Mevzuat Takip SistemiNakil ve Yer Değiştirmeler

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Belediyeden Başka Kuruma Geçici Görevlendirme 23.03.2018

İyi günler Hocam, Belediyemizde mühendis olarak görev yapan personelimiz sözleşmeli iken 2013 yılında kadroya geçti. Şimdi ise geçici görevle başka bir kuruma görevlendirilecektir. Konu ile belediyemizce yapılacak işlemler nelerdir?

» Memurun geçici görevlendirilmesi hk. 06.03.2018

Sn Hocam, belediyede yönetim tarafından istenmeyen personeli (müdür kadrosunda) geçici görevlendirmeyle memurun onayıyla MEB bağlı okullarda görevlendirebilir miyiz? 6 ayın sonunda tekrar okulun ve memurun görevlendirmeyi isterse söz konusu personeli nasıl çalıştıra biliriz?

» Belediyeler Arası Naklen Atama 02.02.2018

İyi çalışmalar Sayın Hocam ; Belediyemizde Kadrolu Memur olarak çalışan Tekniker başka bir belediyeye dilekçe vererek nakil tayin isteğinde bulunmuştur. Aynı belediye belediyemizden yazı ile bu personelin tayininde bir sakınca olup olmadığının bildirilmesini, sakınca bulunmuyorsa gerekli belgelerin gönderilmesini istemiştir. Soru: 1- Belediyeden belediyelere nakil tayinler açık mı? 2- Talep yazısı (18.01.2018 tarihli) belediyemize ulaştıktan sonra (30.01.2018 de ulaştı) kaç gün içinde istedikleri belgeler gönderilmesidir.? 3- Personelin yolluk bedelleri hangi belediyenin vermesi gerekmektedir? 4- Personelin kurumumuzdan ilişik kesme tarihi ile ilgili (Maaş ödemesi bakımından) tavsiyeniz ne olacaktır.?

» 6495 sayılı Kanun ile kadroya geçen sözleşmeli personelin nakli 15.12.2017

6495 sayılı kanun ile sözleşmeli iken kadroya geçen personele 5 yıl çakılı kadro gelmiş, 2015 yılında ise mahalli idarelere geçiş için 2 yıla indirilmiştir. Eylül 2013 yılında kadroya geçen personel, mahalli idareler dışında bir kuruma 01.01.2018 yılından itibaren geçiş yapabilir mi? Teşekkürler

» Müfettiş Yardımcısı Kadrosuna Naklen Atama 07.10.2017

Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulunda Vergi Müfettiş Yardımcısı unvanında görev yapan bir Memurun Belediyelerde Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atanarak görev yapması mümkün müdür?

» İlçe içinde naklen atanmada mehil süresi 01.06.2017

Sayın Hocam iyi çalışmalar diliyorum. Aynı ilçe sınırları içerisindeki belde belediyesinden ilçe belediyemize naklen atanma ile gelecek memur personelin mehil müddeti kaç gün olur. 15 gün mehil izni hakkı olur mu, yoksa işten ayrıldığı günün ertesi günü belediyemizde görevine başlamak zorunda mıdır?

» Uzman Jandarmanın Atanması Hk. 19.03.2017

Hocam Merhaba;Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup çalışan bir uzman jandarma tarafından kurumumuza naklen atama talebinde bulunulmuş ve kurumumuzca başvurusu uygun görülmüştür. Görevli olduğu kurumdan ayrılış tarihi 17.03.2017 dir. Bu kişinin Yazı İşleri Müdürlüğümüzde işe giriş işlemleri yapılacak olup, bunun için bir bekleme süresi var mıdır? Hangi tarihte işe başlatabiliriz? Naklen atama işlemlerinde nasıl bir süreci takip etmeliyiz? Personel hakkında işe başlamadan önce güvenlik soruşturması yapılacak mıdır? Syg.

» Sözleşmeli iken kadroya atananların nakli 11.01.2017

Sayın Hocam, Sözleşmeli olarak çalışmakta iken 2013 yılında çıkan yasayla Turizm Kalkınma Birliğinde programcı olarak çalışan memur Belediyeye naklen tayin olabilir mi? Olursa yan ödeme ve ÖHT nasıl ödenmelidir?

» Sözleşmeli iken memuriyete geçenlerin nakilleri 01.01.2017

Sözleşmeli iken kadroya geçen personel valilikte görev yapmakta olup naklen belediyeye atanmak istemektedir. Bu süre toplu sözleşme ile 5 yıldan 2 yıla indirilmiştir.Naklen atamalar sadece belediyeden belediyeye mi olmaktadır.Yoksa bütün memurlar 2 yılı doldurunca naklen atanabilir mi?

» VHKİ Kadrosuna Naklen Atanma 17.12.2016

Hocam merhaba. Adalet Bakanlığında 7/3 kadro derecede memur şoför olarak çalışan bir personel kurumlar arası nakil ile belediyemize geçiş yapmayı istemektedir. Dört yıllık kamu yönetimi mezunu bu kişinin belediyemizin norm kadrosunda boş bulunan 3 dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmenliği kadrosuna geçişi mümkün müdür? V.H.K.İ kadrosuna nakli için ayrı bir kriter gerekmekte midir?