Mevzuat Takip SistemiKamulaştırma

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Bag bahçelik alan kamulaştırma işlemi 30.04.2018

Sayın hocam ilçemiz imar planı dahilinde olan özel bir şahsa ait 18.000m2 (16.000 m2 si bağ bahçe 2.000m2 si konut alanı) alanın toplu konut yapılması amacı ile kamulaştırılması düşünülmektedir. Bahsi geçen alanın bağ bahcelik alan olması, konut alanı olarak kamulaştırılması için kamu yararı alınması hususunda bir sakınca doğururmu? bu konuda izlenilmesi gereken yol yada yöntem nedir. Tarafımızdan daha önce kamulaştırma işlemi yapılmadığından izlenecek prosedür hakkında tereddüt yaşanmaktadır.

» Plansız Alanda Kamulaştırma 19.03.2018

İyi Çalışmalar kolay gelsin hocam. İlçe sınırları içerisinde plansız alanda tarım alanından geçmekte olan bir yolun (yaklaşık 4 m genişlikte) 8 metreye genişletilmesi istenmektedir. - Genişletilecek yolda vatandaşın arazisine giren kısımların kamulaştırmasını belediye yapıp parasını başkasına ödetebilir mi? -Kamulaştırmayı Belediyelerde hangi birim yapar? Belediyemizde Emlak İstimlak Müdürlüğü bulunmamaktadır. Başarılar kolay gelsin.

» Kamulaştırma ödemesinden damga vergisi 27.02.2018

Belediyemiz şahıs yerini kamulaştırdı.Kamulaştırma ödemesinden damga vergisi kesilecek mi?

» Kıymet Takdir ve Uzlaşma Komisyonu Kurulması 25.01.2018

Muhterem Hocam, Belediyemiz tarafından oluşturulacak kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonu belediye meclisinde mi yoksa belediye encümenin de mi belirlenir? Hürmetler...

» Organize Sanayiye Taşınmaz Satışı Hk. 27.09.2017

Sayın Hocam, Mülkiyeti tamamen belediyeye ait hiç bir hissedarı olmayan bir araziyi teknoloji organize sanayi bölgesi arıtma tesisi yapmak için satın almak istemektedir. Bu arazinin direk onlara satış işlemleri nasıl yapılır? İlgili mevzuatlar hakkında bilgi vermenizi rica ederiz.

» Belediyeye Ait Elektrik Trafosunun Devri 14.07.2017

İyi çalışmalar, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. 407 ada 1 parsel üzerinde bulunan trafoyu “ 28 Ocak 2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin Tüketici Mülkiyetindeki Dağıtım Tesisleri başlıklı 37. Maddenin 01/06/2017 tarihli ve 30083 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğinin Sekizinci Bölüm 37.maddenin 1 fıkrasının ç) bendinde geçen; “Dağıtım şirketince dağıtım şebekesi içinde başka bir amaçla da faydalanılmak üzere devralınması uygun görülen diğer dağıtım tesisleri.” İlgili Yönetmelik gereğince Sarıgöl İlçesi sınırlarında bulunan kurumunuza ait 32160451 tesisat numaralı 400 kVA gücündeki trafonuzun TEDAŞ adına Şirketimiz tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yatırım planında öngörülen süreç çerçevesinde devralınmaktadır Söz konusu dağıtım tesislerinin devri için anlaşma esas olduğundan yazımızın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ekteki belgelerle birlikte, anlaşma için Şirketimize tarafınızca veya tarafınızı temsile yetkili kişilerce başvurulması gerekmektedir.” İçerikli yazısı ile devir almak istiyor. Trafonun bulunduğu taşınmaz alanında Belediye Binası ve özel şahışlara ait dükkanlar bulunmaktadır. 1- Trafoyu, belediyemize olan maliyeti göz önünde bulundurarak mı satışını yapacağız? 2- Satışını yapacağımız trafonun yeri ile ilgili kiralama işlemi uygulayacak mıyız? 3- Satacak veya devredecek olduğumuz trafo ile ilgili belediye meclisince mi yoksa belediye encümenince mi karar alacağız? 4- İmar planında Belediye Alanı olarak görülen yer için trafonun işgal ettiği alanın trafo alanı olarak plan tadilatı yapılması gerekir mi? 5- Özel şahıslara ait dükkan sahiplerinden muvafakat alınması gerekir mi?

» Kapalı pazar alanı genişletilmesi hk. 22.06.2017

Belediyemiz kapalı pazar alanı genişletilmesi için pazar içinde kalan 2 adet evlerin sahipleriyle uzlaşılarak uzlaşılan fiyatlar üzerinden paraları ödenerek satın alınmıştır. Paralar belediyemizce defaten ödenmiştir. Yapılan işlemeler açısından herhangi bir sakınca var mıdır?

» Trafo yerinin kiralanması hk. 29.04.2017

Sayın Hocam; Belediyemiz mülkiyetinde olan arazi üzerine imar planına uygun otoparkı ve ticaret alanları olan yer yapılmaktadır. Bu alan içersinde planda trafo yeri ayrılmıştır. Trafo yerinin kiralanması için Belediye Meclisinice meclis kararı alınıp 25 yıl süreyle kiralama kararı alınıp 2886 sayılı D.İ.K. gereğince 51/g maddesine göre Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 'ne ihale edilebilir mi?

» Kamulaştırma Kararı 23.02.2017

Kamulaştırma işlemi için meclis kararı mı gerekli yoksa encümen kararı ile mi başlamak gerekir.?

» Arsa ve arazi alımı hakkında 03.09.2016

Sn Hocam, imar planı dışında olan bir yere (spor tesisimizin hemen yanı başında) halı saha yapmak istiyoruz. soru1: Belediye olarak kamulaştırma yapabilir miyiz? soru2: Belediye olarak ihaleyle satın alabilir miyiz? (hangi yöntem ve parasal sınır var mıdır?) soru3: Belediye şirketimize de nasıl kazandırabiliriz?