Mevzuat Takip Sistemi



İşyeri Ruhsatları ve Denetim

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Emlak Danışmanlığı Kurs Bitirme Belgesi 23.02.2018

Hocam hayırlı günler, Babasına ait Emlak Danışmanlığı Kurs bitirme belgesi bulunan vergi mükellefi noterden sözleşme yaparak Gayrimenkul alım satım bürosu açmak istemektedir. Bu şekilde müracaat eden kişiye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı tanzim edilebilir miyiz? Teşekkürler

» Ortak Alana Depo Ruhsatı 22.02.2018

İyi günler hocam, mesken altında kiler, kömürlük ve ortak alan olarak görünen yerlere balık deposu (buzhane) ve sebze meyve deposu olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilir mi?

» İnternet Salonu İdari Para Cezası 21.02.2018

Sayın Hocam iyi çalışmalar, İlçemizde internet salonu olarak faaliyet gösteren bir işyerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğince denetim yapılmış ve konu Kaymakamlık Makamına bildirilmiş, Kaymakamlık Makamınca da gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza gönderilmiştir. Ancak konu ile yaptığımız incelemede İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak denetim yapıldığı, aynı yönetmeliğin 9’ncu maddesinin (a) bendi “12 yaşından küçükler, ancak yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler” hükmüne aykırı hareket ettiği, yine aynı yönetmeliğin 11’nci maddesinin 2’nci bendinde “9 uncu maddeye aykırılık halinde mülki idare amiri tarafından, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası verilir” ayrıca 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 7’nci maddesinin 4’ncü bendi “(Ek: 6/2/2014-6518/91 md.) Bu maddede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde uyarma, bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verme veya üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.” Hükmü amirdir. Yukarıda açıklanan Kanun ve Yönetmeliklerin incelenmesi sonucunda İnternet Kafelere yaptırım uygulamak için Yetkili idarelere yetki verilmemiş ve Kanunla da açıkça bu konudaki tüm yetkiler Mülki İdare Amirliklerine verilmiştir. Ancak konuyu Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne telefonla bildirmiş olmamıza rağmen ısrarla 2559 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (d) fıkrası hükmü gereği mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmekten dolayı idari para cezasını vermeye Belediye Encümeni yetkili diyerek Başkanlığımızca cezalandırılması resmi yazı ile istenmiştir. Bu konuda işin aslının ne olacağı konusunda bize yardımcı olursanız sevinirim. Ayrıca bizlerde konu hakkında hata yaparak anılan işyerine ilgili yönetmeliğin 11 nci maddesinin (3) bendine göre 5326 sayılı kanunun 32 maddesine göre 259 tl para cezası encümence verilmiş ilgilisine tebliğ edilmiş ve süresinde itiraz edilmediği için encümen kararı kesinleşmiştir.

» Erişilebilirlik hk. 21.02.2018

Hocam hayırlı günler, İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat müracaatlarında Belediyemiz İmar Müdürlüğünden erişilebilirlik kapsamında engellilerin giriş ve çıkışını kolaylaştırıcı tedbirlerin var olup olmadığı hakkında görüş istenmektedir. Kolaylaştırıcı tedbirlerin olmadığı görüşü verilen işyerlerinin bu tedbirleri yerine getirmeden ruhsatlandırılması mümkün müdür?

» Mavi Kimlik Kartlılara Ruhsat Verilmesi 19.02.2018

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemize mavi kimlik kartı ile (Türk vatandaşlığından çıkıp başka bir ülkenin vatandaşlığına geçen) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat başvurusunda bulunulmuştur. Bahsi geçen mavi kimlik kartı olan kişiye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilebilir mi? Verilebilirse hangi kanuna istinaden verilebilir?

» Yıldızlı Otellerin Ruhsat İşlemleri 18.02.2018

Hocam hayırlı günler diliyorum. Turizm Belgeli Yıldızlı otellerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat İşlemleri nasıl olmalıdır?

» Kıraathanelerden yapı kullanma izin belgesinin alınması 16.02.2018

Hocam, kasabamızda bulunan ve en az 30 yıllık olduğu tahmin edilen işyerine kıraathane açılmak istenmektedir. Bu işyerine kolluk kuvveti verdiği görüşte yapı kullanma izin belgesinin olmadığını bu yüzden ruhsat verilmemesi yönünde görüş bildirmiştir. Ancak İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte böyle bir ibare belirtilmemiştir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden yapı kullanma izin belgesi istenmesi zorunlu mudur? cevabınız için şimdiden teşekkürler.

» Hukuka aykırı akaryakıt istasyonu ruhsatının iptali hk. 13.02.2018

Hocam hayırlı günler, kasabamızda mücavir sınırlar içerisinde bulunan akaryakıt istasyonu 4-5 senedir tadilat halinde kapalıydı, fakat işyeri sahibi yakın bir zamanda tekrar faaliyete geçmek için kurumumuza başvurarak eski ruhsatında yazmayan tank kapasiteleri bilgisinin ruhsata işlenmesini istemiştir. Fakat kurumumuza yapılan bir şikayet neticesinde yaptığımız araştırmada, işyerinin bulunduğu arsanın sadece 325 m2 sinin kendisine ait olduğu diğer taraflarının (900 m2) büyük çoğunluğunun karayolları sınırlarına girdiği ve hizmet binasınında dsi sulama kanalının üzerinde kaçak yapılaşma olduğu, ayrıca bu akaryakıt istasyonu 1986 yılında yapılmasına rağmen 28.01.2005 tarihinde belediye tarafından karayollarının görüşü alınmadan yol geçiş izni verildiği tespit edilmiştir. bu olumsuz durumlara rağmen şu an açık olan akaryakıt istasyonuna ne gibi bir işlem uygulanması gerekmektedir? Bu işyerinin 2006 yılında usulsüz olarak aldığı GSM ruhsatı bu işyerine kazanılmış hak sayılır mı? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

» Rent a car 13.02.2018

Hocam hayırlı günler diliyorum. Gayrimenkul şirketi, dış cephe mantolama, Emlak alım satım ve Rent A Car faaliyetlerinin yürütmek üzere ruhsat talebinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler için tek ruhsat düzenlenip tali faaliyet olarak diğerleri eklenmeli mi? Yoksa ayrı ayrı aynı adrese ruhsat mı düzenlenmelidir? Teşekkürler.

» Sarraf ve Oto Galeri Ruhsatı 11.02.2018

İlçemizde faaliyet gösteren sarraf, işyerine birleşik arsayı kiralayarak oto galeri açmak istemektedir. Arsada hiç bir yapılaşma yoktur. Açılacak olan oto galerinin bürosu olarak Sarrafın ruhsatına faaliyet eklenmek istenilmektedir. Bahsettiğim konu ile ilgili yanlışa düşülmemesi adına ne yapmamız doğru olacaktır. Saygılarımla