Mevzuat Takip SistemiKurul Kararları

» Programcı kadrosunda çalışan memurun mühendislik zam ve tazminatlarını alıp alamayacağı / Kamu Denetçiliği Kurumu 22.04.2016

» Memurun kurumlar arası nakil talebine muvafakat verilmemesi hk. / Kamu Denetçiliği Kurumu 27.01.2016

» Mali Hizmetler Uzmanları arasındaki mağduriyetin ve ayrımcılığın giderilmesi / Kamu Denetçiliği Kurumu 18.08.2015

» Memurların Sandık Kurulu Başkanı Olmalarına Yasal Engel Bulunmadığından, İlçe Seçim Kurulu Başkanının veya Siyasi Partilerin İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına Vereceği Sandık Kurulu Başkanlarını Kapsayan Listelere Kamu Görevlisi Memurların Da Dahil Edileb / Yüksek Seçim Kurulu 24.03.2015

» 10 Şubat 2015 Tarihinden Önce Görevine Son Verilenlerden, Milletvekili Aday Adayı Olmak İçin Müracaatlarından Sonra Mahkeme Kararıyla Göreve İade Edilmeleri Durumunda, Fiilen Memuriyet Görevine Başladığı Takdirde Aday Olamayacağına İlişkin Yüksek Seçim Ku / Yüksek Seçim Kurulu 18.03.2015

» 29 Mart 2015 Pazar Günü Yapılacak Ön Seçimde, Ön Seçim İlçe Seçim Kurullarının Devlet Memurları Arasından Seçilecek Üyelerinin Belirlenmesine İlişkin Kurulumuzun 2015/307 Sayılı Kararı / Yüksek Seçim Kurulu 06.03.2015

» Muvazzaf Askerlik Hizmeti Nedeniyle Silah Altına Alınan Hâkim ve Savcıların 12 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği Seçiminde Askerlik Hizmetini Yaptıkları Yerde veya Askerlik Hizmetini Yaptıkları Yerin Dışında Başka Bi / Yüksek Seçim Kurulu 04.09.2014

» İzinli, Görevli, Hastalık veya Aylıksız İzinli ve Benzeri Nedenlerle Görev Yaptıkları Yerin Dışında Bulunacak Olmalarına Bağlı Olarak, Oylarını O Yerde Kullanmak İsteyen Hâkim ve Savcıların, Askı Süresi İçinde (6 - 15 Eylül 2014) Oy Kullanmak İstedikleri / Yüksek Seçim Kurulu 04.09.2014

» Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Sivil Memurların Askeri Şahıs Olarak Değerlendirilmeyip, Devlet Memuru Olduklarından İlçe Seçim Kurulu Üyesi Olarak Görev Yapabilecekleri / Yüksek Seçim Kurulu 31.01.2014

» 30 Mart 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Görev Alacak Kişilere Ödenecek Gündelik (Ücret) Miktarı İle Sair Harcamaların Belirlenmesi / Yüksek Seçim Kurulu 19.01.2014