Mevzuat Takip SistemiMevzuat

» Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği / Hazine Müsteşarlığı 08.12.2016

» Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8) / Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 12.11.2016

» 17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 26.11.1999

» 17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakk 28.12.2001

» 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki vergi miktarları hakkında Karar 14.12.2004

» 18/02/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki vergi miktarları hakkında Karar 13.01.2004

» 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan tutarlarla ilgili Karar / BKK 26.12.2007

» 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki Karar 12.01.2009

» 2001 yılı bina, arsa ve arazi vergisi matrahlarının hesabında esas alınacak artış oranı hakkındaki Karar 30.11.2000

» 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Dördüncü Düzey Ekonomik Kodlar Ve Belge Düzeni) (Sıra No:1) / Maliye Bakanlığı 06.01.2004