Mevzuat Takip SistemiMahalli İdare Organları

» Büyükşehir Belediyesi Hudutları İçerisindeki Mahalle, Meydan, Bulvar vs. Adı Değiştirmede Yetkili Merci / İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 04.02.2015

» Toplantıya Başından Katılan ve Sonra Ayrılan Meclis Üyesinin Durumu / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 05.01.2011

» Eğitim Kurumlarına Arsa Tahsisi / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 03.09.2010

» İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonlarının Oluşturulması / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 23.08.2010

» Anayasa Mahkemesinin İptal kararından Sonra Mülki Amirlerin Belediye Meclis Kararlarına Karşı Durumları / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 17.08.2010

» Faaliyet Raporlarının Görüşülme Tarihi / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 21.06.2010

» Taşınmazın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Tahisisi / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 21.06.2010

» Belediye Meclisinin Toplantı ve Karar Yeter Sayısı (İmar ve Faaliyet Raporu) / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 20.05.2010

» Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyesinde Hizmet Alanında Sorun Çıkması Halinde Karar Vermeye Yetkili Merci / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 18.05.2010

» Büyükşehir Belediyesi Hududu İçerisinde Meydan, Bulvar, Cadde, Yol Ve Sokak Adlarına İlişkin Kararların Münhasıran Büyükşehir Belediye Meclisince Alınacağı, İlçe Belediye Meclislerinin Bu Konularda Herhangi Bir Karar Almalarının Mümkün Olmadığı / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 03.05.2010