Mevzuat Takip SistemiKıdem Tazminatı

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Geçici İşçilikte ve Taşeron İşçilikte Geçen Sürelere İlişkin Kıdem Tazminatı 14.02.2018

Sayın Hocam, 5620 sayılı kanun kapsamında 2012 yılından itibaren 5 ay 29 gün belediye bünyesinde geçici işçi olarak çalişmakta iken 2017 yılının 2. altı ayında taşeron şirketinde işe başladı. İşçi 696 sayısılı KHK ile belediye şirket personeli olarak devam edecek olup geriye dönük kıdem tazminatı hakkı olur mu? Veya hizmet yılı ile ilgili kıdem tazminatı yeni geçeceği şirkete aktarılır mı?

» 35 yıllık işçinin kıdem tazminatı 29.01.2018

İşçilere ödenecek kıdem tazminatında kıdem yıl sınırı var mıdır?

» Kıdem Tazminatı 05.01.2018

Hizmet alımı sonucu çalışan bir işçimiz 2 yıl önce emekli oldu. Bunun sonucunda da kıdem tazminatını aldı. Belirli bir süre sonra, emekli maaşı da kesilmeden yine aynı şekilde önceki işinde çalışmaya başladı. Şuan ki durum sonucunda, emekli olması nedeniyle, kurulacak şirkete işçi olarak geçemeyeceğinden, görevine son verilecek olması nedeniyle, emeklilik sonrası çalışma dönemi için bu işçinin; ihbar tazminatı, kıdem tazminatı alıp alamayacağı hususunda, gerekli bilginin verilmesi arz ederim. Saygılarımla

» Kısmi Süreli Çalışmada Kıdem Tazminatı 05.01.2018

Kurumumuz Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı ihaleleri kapsamında 19.03.2010-31.12.2011 tarihleri arasında tam zamanlı, 01.11.2014-23.09.2017 (Prim günü 339) tarihleri arasında ise kısmı zamanlı çalıştırılan taşeron personelin, 23.09.2017 tarihinde yüklenici firma tarafından iş sözleşmesi fesih edilmiştir.(Sigortalının İşten ayrılış Nedeni (Kodu) 04). İlgili personel 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanan 6552 Sayılı Yasanın 8. Maddesi ve 08.02.2015 tarih ve 29261 Sayılı resmi gazetede yayınlanan “Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik" e istinaden kıdem tazminatının ödenmesi için kurumumuza dilekçe ile başvuru yapmıştır. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda; • Personelin Kıdem Tazminatına esas hizmet süresi hesaplanırken kısmı zamanlı çalıştığı ve toplam prim günü 339 olan süreler hizmet süresine nasıl dâhil edilir. • Kıdem tazminatı için son aylık tutarı hesabında hangi değerleri dikkate almalıyız. Son aylığında 14 saat çalışma olup saat ücreti 72,63₺ brüt toplam 1,016,82₺ dır. Bir önceki ay 88 saat brüt ücret 6.391,44₺ dır.

» Belediye Şirketine Geçirilen Taşeron İşçilerinin Kıdem Tazminatları 30.12.2017

696 sayılı KHK’nin 127. maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 24. Madenine istinaden mahalli idare şirketlerine işçi statüsünde geçirilecek işçilerin , kazanmış oldukları kıdem tazminatı ve yıllık izin hakları, aynı maddenin (ç) fıkrasına istinaden mahalli idare şirketlerine devir olacak mı? Yoksa bu haklarından feragat mı edecekler?

» İşçilikte geçen hizmete ait kıdem tazminatı 19.10.2017

Selam hocam belediyemizde 01.05.1989-14.04.1995 tarihleri arasında işçi olarak 1934 gün çalıştıktan sonra, aynı kurum(Belediyemizde) 14.04.1995 tarihinde memurluğa geçen ve bu işçilik hizmetini 2829 sayılı kanuna göre birleştiren memur ilgili, Belediyede geçen işçilik hizmetine ait kıdem tazminatı dilekçe ile talep etmektedir. Halen belediyemizde zabıta memuru olarak personel belediye geçen işçilik hizmetine ait kıdem tazminatı alabilir mi alır ise emekli sandığındaki birleştirdiği hizmeti ne olur. vereceğiniz cavaptan dolayı tşk.

» Taşeron Firma İşçisi Kıdem Tazminatı 09.10.2017

HOCAM İYİ ÇALIŞMALAR,2006 YILI OCAK AYINDA TAŞERON İŞÇİ OLARAK İŞE BAŞLAMIŞ. 2014 YILI ARALIK AYINDA KENDİ İSTEĞİ İLE İŞTEN AYRILAN PERSONEL, ÇALIŞMIŞ OLDUĞU YILLAR İTİBARİ İLE KIDEM TAZMİNATINI ALABİLİR Mİ? KIDEM TAZMİNATINI ALABİLİR İSE BELEDİYE ÜZERİNDEN Mİ YOKSA ARACI ŞİRKET ÜZERİNDEN Mİ TALEP ETMESİ GEREKİR?

» Taşeron Firma İşçisi Kıdem Tazminatı ve Ölüm Yardımı 09.10.2017

Görevinde 10. yılını çalışan Taşeron firma personelinin kıdem tazminatını asıl işveren olarak kurumumuz ödemektedir. Ancak ölüm yardımı adı altında ödeme yapılıp-yapılamayacağı hususunda tereddüt yaşamaktayız. (Herhangi bir toplu iş sözleşmesi yoktur). Konu hakkında görüşlerinizi bekler, iyi çalışmalar dileriz.

» Askerlik Borçlanması Hk. 27.09.2017

İyi günler hocam; Kurumumuzda alt yüklenici bünyesinde temizlik personeli olarak çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken askerlik borçlanmasını tazminat hesabına ekleyebilir miyiz? İyi Çalışmalar.

» Taşeron işçi kıdem tazminatı 20.09.2017

Yargıtay 22. Hukuk dairesinin 2017/23144 E. ile 2017/5551 K. Kararları sonucunda taşeron işçilerin kıdem tazminatı ödemesi, çalıştıgı kurum ve ilgili alt yüklenici tarafından yapılacagı anlasılmaktadır.Buna istinaden kurum ve alt yüklenicinin ödemeleri ne oranda olacaktır. Yükümlülük ne şekilde bölüşülmektedir?