Mevzuat Takip SistemiMevzuat

» 11.10.1983 Tarih ve 2913 Sayılı Kanun, 28.5.1986 Tarih ve 3292 Sayılı Kanun, 26.10.1990 Tarih ve 3671 Sayılı Kanun, 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 24.11.1994

» 1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük 18.02.1997

» 17.7.1964 Tarihli, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2.9.1971 Tarihli, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 Tarihli, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 08.05.1997

» 18-29 Yaş Aralığında Olan Erkek Ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 01.08.2008

» 18-29 Yaş Aralığında Olan Erkek Ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SGK) 25.03.2009

» 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2005/2) / Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 05.01.2006

» 2006 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Tebliği (Seri No: 2006/1) / Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 30.05.2006

» 2007 Yılı Gelir ve Aylık Artışları / Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 29.01.2007

» 2007 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemi Gelir ve Aylık Artışları / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SGK) 18.07.2007

» 2008 SUT Uygulamaları / Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü (SGK) 06.03.2009