Mevzuat Takip SistemiKamu Zararı

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Belediye işçisi üstüne zimmetli fişler hk. 17.05.2018

Hocam iyi çalışmalar . Belediyemiz kadrolu işçilerinde birisinin üzerine pazar yeri işgalliye fişi zimmetli idi. Bu işçi geçen hafta adli bir vakadan dolayı mahkemece tutuklandı. Fiş koçanlarında da 1.200,00 TL'lik işgaliye fişi kullanmış. Parayı şuan itibari ile işçiden alma imkanımız yoktur. (Ancak işçimizin maaşından, icra borcundan dolayı icra kesintisi yapılmış ve daha ödenmemiş 2.700,00 TL vardır) Bu icra kesintisini işçinin bize yazılı olarak dilekçesi olmadan, tutanak tutarak tahsil edebilir miyiz? Kesemez isek bu durumda bu işçiden bu parayı nasıl tahsil edeceğiz? Nasıl bir yol izlememiz lazım? 

» Kamu zararında zaman aşımı 08.05.2018

Merhabalar... 2004 yılında yapılan mevzuata uygun olmayan tapu devir işlemi nedeniyle 2017 yılında yapılan denetimde devir yapılan taşınmazın fetö terör örgütüne ait bir derneğe yapılması nedeni ile içişleri bakanlığı müfettişi tarafından hazırlanan denetim raporuna istinaden 7 kişilik encümen hakkında kamu zararı çıkarılmıştır. İçişleri bakanlığı ile yapılan yazışmalarda konunun zamanaşımı konusunda değerlendirilmesi istenerek görüş sorulmuş, cevaben ilgili rapor doğrultusunda işlem tesis edilmesi istenmiştir. Belediye olarak şahıslara ilgili tebligatlar yapıldı. şahıslar ödemek istememekte zaman aşımı nedeni ile tahsili için dava açmamız gerekiyor. Zaman aşımına uğramamış mıdır?

 

» Kişi borcuna karşılık fatura kesme hk. 08.05.2018

Selam hocam, belediyemize 2015 yılında gelen mülkiye müfettişlerince temizlik ve park hizmet işi ile ilgili çıkarmış olduğu 5 maddede toplam: 1.273.000-tl kişi borcu + kişi borcu faizi ile beraber hakedişlerinden kesildi şimdi bu kestiğimiz kişi borcu ve faizi için bizden fatura talep etmektedir. Belediye olarak kestiğimiz kişi borcuna karşılık fatura kesebilir miyiz?

» Kamu zararının tahsili 19.04.2018

Sayın Hocam, Sayıştayca yapılan teftiş sonucunda bazı personellere ödeme konusunda müştereken ve müteselsilen olmak üzere kişi borcu çıkartılmıştır. Kişi borcu çıkartılan memurların ödeyecekleri borç muhasebe kayıtlarına faizleri hesaplanarak işlendi.

Soru 1: Memurların ödeyecekleri kamu zararının tahsilini tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde rızaen ödeme yapmazlarsa 2004 sayılı kanuna göre icra mı başlatmalıyım?

Soru 2: Sayıştay Kanununun 55 .Maddesi uyarınca 60 gün içerisinde Temyiz Kuruluna eğer itiraz ederlerse temyiz kurulundan gelecek sonucu beklemeliyim mi?

» Kamu zararı tahsili 22.01.2018

Sayın Hocam, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na tevdi edilen bir dosyanın soruşturma neticesinde düzenlenen tazmin raporunun sonuç bölümünde …………..TL’nin Yüklenici Firma ve Harcama Yetkilisinden tahsil edilmesi gerektiği belirtilerek, Üst Yöneticinin imzasıyla Mali Hizmetler Dairesine geldi. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7/2 maddesinde” Tespit edilen kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm ve benzeri belgeler ilgili kamu idarelerine gönderilir. Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zararlarına ilişkin belgelerde yer alan hususlar, ilgili harcama yetkilisinin de görüşleri alınmak suretiyle merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından değerlendirilir” denmektedir. Buna göre ilgili kamu zararının tahsilinde önce; 1- Harcama yetkilisinin görüşünü hangi Birim almalıdır? 2- Görüşün Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca alınması gerekiyorsa, teftiş raporuyla Harcama Yetkilisi görüşü arasında farklılık durumunda işlem ne olmalıdır? 3- Mali Hizmetlerin bu konuda Üst Yöneticiye görüş bildirme sorumluluğu var mıdır? Bu konularda bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler, 

» Kamu zararı faiz hesaplaması 19.01.2018

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemiz kadrolu çalışan işçilerden birisi 6360 sayılı kanundan önce, Belde belediyesinde iken ölümlü trafik kazası olayına karışmıştır. Daha sonra Belde Belediyesi Belediyemize devrolmuştur. 2014 kasım ayında karşı taraf ile Belediyemiz arasında sözleşme yapılmış ve taksitler halinde Antalya 13. icra Müdürlüğüne taksitler halinde 150.000,00 TL ödenmiştir. İlk ödeme kasım 2014 yılında yapılmıştır ve ödeme emrinde 150.000,00 TL İşçinin 140.01.01 kişi alacakları hesabına işlenmiştir. Son ödeme taksiti de 11/08/2015 tarihinde yapılmıştır.(Dosya ilk icraya düştüğünde 78.000 TL idi. Dosya yı biz devraldığımız da en son hali icrada 150.000,00 tl oldu .Belediye olarak bizde 150.000,00 tl ödedik) . İşçinin hali hazırda 1/4 maaş kesintisi yapılmakta ve kendi isteği ile borcun tamamını kapatmak istemektedir.) Sorumuz ; 1) Paranın faizi hangi tarihte başlamalıdır? 2)Faiz 78.000,00 tl nin üzerine mi hesaplanacak, yoksa 150.000,00 Tl nin üzerine hesaplanacaktır? İcra dairesine şifahen sorduğumuzda 78.000,00 TL üzerine hesaplanacak , faizin faizi hesaplanmaz dedi. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

» Kamu zararı faiz başlangıcı 08.01.2018

09/05/2012 tarihinde kaçak yapı imar cezası kesilmiştir. Bu ceza 21/11/2012 tarihinde encümen kararı ile iptal edilmiştir. Yapılan denetimde müffettiş iptal kararı veren encümene kamu zararı çıkarmıştır. Bu kamu zararı gecikme zammı başlangıcı ilk encümen tarihi mi yoksa ikinci encümen tarihi mi olacaktır. Ayrıca encümenlere çıkarılan kamu zararı 140 Kişi Borçları Hesabında mı takip edilecektir? Teşekkürler

» Mahkeme Kararıyla Ödenen Tazminat Ödemesinin Personelden Tahsili 07.09.2017

Davacı şirketin sigortalı aracının 2012 yılında Karacabey Sanayi Sitesi içerisindeki yolda seyrederken yol seviyesinden alçakta kalan rogar kapağının oluşturduğu çukura düşmesi nedeniyle araçta oluşan hasarısöz konusu yolun rögar kapağının Belediyenin bakım ve gözetiminde olması nedeniyle Belediyenin karşılaması gerekçesiyle davanın kabulüne ve miktar bakımında kesin olarak karar verilmiştir. Belediyemizce icra takibine düşmemek ve kurum hesaplarına haciz gelmemesi için karar verilmiş olan miktar Belediyemiz tarafından ödenmiştir. O dönemde Fen İşleri Müdür Vekili olan görevliden ödenen miktarın rücu edilip edilmeyeceği ve rücu edilmesi için mali hizmetler müdürlüğünce yasal süre ne kadardır?

» Personel Giderleri Oranı Hesabı Hk. 24.03.2017

Merhaba Hocam, 2015 yılı kesinleşen gelirimize oranla personel gideri oranımız %22 olarak gerçekleştiğinden 2016 yılı içerisinde Belediyemizde ihtiyaç duyulan kadrolara 8 adet sözleşmeli memur alımı yapılmıştır. Bu alımlar neticesinde 2016 yılında kesinleşmeyen personel gideri bütçe gelirine %32 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlara göre kamu zararı hesaplamasında 2015 yılı kesinleşen gelir mi, yoksa 2016 yılı kesinleşmeyen gelir mi baz alınmalıdır? Teşekkürler

» Kamu Zararlarında Faiz ve Zamanaşımı 16.02.2017

Sn Hocam, 1995 yılında belediye personeline kesilen nema ücretleri o dönemde maaşlardan kesinti yapılmayarak maaşlara yansıtılmıştır. Yapılan kesilenler de personele iade edilmiştir. Ancak gelen müfettiş kamu zararı çıkartarak personelden alınmasını istemiştir. Belediye meclis kararı alarak kamu zararının iptal etmiş olup aynı zamanda Sayıştaydan da konu ile ilgili görüş talebinde bulunarak gelen cevaba istinaden hareket etme kararı vermiştir. Ancak kayıtlarımızda ve Sayıştayda konu ile ilgili cevaba rastlanılmamıştır. Şimdi Valilik bizden konu ile ilgili bilgi talep etmektedir. soru1: 1995 yılında örneğin 15 TL olan borç (kamu zararı) bugün ilgili personele ne kadar tahakkuk ettirmeliyiz? Yasal faizi nasıl hesaplanır? soru2: Aradan gecen zaman itibari ile zaman aşımı söz konusu olabilir mi? soru3: Belediye olarak söz konusu nemaları tahsil etmeme gibi bir imkanımız var mıdır?