Mevzuat Takip SistemiKİK Kararları

» Hizmet alımı ihalelerinde, asgari ücret artışı sebebiyle ortaya çıkan durumun mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği, 6018 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde çözüme kavuşturulabileceği / Kamu İhale Kurumu (KİK) 28.01.2016

» Şirket bölünmelerinin kamu ihale mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi / Kamu İhale Kurumu (KİK) 28.01.2016

» İş ortaklığı beyannamesiüzerinde işin adının hatalı yazılmış olmasının ve belgenin ilk paragrafında pilot ortak bilgisinin belirtilmemesinin esasa etkili aykırılık teşkil etmeyeceği / Kamu İhale Kurumu (KİK) 05.01.2016

» Kısmî teklife açık ihalede, birim fiyat teklif cetvelinin birinci sayfasında imza ve kaşe bulunmadığında, bu gerekçe ile teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı / Kamu İhale Kurumu (KİK) 05.01.2016

» İhale dokümanı bedelinin yatırılmış olmasının istekli olabilecek sıfatını kazandırıp, kazandırmayacağı / Kamu İhale Kurumu (KİK) 31.12.2014

» Yaklaşık maliyetin hatalı olarak yüksek hesaplandığı ihalede, tek geçerli teklifin olması gereken yaklaşık maliyet tutarının üzerinde olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edilip, edilemeyeceği / Kamu İhale Kurumu (KİK) 31.12.2014

» Herhangi bir ayırım yapmadan idarece çalıştırılacak tüm personele üst yaş sınırı getirilip, getirilemeyeceği / Kamu İhale Kurumu (KİK) 31.12.2014

» İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamayacağı / Kamu İhale Kurumu (KİK) 31.12.2014

» Personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanması / Kamu İhale Kurumu (KİK) 31.12.2014

» İhalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın en avantajlı teklif sahibi üzerine bırakılacağı ihalelerde, sınır değerin belirlenme zamanı / Kamu İhale Kurumu (KİK) 31.12.2014