Mevzuat Takip SistemiMemurların Ödev Sorumluluk Hakları ve Yasakları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Memurun yazarlık için sözleşme yapması 10.12.2017

Merhaba, Memur personelimiz, ilimizdeki bir gazetede siyasi içerikli olmayan haber ve röportaj, söyleşi ve diğer formatlarda yazılar yazmak için gazetenin talebi üzerine ile sözleşme yapmayı istemektedir. Sözleşmeye belli bir süre ve "yazıların bedelsiz" olacağı maddesi konularak memurumuz gazete ile sözleşme yapabilir mi?

» Aylıksız izinde çalışma 18.11.2017

Sayın Hocam, memur veya işçi aylıksız izne (ücretsiz ) ayrıldığında başka bir işte sigortalı olarak çalışabilir mi?

» Memurun Dernek Üyeliği ve Başkanlığı 09.09.2017

Hocam, 657 sayılı Kanuna göre Belediyede memur olarak çalışmaktayım. Beldede Cami için bir dernek kurmak istiyoruz. İşlemleri daha iyi yapabilmek ve takibini kolaylaştırabilmek adına, belde halkından üye olacağı gibi, bizzat ben derneğin kurucu üyesi ve başkanı olmayı planlıyorum. Devlet memurlarını bu gibi bir derneğe üye olmasında, kurucu üye olmasında, derneğin diğer organlarında görev almasında ve hatta dernek başkanı olmasında sakınca var mıdır? Şimdiden teşekkür ederim.

» Personelin görevi ile ilgili bilgi ve belgeleri yok etmesi 27.05.2017

Hocam İyi Çalışmalar; Kurumumuzda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan personel başka birime görevlendirildiği tebliğ edildikten sonra sorumlu olduğu işi ile ilgili bilgi, belge ve bilgisayar kayıtlarını yok ettiği tespit edilmiş ve tutanak tutulmuştur. Konu ile ilgili personele uygulanacak soruşturma aşamasında nasıl bir yol izleyeceğiz konu ile ilgili bilgilerinize ihtiyaç duymaktayız. Şimdiden teşekkür ederim.

» Ek Mal Bildirimi 04.05.2017

Sayın Hocam, memurların mal bildirimiyle ilgili olarak, bir memurumuz ev kredisi borcunu kapatmış olduğunu söyleyerek borcu sıfırladığından dolayı yeniden mal bildirimi verip vermeyeceği sormuştur. Bu durumda ne yapılmalıdır?

» Zabıta Memurunun Tebligat Sorumluluğu 15.04.2017

Sayın Hocam Hayırlı günler, Belediyemiz bünyesindeki birimlerin esnaf ve vatandaşlara olan resmi yazışmaları "Zabıta memuru aynı zamanda tebligat memurudur" söylemiyle zabıta personeline tebligat yaptırılmaktadır. Zabıta memurunun tebligat görevi sınırlaması nedir? Konu hakkında bilgileriniz arz olunur. Teşekkürler

» Memurun Halk Eğitim Merkezinde Ücretli Ders Vermesi 24.01.2017

Sayın Hocam, Devlet Memurunun mesai saatleri dışında Halk Eğitim Merkezinde ücretli ders vermesinin yasal dayanağı var mıdır?

» Devlet Memuru Şirket Ortaklığı 09.12.2016

Devlet memuru limited şirket ortağı olabilir mi? Ayrıca şirket müdürü olmamak kaydıyla herhangi bir birlik ya da kuruluşta ortak sıfatıyla limited şirketi temsil edebilir mi?

» Memurların Verdikleri Zararlar ve Rücu Hakkı 04.12.2016

Belediye tarafından yapılan yol çalışmasında gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle bir vatandaş araçla kaza yaparak ölüyor. Mirasçıalrı tarafından açılan dava sonucunda Belediye tazminat ödüyor ve bu tazminatı o işi yapmakla görevli memur ve amirlere rücu için dava açıyor. Belediye kanunun 18/h maddesi uyarınca meclisin 5 bin TL den fazla olan uyuşmazlıkları tasfiyeye, feragate karar verme yetkisi kapsamında bu davalardan ve rücu alacaklarından meclisin feragat etmesi mümkün müdür? Bu halde sorumluluk doğar mı?

» Harita Mühendisinin Oda Temsilciliği 17.11.2016

Harita Mühendisi Devlet memuru ilçe oda temsilciliği yapabilir mi?