Mevzuat Takip SistemiMevzuat

» 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Verilecek Borcu Yoktur Yazıları / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SGK) 01.10.2007

» 4857 Sayılı İş Kanununun 65 inci Maddesine Göre Uygulanacak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 1) / Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 26.08.2004

» 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ / Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 06.08.2008

» 506 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılara ve Bunların Emeklilerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği / Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 12.02.1987

» 506 Sayılı Kanunun Ek 5’inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğ / Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 18.08.2007

» 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesine Tabi Sandıklara İlişkin Teşvik Uygulamaları / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SGK) 14.04.2009

» 5084 sayılı Kanun uygulamaları / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SGK) 23.03.2009

» 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin uygulaması / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SGK) 16.01.2009

» 5458 Sayılı Kanun Gereği Borçları Yeniden Yapılandırılmış Olan Borçlular / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 09.04.2010

» 5510 sayılı Kanun 4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları / Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SGK) 22.06.2013