Mevzuat Takip SistemiKıdem Tazminatı

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Şirkete Geçirilemeyen İşçilerin Tazminatı 16.05.2018

Belediyemizdeki taşeron olarak çalışan işçi, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalışmaktayken, 696 sayılı KHK kapsamında Taşeron işçi olarak çalışan kişiyi belediyemiz şirketine işçi olarak alınması için gerekli olan güvenlik soruşturması ve sabıka kaydı alınması sonucunda, 657 sayılı devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin 5. Fıkrası gereği aranan şartları taşımadığı (4 yıl 2 ay cinsel suçlardan hapis cezası aldığı) tespit edilmiş, işçi statüsüne geçiş işlemi yapılmayarak işten çıkışı yapılmıştır. Bu kişi tazminat ödenmesi için belediyemize yazılı olarak başvuruda bulunduğunda tazminat ödemesi yapılacak mı?

» Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçen İşçinin Kıdem Tazminatı Hk. 10.05.2018

Sayın Hocam iyi çalışmalar Belediyemizde taşeron olarak çalışan bir kişinin 2017 yılında işinden ayrılarak sözleşmeli personel olarak Belediyemizde çalışmaya başlamıştır. Bu personele taşeron olarak çalışmış olduğu yıllara ait Kıdem Tazminatını talep etmesi halinde ödenir mi? Bu personel Mühendis olarak (sözleşmeli personel) çalışmaya devam etmektedir. 

» Kıdem Tazminatı Hk. 13.04.2018

Merhaba Hocam, 11/2004 tarihinde işe başlamış ve 4800 gün sigorta primi olan personel istifa ederek son çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı alabilir mi?

» Ölen İşçinin Kıdem Tazminatı 07.04.2018

SAYGILAR HOCAM. BELEDİYEMİZ İŞÇİLERİNDEN BİR ARKADAŞIMIZ VEFAT ETMİŞTİR. BU İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI VE ÖLÜM YARDIMI ÖDEMESİNİ İŞÇİMİZİN BANKA HESABINA ÖDEYEBİLİR MİYİZ? VERESELERİ BANKADAN KENDİ HİSSELERİ ORANINDA ALSALAR BELEDİYEMİZ AÇISINDAN SIKINTI DOĞURUR MU?

» Emekli Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı 04.04.2018

Belediyemizde taşeron olalak çalışan bazı işçiler daha önceden emekli olup, sadece Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi yapılarak emekli maaşları kesilmeden çalışan işçiler. Şimdi işleri 696 sayılı KHK ile sona erdiğinden Belediyemizden taşeron olarak çalıştıkları döneme ait Kıdem Tazminatı talep etmektedirler. Bu işiçilere Kıdem tazminatı ödenebilir mi ödenemez mi? Bu konuda bize bilgilendirirseniz memmum oluruz. Selamlar

» Kadroya geçirilen işçilerin tazminatsız olarak istihdamına son verilmesi 04.04.2018

696 sayılı KHK’ya göre, kadroya geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanmasının zorunlu olması nedeniyle, belediyemizde şartları taşıyan taşeron işçiler, 02.04.2018 tarihinde sürekli işçi kadrolarına geçirilmiştir. Ancak bu süreçte bir kısım işçi ile ilgili arşiv araştırması sonuçları zamanında Belediyemize intikal ettirilememiştir. 696 sayılı KHK’nın 127/13. fıkrasında ‘Şartları taşımadığı halde bu madde hükümlerinden yararlandırıldıktan tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir. Şartları taşımayanları, bu madde hükümlerinden yararlandıranların sorumlulukları saklıdır.’ hükmüne yer verilmiştir. Arşiv araştırması sonuçları 02.04.2018 tarihi itibariyle henüz intikal etmeyen kişiler için kadroya geçiş süreci sonrasında bu şartı taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde işçilerin görevlerine tazminatsız olarak son verilip verilmeyeceği, tazminatsız olarak işine son verilecekse işçinin taşeron şirkette çalıştığı dönemlerin tazminat hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda tereddüt oluşmuştur. İlgili hükümde tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir hükmünden, işçinin kadroya alındığı dönemdeki çalışması mı, yoksa taşeron şirketteki çalışmaları mı anlaşılmalıdır? Bu konudaki görüşlerinizi saygılarımızla arz ederiz.

» İş Akitleri Feshedilecek İşçilerin Kıdem Tazminatı 03.04.2018

696 KHK kapsamında şartları taşımadığı için (güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması) belediye şirketlinde işe başlatılamayarak khk gereği iş akdine son verilen taşeron işçiye kıdem tazminatı ödenir mi ?

» 696 kapsamında kıdem tazminatı ödemesi 31.03.2018

Sayın Hocam; 696 sayılı KHK kapsamında yapılan işlemler neticesinde, 657 sayılı kanunun 48/5 maddesine konu adli sicil şartlarını taşımayanlar ile şirkete geçiş sınavına katılmayan personellerin yüklenici firmalar tarafından 01.04.2018'de iş sözleşmelerine son verildiğinde bu personeller için, 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında Belediyemiz bütçesinden kıdem tazminatı yapılabilir mi?Yoksa bu personellerin Belediye bütçemizden belirtilen yönetmelik kapsamında kıdem tazminatı alma hakkı söz konusu değil midir?

» Kıdem Tazminatında Arabuluculuk Hk. 30.03.2018

2014 yılında taşeron şirket bünyesinde çalışan personelimiz emekliye ayrılmıştır. Ancak ayrıldığı şirketten tazminat talebi reddedilmiştir. İşten ayrıldığı dönemde kıdem tazminatları yüklenici firmalarca ödenmektedir. Ancak emekli personel firma ve kurumumuz tazminat talebi ile mahkemeye vermiş, arabuluculuk yönetimi ile muhatap olmak durumuna geldik. Arabuluculuk yönteminde kıdem tazminatının kurumumuzca ödenmesi mümkün müdür? Yasal bir sıkıntı yaşanabilir mi? Süreci nasıl devam ettirmeliyiz? Saygılar.

» Kıdem Tazminatı Rücu Süresi 28.03.2018

Belediye olarak taşeron işçilere ödediğimiz kıdem tazminatları nedeniyle taşeron şirketlere rücu davası açabilir miyiz? Dava açarken ödediğimiz tazminatın tamamını mı istemeliyiz yoksa yarısını mı? Bu rücu davasını açma süresi ödeme tarihinden ne kadar süre geçmekle sona erer?