Mevzuat Takip SistemiMevzuat

» 5510 Sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ / Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 14.01.2009

» 5510 Sayılı Kanun'un 8. maddesinin 7. Fıkrasının Uygulanması / Milli Eğitim Bakanlığı 16.06.2010

» 5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ / Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 28.09.2008

» 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ / Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 14.04.2012

» 5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrası / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 27.10.2008

» 5510 Sayılı Kanunun 8 İnci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ / Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 28.09.2008

» 5510 Sayılı Kanunun Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Uygulamaları / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SGK) 23.12.2008

» 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranının yeniden belirlenmesine ilişkin Karar 01.03.2010

» 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanması / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SGK) 05.07.2007

» 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 30.06.2007