Mevzuat Takip SistemiMemurluğun Sona Ermesi

» 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına' Karar Verilmesinin Memuriyete Etkisi / Devlet Personel Başkanlığı 08.07.2013

» 'Kamu Görevlisine Hakaret' Suçundan 1 Yıl 5 Ay 15 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılan ve Denetimli Serbestlik Kapsamında Tahliye Edilen Memurun Memuriyetine Son Verilip Verilmeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 14.06.2013

» Alınan 5 Yıl Hapis Cezasının Yargıtay’ca Bozulduğu ve Denetimli Serbestlik Kararı Verilmesinin Atamaya Etkisi / Devlet Personel Başkanlığı 26.04.2013

» Bir Yıldan Az Süreli Hapis Cezası Alan, Savcılık Belgesinde 'Adli Sicil Arşiv Kaydı Vardır.' yazan, Daha Sonra Cezanın Tüm Sonuçlarıyla 'ORTADAN KALDIRILDIĞI' Gerekçesiyle Savcılık Belgesinde 'Adli Sicil Kaydı Yoktur' İbaresine Yer Verilen Kişinin Durumu / Devlet Personel Başkanlığı 28.12.2012

» Denetim Görevinin İhmali Suçundan 2 Ay 15 Gün Hapis Cezasına Mahkum Olan, Söz Konusu Cezası Ertelenen Ve 51/3 Maddesi Uyarınca 1 Yıl Süreyle Denetime Tabi Tutulan, 1 Ay 7 Gün Süreyle Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılan Memurun Durumu / Devlet Personel Başkanlığı 24.01.2014

» Diyanet İşleri Başkanlığında Görev Yapmakta İken Meslekle Bağdaşmayan Gerekçelerle Görevine Son Verilen Kişinin Özürlü Memur Olarak Eski Görevi İle İlgili Unvanlı Kadrolar İçin Tercih De Bulunup Bulunamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 30.01.2013

» Kasten Yaralama Suçundan Bir Yıl Hapis Cezasıyla Cezalandırılan Ve Bu Cezası Ertelenen İlgilinin Memurluğa Atamasının Yapılıp Yapılamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 30.12.2011