nak.Eğitim.Gıda.San veTic.Ltd.Şti olup sadece faaliyet olarak 2 müdür idari işlem ve 25 adet taşeron işçi belediyede çöp toplama işlemlerini yürütmekte olup şirketimiz içinde İş güvenliği uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu var mıdır? ( yani şirketimiz tehlikeli sınıfta yer alıyor mu? )

» İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Ertelenmesi 31.07.2017

İyi günler Hocam, Belediyemizde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulunmadığından Ağustos 2016-Temmuz 2017 bir yıllık süre içerisinde hizmet alımı suretiyle bu işi devam ettirdik, ancak şimdi 6331 sayılı kanunun uygulama tarihi kamu kurumlarının için 01.07.2020 olarak belirlendiğinden belediyemizce bu tarihe kadar hizmet alımı yapılmaması kanunen belediyemize bir yükümlülük getirir mi?

» İşyeri Hekimi 06.07.2017

Belediyemizde kadrolu doktor olarak görev yapan personel işyeri hekimi sertifikasına sahip bulunmaktadır. Bu nedenle de işyeri hekimi görevini yürüten doktora aylık maaşı dışında 6331 Sayılı Kanunun 8. Maddesinin 7.fıkrası geregince mali bir ödeme yapılıp-yapılamayacağı husunda bilgilerizi arz ederim

» Belediyelerde taş ocağı işletmesi ve iş güvenliği hk. 30.05.2017

Belediyeler taş ocağı açabilir mi, açarsa iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri nasıl yapılır? Teşekkür ederim.İyi çalışmalar.

» İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma 29.05.2017

Selam hocam belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği uzman ve işyerimhekimi kurum içinde veya kurum dışında azami verilebilecek ücret ne kadar olabilir. Hizmet alım yolu ile yapılırsa 1 uzman ve 1 işyeri hekimi hizmet yolu olarak maaşları ve toplam hizmet alını limiti ne kadardır.