Mevzuat Takip SistemiKültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu

» Tarihi Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları / Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu 18.02.2014

» Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun 28/1/2013 Tarihli ve 56 Sayılı İlke Kararı / Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu 31.01.2014

» Doğal Sit Alanlarında Devletin Güvenlik ve Emniyeti İçin Zaruret Arz Eden Yapılar / Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu 28.07.2013

» Mağaralara İlişkin Koruma Kullanma Koşulları / Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu 23.03.2013

» Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 17/7/2012 Tarihli ve 52 Sayılı İlke Kararı / Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu 03.08.2012

» Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 12/6/2012 Tarihli ve 51 Sayılı İlke Kararı / Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu 30.06.2012

» Doğal Sit Alanlarındaki Köy Yerleşik Alanlarında, Civarında Ve Mezralarda Yapılacak Yapılar / Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu 20.06.2012

» Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 6.1.2011 tarih ve 780 sayılı ilke kararına ilişkin Danıştay 14. Dairesince verilen 18.11.2011 tarih ve E: 2011/11135 sayılı “Yürütmenin Durdurulması Kararı” gereği anılan ilke kararının iptali / Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 12.06.2012

» Depremde Hasar Gören Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları İle Sit Alanları Ve Etkileşim-Geçiş Sahalarındaki Yapılarda Yapılacak Uygulamalara İlişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı / Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 10.04.2012

» Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin İlke Kararı / Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 10.04.2012