Mevzuat Takip SistemiMahalli İdare Birlikleri

» 5355 sayılı Kanun Uyarınca Geçiş İşlemlerini Tamamlamayan ve Sonradan Devam Etmek İsteyen Birliğin Tasfiyesi / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 28.12.2009

» 631 sayılı KHK / Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (MB) 08.08.2012

» 6360 Sayılı Kanun Gereğince 31.12.2013 Tarihinde Kapatılan Birliğe Ait Taşınmazların Devir İşlemi Sırasında Tapu Harcı Alınıp Alınmayacağı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 29.05.2014

» Belediyelerin Kanunla Açıkça Belirlenen Gelir Kaynaklarının Doğrudan Mahalli İdare Birliğine Aktarılmasının Mümkün Olmayacağı / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 24.04.2009

» Birliğe Ait Arsalar İle Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Takas Edilmesi Durumunda, Yapılacak Takas İşlemlerinin Tapu Harcından Muaf Olup Olmadığı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 26.05.2014

» Birliğe Yeni Katılım, Kanun Gereği Tüzel Kişiliği Sona Erenler / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 06.11.2009

» Birliğin Tasfiyesi Halinde Daimi İşçilerin Durumu / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 16.04.2009

» Birlik Alacaklarının Sulhuna Karar Vermek / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 16.08.2006

» Birlik başkan ve meclis üyelerinin görev süresi, birlik alacaklarının tahsil usulü ve seçilmiş üyelerin özlük hakları hakkında / İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 04.04.2006

» Birlik Encümen Üyesi Olan Belediye Başkanlarının Encümen Toplantılarına Gelememeleri Halinde Yerlerine Kimlerin Toplantıya Katılabileceği / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 23.09.2009