Mevzuat Takip SistemiKurul Kararları

» Mali Hizmetler Uzmanları arasındaki mağduriyetin ve ayrımcılığın giderilmesi / Kamu Denetçiliği Kurumu 18.08.2015

» Kıraathanelerin ve İnternet Kafelerin Eğlence Yeri Kapsamında Olduğu / Yüksek Seçim Kurulu 28.03.2014

» 2014 Yılı Haziran Ayının İlk Pazar Günü Yapılacak Olan Ara Seçimlere İlişkin Karar / Yüksek Seçim Kurulu 27.03.2014

» 30 Mart 2014 Tarihinde Yapılacak Olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Haber Amaçlı Çekim Yapılması İçin Basın ve Yayın Organlarına İzin Verilmesine İlişkin Karar / Yüksek Seçim Kurulu 11.03.2014

» 9 üyeli belediye meclisinde, varsa kontenjandan seçilen 1 (bir) üyenin büyükşehir belediye meclisi üyesi olarak belirlenmesi gerektiği / Yüksek Seçim Kurulu 17.02.2014

» 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde, beyaz kağıda basılan muhtarlık seçimi oy pusulalarının hangi durumlarda geçerli olup olmayacağı / Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 12.02.2014

» Seçimlerde Belediyeye Tahsisli İlân ve Reklam Yerlerinin Kullanımı / Yüksek Seçim Kurulu 11.02.2014

» Geçmişte elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan sabıka kaydı bulunanların adaylık başvuruları sırasında memnu hakların iadesi kararının eklenmesi gerektiği / Yüksek Seçim Kurulu 11.02.2014

» 30 Mart 2014 tarihinde Yapılacak Olan Mahalli İdareler Seçimlerinde, Adaylık Başvurusu İçin Askerlik Belgesinin İbrazına Gerek Olmadığı / Yüksek Seçim Kurulu 05.02.2014

» Askı Süresi İçinde Gerçekleşen Seçmenlere Ait Bilgi Değişikliklerini İhtiva Eden Listelere Yapılacak İtirazların İl ve İlçe Seçim Kurullarınca Karara Bağlanma Süresi ve Nüfus Müdürlüklerince İl ve İlçe Seçim Kurulu Kararlarının İşlenmesinin Son Tarihi / Yüksek Seçim Kurulu 02.02.2014