Mevzuat Takip SistemiKamu Görevlileri Sendikaları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Sosyal denge tazminatı sözleşmesi aidatı 11.07.2018

Sayın Hocam:Belediyemiz ile Bem-Bir_Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesinde memurlar tarafından ödenmesi istenen sendika aidatından ayrıca sosyal denge sözleşme aidatı sözleşme ile belirlenmiştir.muhasebe olarak akdedilen sözleşmeyi uygulamaktayım.ve memurlar arasında eşit olarak kesinti yapmaktayım. Sendika kanununun 25 maddesinde sendika aidatı dışında memur maaşlarından herhangi bir kesinti yapılamaz hükmü vardır.Fazla yapılan kesintilerden dolayı memur dilekçeleri vardır.Bir yandan yetkili makamlarca imzalanmış sözleşme diğer yandan sendika kanunu mevcut.Bu hukuki konuda görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

» Sosyal Denge Tazminatı 24.01.2018

Belediyemiz ile memur sendikası arasında 01.01.2018 tarihinde geçerli olmak üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve toplu sözleşme Kanununun 32. Maddesi gereğince yapılan sözleşmeye göre Memurlar %90, Müdürler %95, Daire Başkanları %100 sosyal denge tazminatı almalarıyla ilgili sözleşme yapılmıştır. Ocak 2018 ayı bordromuza baktığımızda tarafıma sosyal denge tazminatı %60 olarak yansıtılmıştır. Yani aynı kadro ve derecede olup, farklı sosyal denge tazminatı ödemesi yapılmıştır. SORU: 1 sosyal denge tazminatı ödemesinde aynı kadro ve pozisyondaki kamu görevlileri arasında farklı uygulama yapılabilir mi? 2- mağduriyet söz konusu ise mağduriyetin giderilebilmesi için hukuken neler yapılabilir? 3- bu konuyla ilgili elinizde Mahkeme, Sayıştay, Yargıtay iptal kararları vs. var mıdır?iyi çalişmalar.

» Sendika izni 07.01.2018

Hocam, 4688 sayılı kanuna göre işyeri sendika temsilcisi ve sendika işyeri temsilcisi olarak ayrım yapılmıştır. Sendika temsilcilerinin izni var mıdır? Üye sayısı 50 nin altında olan sendika temsilcileri izin kullanabilir mi? 

» Sosyal Denge Tazminatından Ceza Kesintisi 10.12.2017

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi uygulanırken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa atıfta bulunmadan sadece sözleşme hükümleri çerçevesinde görevini yapmayan, aksatan ya da herhangi bir disiplin suçundan dolayı çalışan personelin sosyal denge tazminatının ne şekilde kesilmesi uygun olur, ya da sözleşmeye eklenecek hukuki madde çerçevesi var mıdır?

» Sosyal denge tazminatı süre uzatımı 10.11.2017

Hocam iyi günler 4. dönem toplu sözleşme yerel yönetimler kolu 7. maddede 31.12.2017 tarihinin 31.12.2019 tarihi olarak değiştirilmesi, bu senenin sonunda yenilenecek olan sosyal denge sözleşmelerinin yenilenmesine gerek kalmadan aynı şekilde belirtilen tarihe kadar devam etmesi anlamına mı gelmektedir?

» Toplu Sözleşme İkramiyesi 07.11.2017

Hocam, kurumumuzda çalışan 6 memur Sendika üyesi olup, aylık ücretinden sendika aidatı kesilmektedir. Sendika üyesi olan kamu görevlilerine her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında maaşla birlikte toplu sözleşme ikramiyesi ödeniyormuş. Bu durumu yeni öğrenmiş bulunmaktayız. Şimdiye kadar maaşla 3 ay dönemlik dönemlerde kurumca ödeme olmadı. Bundan sonra ya da geçmişe yönelik nasıl yararlanabiliriz? Ayrıca toplu sözleşme ikramiyesi hangi yıldan itibaren hangi kanuna göre ödenmektedir? Saygılarımla.

» Şeflerin İlave Özel Hizmet Tazminatı Oranı 12.09.2017

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede şu hüküm bulunmaktaydı: "Şeflerin özel hizmet tazminatı Madde 33- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir." Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmede ise şu hüküm gelmiştir: "Şeflerin özel hizmet tazminatı Madde 32- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir." denilmekte buna göre 2018-2019 yıllarında şef kadrosunda bulunanların özel hizmet tazminatı daha önve verilen 7 puana ilave 3 puan mı artırıldı 10 puan mı? iyi çalışmalar

» Sosyal Denge Tazminatı Hk. 31.07.2017

Sn Hocam, mevcut sosyal denge sözleşmesi 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesinin 3. fıkrasına göre vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması halinde sözleşme iptal olunur denildiğinden. Söz konusu hesaplamaya vadesi geçmiş borçların yapılandırma yapılması halinde yine hesaplamaya dahil edilecek midir? ( xxxxxx TL borcu 144 eşit taksit yapmamız halinde borç gününün vadesi gelmediği için hesaba dahil edilecek midir? )

» Sosyal Denge Tazminatı 29.07.2017

İyi çalışmalar hocam.. Sosyal denge tazminatı sözleşmesinin geçerliliğini kaybettiği haller nelerdir?

» Belediye Başkan Vekiline Sosyal Denge Tazminatı Hk. 24.04.2017

Selam hocam, belediyemize kayyum olarak atanan ilçe kaymakamına maaş ödemekteyiz. Kaymakam 657 sayılı DMK tabi görev yapması nedeniyle memurlara ödenen sosyal denge tazminatı ödenebilir mi? Başka bel.bşk.vekili olarak atanan kaymakam kayyumların bu denge tazminatı aldıkları söylenmektedir.