Mevzuat Takip SistemiMali Haklar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» Sanat Tarihçisi Ek Ödeme Oranı 14.02.2017

İyi çalışmalar, 666 sayılı KHK'nin ek ödeme oranları cetvelinde sanat tarihçisi unvanına yer verilmemiştir. Belediyemizde 5 derecelik kadroda görev yapan personele hangi oranda ek ödeme yapılacağı hususunda yardımcı olursanız memnun oluruz.

» Yüksekokul mezunu teknisyenin özel hizmet tazminatı 05.04.2016

Yüksekokul mezunu olan şahıs teknisyen kadrosuna sözleşmeli personel olarak alınmış ve 2013 yılında teknisyen kadrosuna kadrolu olarak atanmıştır. Bu personelin özel hizmet tazminatının öğrenim durumu dikkate alınarak (yüksekokul mezunu olması sebebiyle) tekniker için öngörülenden mi yoksa kadro dikkate alınarak lise mezunu için öngörülenden mi verilmesi gerekir?

» Programcı zam ve tazminatları 06.09.2015

Belediyemizde düz lise mezunu ve iktisat fakültesi mezunu personeller 2007 yılı norm kadro düzenlemesi çerçevesinde kadroları programcı olarak değiştirilmiştir. O dönem GİH olan hizmet sınıfı 2013 yılında TH olarak bakanlar kurulu kararı ile değiştirilmiştir. Programcı kadrosunda bulunan memur personeller 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarını talep etmektedirler fakat 2006/10344 sayılı bakanlar kurlu kararında teknik bölüm mezunları için bu zam ve tazminatların uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Düz lise mezunu ile iktisat fakültesi mezunu personeller bu zam ve tazminatlardan nasıl faydalanacak?

» Müdür kadrosuna atanan mühendisin mali hakları 29.03.2014

3 dereceli mühendis kadrosunda olan memur, 1 dereceli müdür kadrosuna atandığında yan ödeme, ÖHT, ek gösterge ve ek ödeme nasıl ödenir? İyi çalışmalar.

 

» VHKİ yan ödeme 14.03.2014

Değerli Üstadım; Özel İdare Müdürlüğünden Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna ( 3 derece) maaşı da 2/1 i olan bir personel naklen atama ile kurumumuza geldi. Özel hizmet tazminatı % 55 olarak verileceği kanaatindeyiz. Ancak Teminindeki Güçlük Zammı ve İş Güçlüğü puanları ile ilgili tereddütümüz bulunmaktadır. Yardımlarınız için teşekkürler....

» Kapanacak Belediyelerin memurlarının maaş ödemeleri 27.02.2014

Seçimler sonrası Belediyemize geçecek Belde Belediye memur personellerinin Mart/2014 maaşları ile ilgili olarak,Beldelerin memur personelinin maaşlarını tam vermesinin herhangi bir sakıncası var mıdır? Maaşlar, Beldeler tarafından (15 mart-30 mart) 30 marta kadarki süre için mi verilmelidir?