Mevzuat Takip SistemiKabahatler Kanunu ve İdari Para Cezaları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Beton Dökümünün Yasaklanması Hakkında 08.02.2018

Sayın hocam, Kaymakamlık makamından gelen resmi bir yazı ile ilçemizde hava karardıktan sonra beton dökümünün yasaklanması isteniyor. Bu yasak kararını ilçe trafik komisyonunun alması gerekmez mi? Yoksa kaymakamlıktan gelen tek bir yazı ile beton yasağı getirilebilir mi? Saygılar...

» Tüzel Kişilere İdari Para Cezası Kararının Tebliği 12.01.2018

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesine göre, tebligat; Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) veya memur vasıtasıyla yapılır. Söz konusu Yönetmeliğin 5. Maddesine göre, Tebligatın; a) Kanunlarda özel hüküm bulunan hallerde, b) Gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde, c) 2 nci maddede belirtilen ve aynı yerde bulunan merciler arasında ya da bu mercilerde bulunan kişilere, yapılması durumunda, tebliğler kendi memurları veya mahalli mülki idare amirinin emriyle kolluk vasıtasıyla yaptırılır, denilmektedir. Sormak istediğim encümence idari para cezası kesilmiş bir firmanın ilgili adresine, mesul müdürüne ve firma ortağı olan 2 kişiye tebligat yapılmasına rağmen tebliğ edilememiştir. Vergi cezası olmadığı için VUK a göre ilanen tebliğ yapamıyoruz. Ve tebligat kanunun 21. mad göre de ptt çalışanları tarafından gerçekleştirilmiyor nasıl bir yol izlemeliyiz?

» Men Kararı 19.12.2017

1608 sayılı Kanunu 1. maddesinde; Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara, belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir, denmektedir. Ancak aynı fıkranın sonunda ilgili kişiye bir süre de verilebileceğinden bahsedilmektedir. Bu noktada tek bir Encümen kararıyla ilgili kişiye süre verilmesi ve idari para cezası ile faaliyetten men kararının birlikte verilmesi mi gerekmekte; yoksa süre verilmek istenen durumlarda ise ilgili kişiye öncelikle Encümen kararıyla sadece süre verilmesi, sürenin sonuna kadar ruhsatlandırma işlemi gerçekleştirilmediği takdirde yeni bir Encümen kararıyla faaliyetten men ve idari para cezası kararı mı verilmelidir?

» Encümen para cezası hk. 01.12.2017

Sayın hocam; İlçemiz sınırları içerisinde kaza yapmış bir vatandaş ağaçlara zarar verdiğinden dolayı harçlar tarifesinde belirtilen hesaplamalar üzerinden kendisine encümence para cezası kararı verilmiştir. Harçlar tarifesine göre uygulan bu karar için kişiye tebligat çekilecek ve kişiye tebligatta belediyeye başvuru yapılması ve ödemede indrim gibi konularda hangi prosedürler işleyecek yada kişi bu kararın iptali için hangi mahkemeye başvuru yapacaktır?

» İdari Para Cezalarının Peşin Ödenmesinde İndirim Uygulaması Hk. 12.09.2017

iyi çalışmalar hocam, 5326 sayılı kabahatler kanununun 17. maddesine göre ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde %25 oranında indirim yapılması hangi idari cezaları kapsamaktadır. İmar ve su işleriyle alakalı kesilen idari para cezasına uygulanabilir mi?

» Sokak düğünlerinin yasaklanması hk. 11.05.2017

Sn Hocam, beldemiz de sokak düğünlerinin yapılmasını istemiyoruz. Yapılacak olan düğünlerin Düğün salonununda yapılmasını nasıl zorunlu kılabiliriz? (Başkanımız düğün salonu olan yerlerde dışarıda düğün yapılmasını yasaklandığına dair bir genelge olduğunu duymuş)

» İdari Para Cezası 14.04.2017

HOCAM BULUNDUĞUMUZ BELDEDEKİ JANDARMA EKKİPLERİNCE YOL DENETİM ESNASINDA DURDURLAN BİR ARACIN ŞOFÖRÜ ARABA İÇERİSİNDE YEMİŞ OLDUĞU KABUKLU YİYECEKELERİ JANDARMA ÖNÜNDE ARABADAN ÇIKARARK YERE ATMIŞ. BU KONUDA JANDARMA EKİPLERİ TUTANAK TUTARAK KABAHATLER KANUNU 41. MADDESİNE AYKIRILIK TEŞKİL ETTİĞİNDEN DOLAYI 109,00 TL PARA CEZASI YAZILMASI İÇİN RESMİ YAZI İLE BELEDİYEMİZE GÖNDERMİŞTİR. BİZ JANDARMANIN GÖNDERDİĞİ YAZIYA İSTİNADEN BU CEZAYI YAZABİLİR MİYİZ? YAZABİLİRSEK ZABITA MI YAZMALI YOKSA ENCÜMEN Mİ YAZMALIDIR. TEŞEKKÜRLER

» Para Cezaları Gecikme Zammı 21.02.2017

Belediyemiz tarafından tahakkuk ettirilen her türlü para cezalarında (imar,kaçak su,vb. diğer cezalar) gecikme zammı uygulamasının yapılması uygunluğu uygulanmaması durumunda yasal gerekçelerin bildirilmesi hususunda bilgi verilmesini saygı ile arz ederim.

» Adli ve İdari Yönden Tedbir 11.01.2017

Merhaba Hocam, Belediyemiz zabıta ve diğer hizmet birimlerini asılsız ve kayda değer olmayan şikâyet veya konularla meşgul etmek, görevli memura mukavemet etmek, görevi engellemek yasaktır, maddesini belediye zabıta uygulama yönetmeliğinde kullanarak idari yönden idari para cezası uygulanmasında adli yönden engel teşkil eder mi? Yapılacak adli işlemi mükerrer işlem haline getirir mi?

» Gürültü Fiili 07.01.2017

Sayın Hocam; Gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren işyerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 36/2 maddesinden ceza yazmaya yetkili kolluk kuvvetleri ve Belediye Zabıtaları yetkilidir denilmektedir. Bu kapsam çerçevesinde bu konuyla alakalı delil sunabilmek adına ne yapılmalı ve bu kanuna göre ses ölçümü yapılması gerekli midir ? Bu kanunu uygulamak için ölçüm yapılabilmesi adına teknik lisanslı bir personele gerek var mı? Yoksa bu uygulama Çevre Kanunu vb. kanunlarda mı uygulanıyor?