Mevzuat Takip SistemiMilli Eğitim Yönetmelikleri

» 2014/21 Sayılı Genelge / Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 24.10.2014

» 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 5 inci Maddesinde Belirtilen Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine Dair Yönetmelik / Maliye Bakanlığı 26.08.2006

» 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 55 inci Maddesinde Belirtilen Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine Dair Yönetmelik / Maliye Bakanlığı 28.10.2009

» 3704 Numaralı Kanuna Tevfikan Köy Öğretmen Okulları İle Köy Eğitmen Kurslarına Tahsis Edilecek Arazi Talimatnamesi / BKK 09.03.1940

» 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik / Milli Eğitim Bakanlığı 25.02.2017

» Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik / Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 26.09.2012

» Arap Harfleri İle Tedrisat Yapmak İçin Gizli veya Aleni Dershane Açanlara Dair Talimatname / BKK 23.12.1931

» Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yöne / Milli Savunma Bakanlığı 03.09.1985

» Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik / Milli Savunma Bakanlığı 06.07.2005

» Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik / Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 14.01.2008