Mevzuat Takip SistemiMahalli İdare Birliklerine İlişkin İşler

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Büyükşehir Belediyesi Statüsüne Geçişte İçme Suyu Sağlayan Mahalli İdare Birliklerinin Durumu 05.02.2018

Birliğimizin kurucu üyeleri Zonguldak,kilimli,çatalağzı kozlu belediyeleridir.1971 yılında kurulmuş olan birliğimizin bünyesinde Zonguldak ve diğer üye belediyelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan ulutan barajı-içmesuyu arıtma tesisi işletilmektedir. Son zamanlarda Büyükşehir belediyesi statüsü verilecek iller arasında Zonguldak ilinin bulunması nedeni ile bu düzenleme yasal olarak yürürlüğe girdiği takdirde Birliğimizin statüsünün devam edip etmeyeceği hususunda görüşlerinizi saygılarımla arz ederim.

» Birlik Katılımı 02.02.2017

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliğine üye olmayı düşünmekteyiz. bu konuda gerekli yararları, faydaları ile üye olması ile ilgili mevzuat konusunda gerekli bilginin verilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim.

» İçme Suyu Birliği Kurulması 06.12.2016

Belediyemiz dahil üç belediye ile birlikte içme suyu birliği kurmak istiyoruz yasal mevzuat gereği yapılması gereken iş ve işlemlerin sırasıyla bildirilmesi hususunda gereğini saygı ile arz ederim

» Belediye Birliklerine Üyelik 04.10.2016

Hocam Biz Türkiye Belediyeler Birliğine üyeyiz aynı zamanda bölgemizde bulunan GAB Belediyeler birliğinede üyeyiz bu Bizim belediye için büyük bir bütçe eksikliğine meydan vermektedir. Bu Birliklere üyelik zorunluluğumuz var mıdır? Üyelikten çıkmak istiyoruz üyeliğin iptali için meclis kararına gerek var mı?

» Birlik Payı 09.08.2015

İyi çalışmalar; Belediyemizin üyesi bulunduğu birliğin tüzüğünün 24. maddesinde bir önceki yıla ait kesinleşen bütçelerinin binde üçü oranında pay ayrılır hükmü bulunmaktadır. Buna istinaden birliğe pay ayırırken kesinleşen bütçe gelirlerinin tamamı üzerinden mi pay ayırmamız gerekmektedir ? yoksa ayrık tutulacak gelirler bulunmakta mıdır ? İlginize teşekkür ederiz.

» Mahalli İdare Birlik Üyeliği Hk. 24.02.2015

İyi Günler Hocam, 6360 sayılı yasa gereği İl Özel İdaresinin üyesi olduğu Turizm Altyapı Mahalli İdare Birliği İl Özel İdarelerin kapanması nedeniyle Mart 2014 sonunda Belediyemize devrolmuştur. Belediye Meclisimiz de Mayıs 2015 tarihinde ilgili birliğe üye seçimi yapmıştır ve Birlik 2015 Ocak Ayında, 2014 yılına ilişkin üyelik aidatını talep etmiştir. 1) İlgili Birlik için Devir Tasfiye Komisyonu Kararı ve Üye Seçimi Kararı dışında Belediye Meclisimizde üye olunması için ayrı bir karar almak gerekir mi ? 2) Birliğin 2014 yılına ait üyelik aidatı ödemesi 2015 yılı içinde yapılabilir mi yapılırsa tamamı için mi yoksa devrolduktan sonraki 9 aya göre mi hesaplanıp ödenmesi gerekir? 3) Birlik 2015 Yılı içinde Tüzük değişikliğine gidip Belediyemizin Katılım Payı Oranını değiştirir ise 2014 yılı üyelik aidatı ödemesinde yeni tüzükteki orana göre mi yoksa 2014 yılında yürürlükte oran tüzüklerine göre mi hesap yapıp ödeme yapmak gerekir? Teşekkür Ederiz.

» Mahalli İdare Birliklerine Üyelik 24.12.2014

Belediyeler birden fazla belediye birliklerine üye olabilir mi?

» Mahalli İdare Birliklerinin Alacakları 04.11.2014

Sn Hocam, belediyemizin de ortak olduğu birlikten diğer belediyelerin birikmiş aidat borçlarının birlik meclis kararıyla veya başka yöntemle silme yetkisi var mıdır?( birlik tüzüğünde aidatların alınmaması veya borçların affı gibi söz konusu olmamıştır)

» Tamamı Köylerden oluşan içme-kullanma Suyu Birliğinin Hukuki Statüsü 11.10.2014

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde bir adet üye belediye kapanarak tamamı köylerden oluşan içme-kullanma suyu birliği olduk. Sizin cevaplarınızda ve yaptığım araştırmalarda "tamamı köylerden oluşan birlikler" 5018-4734-2886-4735 sayılı kanunlara tabi değildir. Personeli de iş kanunu hükümlerine göre çalıştırabilir. Sayıştay denetimine tabi değil. 1-2006 yılında kabul edilen birlik tüzüğünde yer alan 5018/2886/4734/4735 sayılı kanunlara tabi olduğumuza dair maddeyi kasım 2014 meclisinde "tabi olmadığımız" şeklinde değiştirmemiz uygun mudur? 2-Bundan sonraki çalışmalarımızı 5355 sayılı mahalli idare birlikleri kanunu ve mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre mi yapacağız?

» Birlik Başkanının belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesi 09.04.2014

Sayın Hocam, birlik başkanı ilçedeki belediyede belediye başkan yardımcılığı yapabilir mi?