Mevzuat Takip SistemiKİK Kararları

» Hizmet Alımı İhalelerinde, Asgari Ücret Artışı Sebebiyle Ortaya Çıkan Durumun Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilemeyeceği, 6018 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki Düzenlemeler Çerçevesinde Çözüme Kavuşturulabileceği / Kamu İhale Kurumu 28.01.2016

» Şirket Bölünmelerinin Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Kamu İhale Kurumu 28.01.2016

» İş Ortaklığı Beyannamesi Üzerinde İşin Adının Hatalı Yazılmış Olmasının Ve Belgenin İlk Paragrafında Pilot Ortak Bilgisinin Belirtilmemesinin Esasa Etkili Aykırılık Teşkil Etmeyeceği / Kamu İhale Kurumu 05.01.2016

» Kısmi Teklife Açık İhalede, Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Birinci Sayfasında İmza Ve Kaşe Bulunmadığında, Bu Gerekçe İle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı / Kamu İhale Kurumu 05.01.2016

» İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılmış Olmasının İstekli Olabilecek Sıfatını Kazandırıp Kazandırmayacağı / Kamu İhale Kurumu 31.12.2014

» Yaklaşık Maliyetin Hatalı Olarak Yüksek Hesaplandığı İhalede, Tek Geçerli Teklifin Olması Gereken Yaklaşık Maliyet Tutarının Üzerinde Olduğu Gerekçesiyle İhalenin İptal Edilip, Edilemeyeceği / Kamu İhale Kurumu 31.12.2014

» Herhangi bir ayırım yapmadan idarece çalıştırılacak tüm personele üst yaş sınırı getirilip, getirilemeyeceği / Kamu İhale Kurumu 31.12.2014

» İhale Sürecindeki Değerlendirmeleri Yapmak Üzere Oluşturulan İhale Komisyonu Dışında Başka Adlar Altında Komisyonlar Kurulamayacağı / Kamu İhale Kurumu 31.12.2014

» Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmamakla Birlikte İhale Dokümanında Personel Sayısının Belirlendiği Ve Haftalık Çalışma Saatinin Tamamının İdarede Kullanıldığı Hizmet Alımlarında İşçilik Maliyetlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesaplanması / Kamu İhale Kurumu 31.12.2014

» İhalenin Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmaksızın En Avantajlı Teklif Sahibi Üzerine Bırakılacağı İhalelerde, Sınır Değerin Belirlenme Zamanı / Kamu İhale Kurumu 31.12.2014