Mevzuat Takip Sistemiİşyeri Ruhsatları ve Denetim

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» İçkili Yerlerin İbadethanelere Uzaklığı Hk. 21.06.2018

Hocam hayırlı günler, 27.08.1988 yılından itibaren işletme ruhsatı bulunan Motel (Pide salonu ve içkili restoran) işletmesi hakkında BİMER kanalıyla ibadethanelere uzaklığının uygun olmadığı yönünde şikayetler mevcut olup, yapılan inceleme ve mesafe ölçümünde işletmenin camiye uzaklığının 89.63 m olduğu tespit edilmiştir. 100 m mesafe şartına uygun olmadığından gelen şikayetlere cevap verilmek üzere yapılması gereken işlemler nelerdir? Teşekkür ederim.

» Su Sporları Faaliyeti 18.06.2018

Sayın Hocam; İlçemizin sahil mahallesinde ikamet etmekte olan bir vatandaş kumsalda 15 m²lik kabin kurarak orada tanıtım ile su sporları aktivitesi yapmak için müraccat etmiş bulunmaktadır. İlgili vatandaşa encümen kararı ile yaz aylarında sezonluk su sporları için turizm aktivitesi yapılması kaydıylı ilgili yetki belgeleri kapsamında yer gösterilebilir mi? Turizm amaçlı yapılması planlanan su sporları için ilgili kişi mevzuat gereğince turizm müdürlüğü ve valilik izinleri alması ile yeterli kritere sahip olur mu?

» Kum Eleme ve Yıkama Tesisi 07.06.2018

2. Sınıf GSM kapsamında yer alan Kırma eleme yıkama öğütme yıllık 10.000 ton ve üzeri kapasiteli maden faaliyeti gösteren tesisler ve aynı saha içerisinde bulunan hazır beton santralinin mevzuat hükümlerince büyükşehir belediyelerinde ilçe belediyelerince mi yoksa YİKOP tarafından mı ruhsatlandırılması gerekmektedir?

» Sabit Kantar Ruhsatı Hk. 07.06.2018

İmar Planı içerisinde konut bölgesinde bulunan vatandaşın kendisine ait arsa üzerinde sabit kantar kurulması için İşyeri açma ve çalışma mevzuatı hükümlerince hangi şartlar aranmaktadır?

» Yabancı şirkete işyeri ruhsatı düzenlenmesi hk. 02.06.2018

Sayın hocam; İlçemizde yabancı uyruklu bir şahış şirket olarak faaliyet göstermek istiyor. Şirketlerde nasıl bir yol izleriz?

» İçme Suyu Şişeleme Tesisi 02.06.2018

Sayın hocam ; Büyükşehir yasasına göre belediyemize bağlanan belde belediyesinin kesmiş olduğu su fabrikasına ait işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı GSM verileceğine Sıhhı ruhsat olarak verilmiştir.Dosyasın da bazı belgeleri de eksiktir. Şuan bizden adresleri değiştiğinden ruhsatı güncellemesi istenmektedir.Bizim kanaatimize göre yeniden ruhsat alınması gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu konu hakkında nasıl bir yol izleyebiliriz.

» Kiracısı Tahliye Edilen Akaryakıt İstasyonu Hk. 30.05.2018

Belde belediye sınırları içerisinde tapu sahibi tarafından 1970-80 yıllarında (henüz net tarihi tarafımızdan bilinmemekte) açılarak akaryakıt istasyonu olarak işletilmekte olan istasyon 06.05.2005 tarihinde tapu sahibi tarafından 2. Şahsa devredilerek işletilmiş ve 01.07.2008 tarihinde de 2. Şahıs tarafından bir 3.şahis üzerine yine belde belediyesi tarafından ruhsat devri işlemi gerçekleştirilerek akaryakıt istasyonu işletmeye devam edilmiştir. Resmi gazetede 6/12/2012 Tarih ve 28489 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı kanunla Büyükşehir Belediyemizin hizmet sınırlarının il sınırlarına çıkmasıyla birlikte Belde belediyelerinin tüzel kişilikleri kapatılarak ilçe belediyelerine devredilmiştir. İlgili ilçe belediyelerinden de halen faaliyetle olan lisanslı akaryakıt istasyonunun ruhsat dosyası büyükşehir belediyemize devredilmiştir. Ancak devri yapılan söz konusu akaryakıt istasyon dosyasında tapu sahibinin ilk akaryakıt istasyon açılmasıyla ilgili hiçbir evrakın olmayışı ve de sadece 2. Ve 3. Şahıslara ait “İŞYERİ AÇMA ve ÇALİŞMA RUHSAT” belgesi suretinin dışında başka bir belgenin bulunmadığı görülmüştür. Gelinen noktada tapu sahibi ile 3. Şahıs arasında akaryakıt istasyonunun işletilmesi ile alakalı anlaşmazlığa düşülerek, tapu sahibi tarafından 3.şahis işletmecinin fiili tahliyesi gerçekleştirmiş. Kendi adına “İŞYERİ AÇMA ve ÇALİŞMA RUHSAT” belgesi talep etmektedir. Bu bağlamda idarenin ve tapu sahibi tarafından izlenmesi gereken süreçler ne olmalıdır. _ İdare henüz 3.şahsa ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatının hukuki olarak iptal edilmemiş mevcut ruhsatı varken bu akaryakıt istasyonu ile ilgili izlemesi gereken süreç ne olmalı. _Akaryakıt istasyonu, 2005 tarihli “İŞYERİ AÇMA ve ÇALİŞMA RUHSAT” yönetmeliğinden daha eski tarihlerde faaliyette olduğundan dolayı imar planlarında “a” lejantlı olarak işli değildir. Bu durumun süreç üzerine etkisi ne olur. _ Tapu sahibi tarafından, akaryakıt istasyonunun 3.şahis işletmecisini mahkeme kararıyla tahliye edilmesi tapu sahibini daha önceki kendi ruhsat dosyasından hak sahibi yaparak ruhsat yenileme hakkını doğurur mu?

» Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Hk. 25.05.2018

Hocam hayırlı ramazanlar, Mükellef üç katlı evinin zemin katında (Binanın iki cephesi yol diğer cephelerinde bitik bina yok) kültür mantarı yetiştiriciliği yapmak için ruhsat müracaatında bulunmuştur. Ruhsatlandırılması için gerekli evraklar ve yerine getirmesi gerekenler hakkında görüşleriniz arz olunur. Hayırlı iftarlar diliyorum.

» Akaryakıt İstasyonu Depo Kapasitesi Hk. 23.05.2018

Hocam hayırlı ramazanlar, Belediyemizden 1994 yılında ruhsatlı Akaryakıt istasyonunun ruhsat devir işlemi yapılacak ancak önceki işletmeye ait GSM ruhsatında yakıt depo kapasiteleri belirtilmemiş, Halihazır dosyada da yakıt depo kapasiteleri ile ilgili herhangi bir belge, doküman bulunmamaktadır. Devralan tüzel kişiliğe GSM ruhsatı düzenleyebilmek için yakıt depo kapasitesinin devreden tüzel kişiliğin yazılı beyanına göre yapılabilir mi? Yoksa yakıt depo kapasite raporları nereden nasıl temin edilebilir? Teşekkürler.

» Tahliye Edilen İşyerinin Ruhsat İptali 23.05.2018

Hocam hayırlı Ramazanlar, Belediyemizden ruhsatlı kira sözleşmesi ile işleten pansiyon işletmecisi, mülk sahibi tarafından mahkemeye verilmiş, mahkeme ruhsat sahibi işletmecinin TAHLİYESİNE karar vermiştir. Mülk sahibi pansiyon işletmesini başkasına kiralamış ve kiralayan kişi ruhsat için Belediyemize müracaat etmiştir. Belediyemizden ruhsatlı işletmeci mahkemenin tahliye kararına istinaden işyerinden tahliye olmuş ancak Belediyemizden ruhsat kapanışını yapmamıştır. (Belediyemize de vergi borçları bulunmaktadır) Yeni müracaat sahibine Ruhsat düzenleyebilmemiz için diğer işletmecinin ruhsatını mahkemenin vermiş olduğu tahliye kararına istinaden tek taraflı kapanış yapabilir miyiz? Teşekkürler.