Mevzuat Takip SistemiKamu İktisadi Teşebbüsleri Personeli

» 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi Kamu İktisadi Teşebbüsü Olan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün Bağlı Ortaklığı Olan Şirketin Özürlü Personel İstihdam Etme Zorunluluğunun Bulunup Bulunmadığı / Devlet Personel Başkanlığı 21.02.2013

» 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II Sayılı Cetvele Tabi Sözleşmeli Personelin Yararlanabileceği Mazeret İzinleri ve Mazeret İzni Sonrasında Yıllık İzinleri Hakkında / Devlet Personel Başkanlığı 04.02.2013

» 399 Sayılı KHK Eki II Sayılı Cetvele Dahil Pozisyonda İstihdam Edilen Personelin TFF Tarafından Organize Edilen Amatör Futbol Müsabakalarında Hafta İçi Çalışma Günlerinde Görevlendirilmesi Halinde İdari İzinli Sayılıp Sayılamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 26.06.2013

» 399 Sayılı KHK Kapsamında Doktor Olarak Görev Yapmakta Olan ve Aynı Zamanda Normal Mesai Saatleri İçerisinde İşyeri Hekimi Olarak Görevlendirilen Personele 6331 Sayılı Kanun Gereğince Ödeme Yapılıp Yapılamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 12.03.2014

» 399 Sayılı KHK Tabi Memur ve Sözleşmeli Personel Hakkında Yapılan Disiplin Soruşturmaları Sonucu Verilen Aylıktan Kesme Cezasına Konu Olan Aylığın Nelerden Oluştuğu / Devlet Personel Başkanlığı 14.06.2013

» 657 Sayılı Kanunun 37 ve 64 üncü Maddelerinde 6111 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik Sonrası Uygulamanın 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi Çalışan Personel Hakkında Nasıl Yapılacağı / Devlet Personel Başkanlığı 27.02.2014

» Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Mühendis Olarak Görev Yapılan Süreler ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Bağlı Bel-Ka A.Ş.’deki Sigortalı Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi / Devlet Personel Başkanlığı 05.12.2013