Mevzuat Takip SistemiMemurların Ödev, Sorumluluk, Hakları ve Yasakları

» 657 sayılı Kanunda Devlet Memurunun Kitabın Yazarı Olarak İsmi İle Birlikte Kariyer Unvanının ve Görev Yaptığı Kurumun Adının Kullanılması Hususunda Herhangi Bir Yasal Engel Bulunmadığına İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 05.02.2007

» Devlet Memurunun Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne Bağlı Olarak Sahnelenen Tiyatro Oyununda Misafir Sanatçı Olarak Görev Almasının Mümkün Olup Olmayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 26.09.2013

» Devlet Memurunun Anonim veya Limited Şirket Ortağı Olup Olamayacağı Hususunda / Devlet Personel Başkanlığı 12.02.2014

» Devlet Memurunun Kızına Ait Şirketin İşlerini Vekaleten Yürütmesinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci Maddesine Aykırılık Teşkil Edip Etmediği / Devlet Personel Başkanlığı 26.02.2013

» Devlet Memurunun Sanatsal Bir Faaliyette, Sportif Bir Aktivitede veya Bir Reklam Filminde Yer Alıp Alamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 24.01.2014

» Devlet Memurunun Sportif Karşılaşmalarda 'Hakem' Olarak Görev Alıp Alamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 10.01.2013

» Devlet Memurunun TRT Ankara Radyosu Radyo1 Kuşağında Yayınlanmak Üzere Milletvekillerinin Konuk Edileceği ve Onlarla Siyaset Dışı Yaşamlarının Konuşulacağı Bir Program Yapıp Yapamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 23.01.2014

» Devlet Memurunun Yıllık İznini ve Hafta Sonu İzni ile Diğer İzinlerini Yurt Dışında Geçirmek İstemesi Halinde Kurum Amiri Onayı Alınıp Alınmayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 09.05.2013

» Müzik Öğretmeni Olarak Görev Yapan Memurun Türk Sanat Müziği Albümü Yapma, Bu Eserlerle İlgili Kliplerde Oynama, Televizyon ve Radyo Programlarına Konuk Olması Hakkında / Devlet Personel Başkanlığı 21.01.2014

» Polis Memurlarının Borsada Hisse Senedi Alım Satımı Yapıp Yapamayacağına İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 02.01.2014