Mevzuat Takip SistemiMevzuat

» 5838 sayılı Kanun Gereğince Belgelerin Birleştirilmesi / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SGK) 12.10.2009

» 6111 sayılı Kanun Uyarınca Kurumumuz Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresi İle Diğer Usul ve Esaslar / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SGK) 12.05.2011

» 6111 sayılı Kanun uyarınca SGK alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SGK) 16.09.2011

» 6111 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Sigortalama ve Borçlanmaya İlişkin İşlemler / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SGK) 05.04.2011

» 6111 sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmış Alacaklara İlişkin Ödeme Planlarının İhyası / Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 25.06.2012

» 6111 sayılı Kanuna göre peşin ödeme tercihi ile yeniden yapılandırılmış SGK alacaklarının ödeme süresi / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SGK) 01.07.2011

» 6111 sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SGK) 07.06.2011

» 6191 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Sigortalama ve Hizmete İlişkin İşlemler / Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SGK) 20.05.2011

» 6385 sayılı Kanun Uygulamaları, Emzirme Ödeneği ile Diğer uygulamalar / Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SGK) 08.04.2013

» 6486 sayılı Kanunda Öngörülen Sigorta Primi Teşviki Düzenlemeleri / Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (SGK) 22.07.2013