Mevzuat Takip SistemiMevzuat

» 10/10/1984 Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 04.01.1988

» 107 Sayılı Kanuna Göre İhdas Edilen Sivil Savunma Kadrolarına Tayin Olunan Personelin Terfi, Nakil, Cezalandırma ve Denetlenmeleri Hakkında Tüzük 29.05.1962

» 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği / İçişleri Bakanlığı 16.05.2014

» 13/7/1956 Tarihli ve 6801 Sayılı Askeri Memurların Subaylığa Nakilleri Hakkında Kanuna Göre Muvazzaf Subaylığa Geçirilen Bazı Emekli Yarbayların Terfilerinin ve Aylıklarının Düzeltilmesine Dair Kanun 22.11.1990

» 15/05/2005 Tarihi İtibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfedarosyonlarının Üye Sayılarına İlişkin Tebliğ / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 07.07.2005

» 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 20.12.1991

» 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Dördüncü Düzey Ekonomik Kodlar Ve Belge Düzeni) (Sıra No:1) / Maliye Bakanlığı 06.01.2004

» 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No :4) (Tedavi Yardımı) / Maliye Bakanlığı 11.02.2004

» 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 10) (Tedavi Yardımı) / Maliye Bakanlığı 04.07.2004

» 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 2) / Maliye Bakanlığı 09.01.2004