Mevzuat Takip SistemiKurum Yönetmelikleri

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik / Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 28.05.2004

» 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 15.02.2015

» 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-n Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bazı Bağlı Kuruluşlarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik / İçişleri Bakanlığı 07.05.2011

» 4734 Sayılı Kanunun 3-n Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik (Milli Savunma Bakanlığı) / Milli Savunma Bakanlığı 26.03.2010

» Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Silvikültür İşlerinde Birim Fiyat Usulü ile Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik / Orman ve Su İşleri Bakanlığı 09.01.2011

» Anka Teknoloji Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği / Anka Teknoloji Üniversitesi 16.12.2013

» Antalya Akev Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği / Antalya AKEV Üniversitesi 28.12.2015

» Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği / Kalkınma Bakanlığı 28.08.2015

» Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği / BKK 24.12.2007

» Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Yönetmeliği / Avrupa Birliği Bakanlığı 10.11.2012