Mevzuat Takip SistemiMahalli İdare Birlikleri

» 6360 Sayılı Kanun Gereğince 31.12.2013 Tarihinde Kapatılan Birliğe Ait Taşınmazların Devir İşlemi Sırasında Tapu Harcı Alınıp Alınmayacağı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 29.05.2014

» Birliğe Ait Arsalar İle Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Takas Edilmesi Durumunda, Yapılacak Takas İşlemlerinin Tapu Harcından Muaf Olup Olmadığı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 26.05.2014

» Birlik Alacaklarının Sulhuna Karar Vermek / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 16.08.2006

» Birlik başkan ve meclis üyelerinin görev süresi, birlik alacaklarının tahsil usulü ve seçilmiş üyelerin özlük hakları hakkında / İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 04.04.2006

» Birlik Encümen Üyesi Olan Belediye Başkanlarının Encümen Toplantılarına Gelememeleri Halinde Yerlerine Kimlerin Toplantıya Katılabileceği / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 23.09.2009

» Birlik Faaliyetlerinin Kurumlar Vergisi İle Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu ve Belge Düzeni Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 08.10.2014

» Birlik Meclisine Üye Olmayan İlçe Kaymakamının Birlik Başkanlığı Görevini Yürütmesine İmkân Bulunmadığı / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 23.09.2009

» Birlik Merkezinin Nerede Olabileceği / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 07.07.2005

» Birliklerde Kadro İptal ve İhdası / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 04.01.2011

» Birliklerde Plan ve Bütçe Komisyonu Oluşturulması / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 29.07.2010