Mevzuat Takip Sistemiİş Sözleşmeleri, Fesih, İşe İade

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Yaşlı İşçi İstihdamı 10.04.2018

İyi akşamlar hocam, Belediyemizde iş kur aracılığıyla 21 mevsimlik işçi işe alındı bunların içinde 1 beden işçisi 67 yaşındadır bunu çalıştırabilir miyiz?

» Sözleşme Türü 09.04.2018

696 sayılı Kanunla Belediyenin Şirketi ile işçiler arasında Sendika durumu yoksa belirli süreli mi yoksa belirsiz süreli mi iş sözleşme imzalanması daha uygun olur?

» Sağlık nedenleri ile işi bırakan kadrolu işçinin tekrar işe alınması 29.03.2018

Hocam, sağlık nedenleri ile işi bırakan ve tazminatını alan kadrolu işçimizi tekrar işe almamız yasal olarak mümkün mü? Eğer mümkünse hangi şartlarda geri alabiliriz?

» Sendikalı kadrolu işçinin bildirimli feshi 24.02.2018

İyi çalışmalar Hocam, Belediyemizde 2007 yılında kadrolu şoför olarak göreve başlayan daimi işçiyi 4857 sayılı iş kanunun 17. maddenin d bendi gereği bildirimli fesih yapılacaktır. İşçiye yeni iş araması için 2 aylık süre verilecektir. Bu sürede hafta tatilleri çıkarılacak mı? Hafta için de kaç saat yeni iş araması için süre verilecek. En az 2 saat mi? Örneğin işçiye bu madde kapsamında işveren 45 gün sonra vazgeçebilir mi? Ayrıca İşçiyi önce disiplin kuruluna mı sevk edeceğiz. Belediyemizin değişik iş yerlerinde çalışmak üzere görevlendirilmiş gittiği işyerlerimizde çalışma ortamını bozmuş iş arkadaşlarıyla sürekli geçimsizlik halinde olmuştur. Ayrıca çalıştığı kurumu Bimere şikayet etmiştir. Kurum olarak bu şoförü beden işçisi olarak çalıştırabilir miyiz? Bu işçinin iş akdini feshetmek için ne yapmamız gerekiyor? Bize bu konuda yardımcı olur musunuz?

» Kadroya geçemeyen işçiler hk. 21.02.2018

İyi günler....696 sayılı K.H.K. gereği tespit komisyonunca belirlenip sınava giremeyecek olan işçilerin çıkışları nasıl ve ne zaman yapılması gerekiyor? İyi çalışmalar. 

» Tutukluluk sebebiyle İş Akdinin Feshi 22.11.2017

Belediyemizde 4857 sayılı Kanuna tabi işçi olarak görev yapan ve yıllık izin kullanmakta iken personelimiz 15.11.2017 tarihinde tutuklanmıştır. Toplu İş Sözleşmesinin İş Akdinin Devam Ettiği Haller başlıklı 31/b maddesinde “Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, devletin ülke ve milleti ile bütünlüğüne, milli güvenliğe, kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlar hariç, yakalama ve tutukluluk dolayısıyla işe gelmeyenlerin iş akdi 150 gün feshedilemez. İşçi bu süre içinde ücretsiz izinli sayılır.” denilmektedir. Söz konu personelle ilgili; 1- Tutuklu iken yıllık izni devam eder mi? 2- Tutukluluk hali yıllık izin bitim tarihinden itibaren mi başlar? 3- Tutukluluk hali tutuklandığı tarih olan15.11.2017 tarihinden itibaren mi başlar? 4- Toplu iş sözleşmesindeki 150 günlük süre hangi tarihten itibaren başlar ve iş akdi ne zaman fesh edilir? Tutuklanan bulunan personelimizde hakkında idari olarak yapılacak olan işlemle ilgili tereddüde düşüldüğünden konu hakkında görüşlerinizin bildirilmesini arz ederim.

» İşçinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapılması 14.02.2017

Hocam merhaba. Belediyemizde, 1992 yılından 2007 yılında kadar geçici işçi olarak çalışan, 2007 yılından bugüne kadar da kadrolu işçi olarak çalışmaya devam eden personelimiz, tazminatını alarak işten ayrılmayı talep etmektedir. İşçimizin, işten kendi isteği ile istifa ederek tazminatını almaya hakkı var mıdır? (Personelimizin işten ayrılma gerekçesi, su ve kanalizasyon işlerinden alınıp, inşaat işlerine verilmesidir.) Ayrıca işçi tek taraflı olarak sözleşmesini feshedebilir mi? Kurumun bu istifayı kabul etmeme hakkı var mıdır? İyi çalışmalar...

» Engelli Çalıştırma 31.10.2016

Sayın Hocam, Devlet Personel Başkanlığınca tarafımıza gelen yazıda, 657 SK. 53.maddesi gereğince %3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır, denmektedir. Engelli çalıştırma sayısını belirlerken toplam işçi-memur dolu sayısını mı almalıyız? Ayrıca, hem memur, hem işçi olarak ayrı ayrı mı çalıştırmalıyız? Şuan çalıştırdığımız engelli sayısı sadece işçi. Çalıştıracağımız sayıyı tamamladığı düşünülürse memurdan da çalıştırmamız gerekir mi?

» Göreve İade Edilen İşçinin Ücetleri 31.10.2016

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinin 1.fıkrası gereğince 03.08.2016 tarihinde Başkanlık Makamı tarafından işçi personele ödeme yapılmaması hususunda yapılan bildirime istinaden ücret ödemesi yapılmamış ve sigortalının işten ayrılış nedeni olarak (Kod:22) ile çıkış yapılmıştır. Söz konusu işçi personelin soruşturma konusu örgütle ilişiği olmadığının anlaşılması sonucu yine Başkanlık Makamı tarafından göreve iadesi yapılmış olup, soruşturma sebebiyle çalışmadığı günlere ilişkin ilgili personele geriye dönük ödeme yapılabilir mi?

» Engelli İşçi Çalıştırılması 21.09.2016

Hocam merhabalar ; Belediyemizde daha önce 5 ay 29 gün süre ile mevsimlik işçi olarak engelli bir işçiyi çalıştırdık. Süresi dolduğundan çıkardık. Şimdi ise kendisi engelli kadrosundan daimi sürekli işçi olarak Belediyemize giriş yapmak ve çalışmak istediğini beyan etmektedir. Belediyemizde memur norm kadrosu 38 ( memur dolu 16) , sürekli işçi norm kadrosu ise 19 ( dolusu 8 ) adettir. Ayrıca 5 ay 29 gün süreli geçici işçi olarak 8 kişi çalışmaktadır. Personel giderlerinin bütçeye oranı ise şu an itibarıyla % 40" ın üzerindedir. Engelli raporu % kaç oranında olması gerekir? Bu şahıs Belediyeye müracaat ederek işçi sınıfından işe girmeyi talep etmektedir. Buna göre; bu şahıs işe alınabilmesi için hangi statü ile girebilir? Hangi yetkili makamlara müracaat edilmesi ve izin alınması gerekir? Teşekkür ederim.