Mevzuat Takip SistemiMahalli İdare Organları

» Büyükşehir Belediyesi Hudutları İçerisindeki Mahalle, Meydan, Bulvar vs. Adı Değiştirmede Yetkili Merci / İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 04.02.2015

» 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine Katılmak Amacıyla İstifa Eden Personelin Aday Olamamaları Halinde Kesin Aday Listelerinin Açıklanmasından Önce Memuriyete Tekrar Atanıp Atanamayacakları / Devlet Personel Başkanlığı 09.01.2014

» 631 sayılı KHK / Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (MB) 08.08.2012

» Büyükşehir İlçe Belediye Meclisinin İmar Kararlarının Büyükşehir Belediye Meclisince İncelenip 3 Ay İçinde Karara Bağlanmaması / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 02.02.2011

» Toplantıya Başından Katılan ve Sonra Ayrılan Meclis Üyesinin Durumu / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 05.01.2011

» Büyükşehir İlçe Belediye Meclisinin İmar Kararlarının Büyükşehir Belediye Meclisince İncelenip Karara Bağlanmaması / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 12.10.2010

» Eğitim Kurumlarına Arsa Tahsisi / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 03.09.2010

» İl Genel Meclisis İhtisas Komisyonlarının Oluşturulması / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 23.08.2010

» Anayasa Mahkemesinin İptal kararından Sonra Mülki Amirlerin Belediye Meclis Kararlarına Karşı Durumları / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 17.08.2010

» Faaliyet Raporlarının Görüşülme Tarihi / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 21.06.2010