Mevzuat Takip Sistemiİzin Hakları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Arefe günü çalışma 08.05.2018

Sayın Hocam, izin alan işçinin arefe gününe rastlayan yarım gün izni izinden mi sayılmalıdır. örn. 11-15 haziran 2018 de izin alacak olan işçinin 14 haziran perşembe günü yarım gün olduğundan 4 gün mü 3 gün mü sayılmalıdır.

» Taşeron işçi izinleri 10.04.2018

İyi günler, Belediye şirketlerine devredilen Taşeron işçiler in izin hakları 4857 sayılı iş kanununa göre mi takip edilecektir? Bir önceki yılın iznini bu yıla devredebilir mi? İyi çalışmalar. 

» Kullanılmayan izinlerin parasının ödenmesindeki süre 07.04.2018

Sayın Hocam, emekli olan veya iş akdi fesh edilen işçi kullanmadığı izinlerin parasını alabilir mi? Alırsa bu sürenin sınırı var mıdır?

» Yıllık Ücretli İzin 21.12.2017

İşçiler göreve başladıktan bir yılını tamamladıktan sonra yıllık izin hakkına kavuşmaktadır. 15.07.2014 tarihinde işe başlayan işçimiz 15.07.2015 yılında 2014 yılına ait izin hakkı kazanmıştır. 2015 yılına ait izin hakkını tekrar bir yıl sonra mı (15.07.2016) kazanacak yoksa 2016 yılı Ocak ayı itibariyle mi kazanacak? Saygılar...

» Taşeron İşçilerinin Kullanmadığı Yıllık Ücretli İzinleri Hk. 15.12.2017

Belediyemizde 12 yıl taşeron olarak çalışan ve emekliliğe hak kazanan personelin emekliye ayrılması durumunda son 3 yıl içerisinde kullanmadığı yıllık izin günlerine ait izin ücretlerinin Belediyemizce ödenmesi mümkün müdür? Teşekkür ederiz.

» Taşeron işçilerin izin kullanması 29.11.2017

Kurumumuzda taşeron işçi çalıştırmaktayız. 1-İzin müracaatları kuruma mı yapılacak yoksa asıl işverene mi yapılacak? 2-Yeni çalışan işçiye çalışma yılı içinde ücretli izin verilebilir mi? İzin hakları nelerdir? 3- Belediye olarak yapmamız gerek işlem nedir? Çünkü işçiler her gün gelip bize şu kadar izin kullanmak istiyorum diye isteklerde bulunuyorlar. 4-Ücretli izin dilekçesi bize mi verilecek işveren firmaya mı?

» Kısmi süreli çalışma 28.11.2017

Sayın Hocam, daha önce sorduğum soruyla alakalı olarak verdiğiniz cevap şöyleydi: Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmeliğin 4/ç maddesinde, "Kısmi süreli çalışma: İşçinin, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışma" olarak tanımlanmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 63. maddesine göre; genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Buna göre, işyerinde 45 saatin altında bir çalışma süresi öngörülmemiş ise kısmi süreli çalışma süresi hesabında haftada 45 saat esas alınacaktır. Bu durumda haftalık kısmi çalışma süresi 45x2/3= 30 saattir. Dolayısıyla, kısmi süreli çalışma hakkını kullanacak işçi haftada 30 saat çalışacaktır. Öğrenmek istediğim; işçiyi 30 saatin altında çalıştırabilir miyiz? İşçinin veya işverenin isteğine göre saat belirlenebilir mi?

» Mahkum Olan İşçiye Ücretsiz İzin Verilmesi 02.11.2017

İyi günler hocam; Belediyemizde eski hükümlü pozisyonunda çalışmakta iken kesinleşen ceza kararı ile ceza evine girmiş ve ceza süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Söz konusu işçi altı aylık ücretsiz izni bittikten sonra tekrar izne ayrılabilir mi?

» Doğum nedeniyle kısmi süreli çalışma 16.09.2017

Sayın Hocam, işçilerde doğum nedeniyle 08/11/2016 tarihli Resmi Gazetenin 4.md. ç bendinde, Kısmi süreli çalışma: İşçinin, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışmayı, ifade etmektedir. 2/3 oranı nasıl hesaplanır? Haftalık çalışma süresi 5* 8:40 saat mi, 6*8:48 saat mi düşünmeliyiz? Cumartesi günü çalışma yok ama kanunda işgünü olarak sayılıyor. Bu durumda kısmi çalışma süresi kaç saat hesaplayacağız? Ayrıca kısmi izin verilecek işçiye hangi işlemleri yapmalıyız.

» Sürekli İşçilerin Kullanmadığı Yıllık İzinler Hk. 02.07.2017

İyi çalışmalar, 30/06/2017 günü emekli olmak için müracaat eden kadrolu işçinin geçmiş yıllarda kullanamadığı izinler için (Örneğin 10 yıllık) ücretini talep etti. Ödenecek olan bu ücret yıllık izni kullandırtmayan yöneticilere rücu eder mi?