Mevzuat Takip SistemiMuhasebe Sistemi

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Toplum Yararına Programı Muhasebe Kaydı 12.06.2018

Sayı Hocam;Toplum Yararına Programı kapsamında İş-Kur'un İl Müdürlüğünce imzalanan sözleşme gereği Belediyemizde çalışan işçilerin ücretlerinin bedelleri ilgili müdürlükçe Belediyemiz hesabına yatırılmaktadır. Bu yatırılan tutarın muhasebeleştirilmesi yapılırken hangi hesapların çalıştırılacağı konusunda tereddütler yaşamaktayız. Bu tutarların muhasebeleştirilmesinin nasıl yapılması gerektiğinin bildirilmesini arz ederim.

» Maddi ve Manevi Tazminat Ödenmesi Hk. 08.06.2018

Sayın hocam, Belediye encümenimizin aldığı karar ile bir iş yeri mühürlenerek kapatılmıştır. İşyeri sahibi mahkemeye başvurarak işyerinin kapalı kaldığı süre için maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuş mahkemenin aldığı karar ile 20.000 tl manevi yaklaşık 2.000,00 tl maddi tazminat kazanmıştır. Karar çeşitli aşamalardan geçtikten sonra kesinleşmiş ve gecikme zammı,mahkeme masrafları ile birlikte toplam 41.000,00.-TL icra kanalı ile belediye hesaplarından tahsil edilmiştir. Bu durumun muhasebeleştirilmesi nasıl ve hangi birim tarafından yapılmalıdır? Bu meblağın Belediye bütçesinden ödenmesi mümkün müdür? 630 hesabın mı yoksa 140 hesabın mı çalıştırılması gerekir? Kısacası verile emri düzenlemeden bizim isteğimiz dışında kasadan çıkan bu paranın muhasebeleştirilmesi nasıl olacaktır?

» İller Bankası Vadeli Fon Hesabına Yatırılan Paranın Muhasebe Kaydı 16.05.2018

Sayın Hocam, Belediyemizce 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 60’ıncı maddesi kapsamında İller Bankası vadeli fon hesabına para yatırılması düşünülmektedir. Bu işlemin muhasebe kaydı nasıl yapılacaktır?

» Yardımcı Hesap Hatalarının Düzeltilmesi 19.04.2018

Muhasebe işlem fişinde 630 ile başlayan gider kodu ile 830 ile başlayan yansıtma hesabı hatalı olursa düzeltme amacı ile 630 ile başlayan gider koduna alacak kaydedip, 630 ile başlayan gider kodunun doğru hesabının borcuna kayıt yapılabilir mi?

» Sermaye Artışı Kaydı 10.04.2018

Belediyemiz tarafından taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi aşamasında kurulan limited şirketin sermaye arttırımının muhasebe kaydı nasıl yapılmalıdır? 830 kodun alt kodu ne olmalıdır?

» Firmaya iade edilen malların kaydı 04.04.2018

Belediyemizce uygulanmakta olan Mobil Parkomat Yazılım programında kullanılan 20 adet tuşlu telefon alınmış olup bedeli firmaya ödenmiştir. Ancak daha sonra telefonların yazılım proğramına uyum sağlamadığı yazılım proğramının Android dokunmatik telefonların kullanılması gerektiğinden daha önce bedeli ödenipte kullanılmayan telefonlar ilgili firmaya iade edilerek bedellerinin Belediyemize yatırılmasını mütakiben yeni Android dokunmatik telefon almak istiyoruz.Yaptığımız işlemin doğruluğu ile yapılacak Muhasebe kayıtları konusunda tarafımıza bilgi verilmesini Selamlar

» Beyannamelerle İlgili Damga Vergisi 29.03.2018

SAYGILAR HOCAM. HER AY DÜZENLİ OLARAK GELEN ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM BEYANNAMESİ İLE HABERLEŞME VERGİSİ BEYANNAMELERİ BELEDİYEMİZE GELDİĞİNDE TAHAKKUK İŞLEMİ YAPILIRKEN ÖRNEK HABERLEŞME VERGİSİ 10,00 TL VE 28,90 DAMGA VERGİSİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 38,90 TL BİLDİRİLMEKTEDİR. 120 HABERLEŞME BEDELİ TAMAM. ANCAK DAMGA VERGİSİ NASIL TAHAKUK EDİLECEKTİRİ VE BEDELLERİ GELDİĞİNDE NASIL MAHSUP İŞLEMİ YAPACAĞIZ? TEŞEKKÜRLER

» Kandil Simiti Dağıtılması 19.03.2018

İyi çalışmalar. Kandil gecelerinde Belediyece Kandil simidi ve benzeri (Lokum v.s) ürünlerin alımı hangi bütçe kodundan yapılmalıdır?

» İller Bankasında Vadeli Hesap Açılması 03.03.2018

Saygılar hocam. İller bankası tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 60 ncı maddesi kapsamında, Kamu Haznedarlığı Tebliği ek:1 de yer alan vadelere karşılık gelen faiz oranı ve vadeli fon hesabı için belediyelerin paralarını burada değerlendirmesinde herhangi bir sakınca var mıdır? Eğer bu fon hesabına yatırılırsa muhasebeleştirme işlemleri faiz geliri ile beraber nasıl olmalıdır? Teşekkürler

» Şirkete ayni ve nakdi sermaye aktarımı 14.02.2018

Öncelikle saygılar sunarım kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim.%98 hissesi belediyenin olan şirket sermaye artırıma gittiğinden belediyenin beton santrali, taş kırma tesisleri ile 2 adet iş makinasının toplamı 1.730,000 tl ayni sermaye olarak 2.500,000 tl de nakdi sermaye olarak toplam 4.230,000 tl sermaye tahhüdünde bulunulacaktır. Ancak adı şirketin belediyemize araç kira borcu bulunduğundan nakdi sermayenin tamamna mahsup edilerek ödenecektir. Bunların muhasebe kayıtlarını nasıl yapabiliriz? Bu konuda meclis kararı ile şirket yönetim kurulu kararları mevcuttur. Beton santrali, taş kırma tesisleri ile araçların değer tespitleri mahkeme tarafından yapılmıştır.