Mevzuat Takip Sistemiİşyeri Ruhsatları

» Otomatik Fotoğraf Çekme Kabinlerinin İşyeri Sayılıp Sayılmayacağı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 17.04.2015

» Fidan Dikimi, Çapalama ve Temizlik Gibi İşler Yapılan Orman Alanlarının İşyeri Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 18.03.2015

» Asansör / Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 18.11.2014

» Özel Öğretim Kurumu Açılışı / Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 07.11.2014

» Meslek Edinme Kurslarının Ruhsat Harcı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 15.07.2014

» Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İçin, Yangın Ve Patlatmalarda Gerekli Önlemlerin Alındığını Gösteren İtfaiye Raporu / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 04.10.2012

» İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Önceki İşyerlerine Uygulanması / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 30.12.2005

» Kamu Kurumlarına Ait Lokallerin Ruhsatlandırılması / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 30.12.2005

» Akaryakıt, LPG ve LNG İstasyonlarına Verilecek İzinlerde, Anılan İşyerlerinin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Gösterilmiş Olmasının, İşyeri Açılması İçin Diğer Şartları Da Taşıması Kaydıyla Yeterli Olduğu / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 28.12.2005

» Özel Öğretim Kurumları ve Özel Eğitime Muhtaç Bireylerle İlgili Olarak, Bunların Yakınlarındaki İşyerlerine Verilecek Çalışma Ruhsatlarının Durumu / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 28.12.2005