Mevzuat Takip Sistemiİtfaiye Personeli ve Teşkilatı

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Kadrolarına Açıktan Atama 17.01.2018

Sayın hocam; 1) Belediyemizde bulunan Boş Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadrolarına Türk Silahlı Kuvvetlerinde Uzman Çavuş kadrosunda çalışırken 7 yıllık zorunlu hizmet süresini doldurarak kendi isteği ile istifa etmiş ya da sözleşme yenilememiş personeli söz konusu kadrolara yaş, boy ve kilo şartı aranmaksızın atama yapabilir miyiz?

» İtfaiye Personeli Görevde Yükselme Sınavı 17.12.2017

İyi günler hocam; Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünde görevli İtfaiye Eri Personellerimizden 12 İtfaiye eri personelimiz, İtfaiye Çavuşu kadrosunda boş bulunan 4 adet İtfaiye Çavuşu Kadrosuna, İtfaiye Yönetmeliğinin 19,20,21,22,23 üncü maddelerinde yer alan hükümleri yerine getirmek kaydı ile Görevde Yükselme Sınavına başvurmuşlar ve bu personellere gerekli eğitimi vermek ve sınavı gerçekleştirmek üzere ilgili Yönetmeliğin 25.maddesi hükümleri gereğince, Yüksek Öğretim Kurumundan eğitici personel talep edilmiş, görevlendirilen heyet gerekli eğitimi gerçekleştirmiş, önümüzdeki tarihlerde yazılı sınavı gerçekleştireceklerdir. İtfaiye Yönetmeliğinin 25. madde hükmünde, yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılacak sınavlara katılmak ve başarılı olmak şartı arandığından, ilgili personellerimizin sınavları, Belediyemizce görevlendirilen; gerek eğitimi gerçekleştirilen gerekse sınavı gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretim Kurumu eğitici personeline yaptırılarak ve sınavda başarılı olanlar not sıralamasına göre belirlenmiş olacağından; Ancak; aynı yönetmeliğin 24.maddesinde ise, sınav kurulunun Belediye Başkanının belirleyeceği en az 3 kişiden oluşan komisyon tarafından da yapılması hüküm altına alınmış olduğundan, bu durumda; Yönetmeliğin 24.madde hükmüne göre sınav kurulunun gerekli olup olmadığı, şayet olacak ise bu sınav kurulunun “sözlü sınav” için mi gerekli olacağı, Şayet gerekli olmayacak ise Yönetmeliğin 25 .madde hükmü gereğince, gerek eğitim veren gerekse sınavı gerçekleştirecek olan yüksek öğretim kurumundan görevlendirilen eğitici yetkili personelin yapacağı sınavda en yüksek puan alanların not sıralamasına göre mi, göreve başlatılacaklarının açıklamasını arz eder, saygılarımı sunarım.

» İtfaiye Eri Kadrosuna Atanma 07.12.2017

İyi günler Hocam yardımcı hizmetler sınıfında 5. dereceli kadroda görev yapan temizlik hizmetlisinin, kadro derecesi 5. olan boş bulunan itfaiye eri kadrosuna ataması veya geçiş yapması mümkün mü? işlemlerin nasıl yapılması hakkında bilgi verilmesini arz ederim.

» İtfaiye ve Zabıta Memurluklarına Atanma ve Görevde Yükselme Hk. 04.10.2017

SAYIN HOCAM 1-BELEDİYEMİZDE ÇALIŞAN BİR MEMURU KENDİ TALEBİ ÜZERİNE BOŞ BULUNAN İTFAİYE ERİ VEYA ZABITA MEMURU KADROSUNA ATAYABİLİR MİYİZ? 2- BELEDİYEMİZDE İTFAİYE ERİ KADROSUNDA GÖREV YAPAN BİR MEMURU KENDİ TALEBİ ÜZERİNE BOŞ BULUNAN İTFAİYE ÇAVUŞU VEYA İTFAİYE BAŞÇAVUŞU KADROSUNA ATAYABİLİR MİYİZ?

» İtfaiye Teşkilatı 27.09.2017

Hocam; 2016 da Norm Kadro Yönetmeliği kapsamında 7 adet itfaiye eri 1 adet itfaiye çavusu norm kadrosu ihdas edildi. (2) adet itfaiye eri kadrosu doludur, diğerleri boş Norm kadro cetvelimizde itfaiye amirliği ve müdürlüğü kadrosuda bulunmamaktadır. Belediyemizde İtfaiye birimi de bulunmamamtadır. İtfaiye birimi kurarken birim olarak mı yoksa itfaiye amirliği/müdürlüğü mü kuracağız? Nasıl bir yol izlememiz gerekir? Saygılar..

» Cami derneğine nakdi yardım ve zabıta ve itfaiye personeli giyim yardımı 06.07.2017

Hocam Merhabalar 1-Camii derneğine meclis kararını müteakip ,ortak hizmet projesi yapılarak ve mülki idare amirinin onayını alarak proje kapsamında cami derneğinin hesabına nakdi ödeme yapılabilir mi? 2-Zabıta ve itfaiye personelinin yazlık ve kışlık alacakları giyecek yardımlarında maliye bakanlığı limitlerine uyulması gereklimidir 3-zabıta ve itfaiye personelinin alacakları yazlık ve kışlık giyeceklerin çeşitleri ve kullanım sürelerini gösteren bir tablo var ise yardımcı olmanızı arz ederim.

» İşçilerin İtfaiye Hizmetlerinde Çalıştırılması 22.05.2017

Yeterli sayıda memur personelimiz olmadığından itfaiye hizmetlerini sürekli işçiler ve taşeron personel eliyle 24\48 vardiya esasına göre yürütmekteyiz. Kurum olarak, iş sağlığı ve sosyal güvenlik vs. yönünden sakıncalardan kurtulabilmemiz için ne tür işlemler, uygulamalar gerçekleştirebiliriz. Gece zammı vermek zorunda mıyız? Puantaj tutmak gerekir mi? Yapacağınız tavsiyeler aynı zamanda bir çok belediye için de rehber olacaktır? iyi çalışmalar diliyorum.

» Taşeron personelin itfaiye hizmetleri için görevlendirilmesi 02.04.2017

Sayın hocam iyi çalışmalar. İfaiye hizmetlerinin memur eliyle yürütülmesi aslolandır. Fakat malumunuz özellikle düşük bütçeli belediyeler itfaiye hizmetlerini taşeron personel eliyle yürütmektedir. Biz de aynı şekilde 2 daimi işçi ve 6 taşeron personelle itfaiye hizmetlerini yürütüyoruz. Bu konuda baştan bir sorun olduğunu biliyoruz ama yine de bu personellerimize yangın ve ilk yardım eğitimi gibi eğitimleri vererek hem personel hem de kurum açısından yaşanabilecek sorunların (iş kazası, iş kazası sonucu hukuki sorumluluk vs.) önüne geçmek istiyoruz. Bu konuda bizlere tavsiyeleriniz neler olur? Teşekkür ederim.

» İtfaiye Hizmetlerinde Görevlendirilen İşçilere Giyim Yardımı 15.12.2016

Sayın Hocam Belediyemizde memur yetersizliğinden dolayı itfaiye işlerimizi kadrolu işçi ile yapıldığından dolayı bunların giyecek yardımlarını nasıl yapa biliriz Maliye Bakanlığının Vermiş olduğu bedelleri yoksa Doğrudan temin yoluyla mı yapmalı mıyız. saygılarımızla

» İtfaiye çalışma düzeni 18.08.2016

Hocam merhaba. İtfaiye memurluğumuzda kadrolu işçi personelimiz çalışmaktadır. Çalışma düzeni olarak 24 saat iş, 48 saat dinlenme verilmektedir. Belediyemizin personel durumuna göre çalışma düzenini 24 saat iş, 24 saat istirahat ve akabindeki 24 saat için de mesai ücretleri verilmek kaydıyla, yangın ve benzeri durumlar nedeniyle ihtiyaç olacağından ilçe merkezini izinsiz terketmemeleri ve çağrıda olmaları şeklinde bir düzenleme yapabilir miyiz? Yoksa 48 saat dinlenme süresi bir zorunluluk mudur?