Mevzuat Takip Sistemiİştirak ve İşletmeler

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Mezbahanın Şirkete Devri Hk. 12.07.2018

İyi çalişmalar. Büyükşehir ilçe belediyesi mezbahane binasini mülkiyetindeki taşınmaz üzerine inşa etmiştir.Taşinmaz üzerindeki mezbaha binasını içerisisnin donanımı yapmak için şirketine devredebilir mi? Şirkete devredilirse donanım makinelerini ihalesiz alabilir mi? Şirkete tahsis olan bina iç donanım makinelerini aldıktan sonra ihalesiz hayvan kesim işi ile ilgilenen stk dernek ve vakiflara verebilir mi?

» Geçici İşçilerin Şirkete Geçirilmesi Hk. 03.07.2018

Selam Sayın Hocam; Belediyemizde çalışan 13 (on üç) Geçici (mevsimlik ) işçi var. Taşeron yasasından faydalanamadılar. Bu arada Belediye Başkanımız Şirket kurdurdu. Bu gün meclis toplantımız var. Vize alınmasını talep ettim,ancak Başkanımız Şirkete aktaralım dedi. bu konuda izleyeceğimiz yol nedir. Bu çalışan 13 kişiyi şirkete kadrolu geçiş yapabilir miyiz? Şirkette çalıştırırsak gene vize almak gerekir mi? Belediye Kanununun 49. madde hükümleri (%30-40 oranları) aynen geçerli imidir.Şirkete aktarırsak gene çıkış vermemiz gerekir mi. Bu konuda izleyeceğimiz yol haritasını detaylı bir şekilde açıklayarak cevaplarsanız çok sevinirim. Bu vesile ile Selam ve Saygılarımı sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Selami TECİM Kabataş (Ordu) Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Kabataş-Ordu

» Şirket hissesi alımı hk. 29.06.2018

Sayın Hocam, Birlik Sportif A.Ş. şirketinin %5 hissesinin Belediyemiz adına alınması için nasıl bir yol izlenmelidir? Şirket yüzde beş hissesini hibe edebilir mi? Şirket isminin Belediye Spor A.Ş. yapılmasında sakınca bulunmakta mıdır?

» Belediye şirketinin gayrımenkulunu kiralaması 27.06.2018

Sermayesinin % 100'ü Belediyeye ait şirketin mülkiyeti kendisine ait olan gayrimenkulünü kiraya verirken hangi usul ve esaslara göre işlem tesis etmesi gerekir? Belediye şirketleri 2886 sayılı kanuna tabi midir? Bu tür kiralamada izlenecek yol nedir?

» Belediye şirketinin yardım yapması hk. 26.06.2018

Sayın Hocam; %100 hissesi Belediyeye ait limited şirket için;

Soru 1-) Şirket olarak yardım ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardım yapabilir miyiz? Yapılacak yardım için kişilerden ne gibi evrakların istenilmesi gerekir?

Soru 2) Şirket üniversiteye gidecek olan belirli bir gelirin altında olan ailelerin çocuklarına burs verebilir mi?

Soru 3-) Şirkete bütçe yapılması zorunlu mudur? Bütçe yapması gerekir mi?

Soru 4-) 5393-68/e kapsamında; Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir." denilmektedir. Sayın Hocam; Örnek olarak belediyenin artırma ile miktarı 50.000.000 ise belediye 50.000.000'na kadar borçlanabiliyor. Belediye şirketi borçlanması bunun içerisine dahil edilir mi? Yoksa şirket ve belediye borçlanması 50.000.000 geçemez mi?

» Meclis Üyesinin Belediye Şirketi İle Ticari İlişkisi Hk. 24.06.2018

5393 sayılı kanunun; Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri Madde 28; Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz, denilmektedir. Bu nedenle belediyenin %100 hissesine sahip olan şirket 6102 sayılı kanuna tabidir. Belediye meclis üyesinden gıda veya giyim malzemesi alınması şirket için bir sakınca doğurur mu?

» Mahalli İdari Şirketlerine Yeni İşçi Alımı ve Müdürlükler ile Yeni Sözleşme Yapılması 05.06.2018

Sevgili Üstadım; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2018 tarih ve 93127266 sayılı yazısının ikinci paragrafında 375 sayılı KHK‘ ya eklenen Ek 20. Maddesinde ‘’ İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idari birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’ nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62’ nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilirler.’’ denilmektedir. Aynı yazının dördüncü paragrafında da bu madde kapsamındaki şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırları, ilk defa alınacak işçilere ilişkin belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamalar ve kapsamdaki alımlar ile harcamaları izlemeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar kurulu yetkilidir. denilmektedir. Bu konuyla ilgili sınırlar 2018/11608 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca Büyükşehirlerde %30 diğerlerinde %40 olarak belirlendi. Bütün bunların ışığında ; 1- Müdürlük olarak KHK ile devir olan personel çalıştırılmasına ait bir dosyam yokken ilk defa personel çalıştırılmasına yönelik personel çalıştırılmasına dayalı hizmet talebimi halen KHK ile devrolan personel çalıştıran belediye iştiraki şirketten (işçilere ilişkin personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırı %40 geçmemek şartıyla) talep edip edemeyeceğimi 2- Mevcutta KHK ile belediye şirketine devir olup başka müdürlüğün sözleşmesinde çalışan personellerin müdürlük olarak ilk defa personel çalıştırılmasına yönelik personel çalıştırılmasına dayalı hizmet talebimi sonucunda belediye iştiraki şirketiyle yapacağımız yeni sözleşmeye devredip devredemeyeceğimi 3- Alınacak ise bu personelin maaşlarının şirket çalışanı gibi şirket tarafından mı ödeneceği konularındaki görüşlerinizi bildirmenizi hususunda cevabınızı bekliyoruz. Kolay gelsin.

» Belediye şirketlerinde engelli istihdam zorunluluğu 03.06.2018

Tamamı belediyemize ait şirkette 9 tam zamanlı, 2 kısmi zamanlı çalışan, belediye adına hizmet alımı kapsamında 45 çalışan olmak üzere toplam 56 çalışan bulunmaktadır. Çalışan sayısının 50 yi geçmesi nedeniyle mevzuat uyarınca şirkette 2 engelli istihdam etme zorunluluğu olduğu bildirilmiştir. Çalıştırılacak bu 2 engellinin ücretleri şirket bütçesinden mi yoksa hizmet alımı kapsamında belediyeye fatura edilerek mi karşılanacak?

» Şirkette emekli işçi çalıştırılması 30.05.2018

Daha önce Emekli olupta tekrar taşeron işçi olarak Belediyemizde çalışan iş makinası operatörlerinin işlerine 696 sayılı KHK ile 1 nisan itibari ile son verildi. Ancak Operatörlerin tecrübeli olması ve bölgeyi iyi bilmelerinden dolayı yerlerine bakan kişilerden randıman alınamamaktadır. Sormak istediğim bu şekilde emekli olup ihtiyaç duyulan iş makinası operatörlerini tekrar çalıştırabilir miyiz?

» İşçi Personelin Şirket Müdürlüğü Hk. 29.05.2018

Merhaba Sayın Hocam. Belediyemizde işçi statüsünde görev yapmakta olan çalışanımızın belediyemiz şirketinde müdür olarak görev yapması mümkün müdür? Teşekkür ederim.