Mevzuat Takip SistemiMevzuat

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği / Hazine Müsteşarlığı 08.12.2016

» Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8) / Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 12.11.2016

» 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7/11/1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı 28.05.1986

» 14.05.1964 Tarihli ve 474 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması İle İlgili Usul ve Esasları Gösterir Yeni Yönetmelik / BKK 08.04.1970

» 17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 26.11.1999

» 17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakk 28.12.2001

» 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Dördüncü Düzey Ekonomik Kodlar Ve Belge Düzeni) (Sıra No:1) / Maliye Bakanlığı 06.01.2004

» 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 6) / Maliye Bakanlığı 26.02.2004

» 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No :4) (Tedavi Yardımı) / Maliye Bakanlığı 11.02.2004

» 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 7) / Maliye Bakanlığı 16.03.2004